...

TA Apple, RD, Unies, Adyen, Walmart en Ahold

20 maart 2021, 00:45 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Op deze zater­dag héél vroeg loop ik met u langs 6 plaat­jes. Twee van de zes zijn Amerikaanse aan­de­len en de andere vier komen uit Ned­er­land. Waar­bij je je af kunt vra­gen hoe Ned­er­lands ze nog zijn, lat­en we stellen dat ze in ieder geval onderdeel uit­mak­en van de AEX. Slaapt u rustig door, dan begin ik met de column!


Ik laat de twee Amerikaanse aan­de­len het spits afbi­jten, ik begin met Apple.

Het lijkt een beet­je een zijwaartse beweg­ing, als we de tweede helft van de grafiek bek­ijken. Maar dan wel met grote uitslagen!

Ik zie de vol­gende belan­grijke zak­en op de daggrafiek:

1. Apple viel door de rode sti­j­gende trendlijn

2. het aan­deel wist na twee keer de neus stoten tegen Usd 138 opwaarts door dat niveau te breken. Die uit­braak zette uitein­delijk niet door en

3. bin­nen het dal­ende trend­kanaal lijkt de koers nu op weg naar de paarse hor­i­zon­tale steun.

Dat laat­ste maakt Apple niet het fijn­ste aan­deel om nu in bez­it te hebben. Als u een posi­tie had, dan hoop ik dat u short zat. Ik zie nog geen reden voor een aanschaf.

Dit tweede Amerikaanse aan­deel is ook geen pret­je om nu in de porte­feuille te hebben. Ten­z­ij u de laat­ste maan­den short zat. Short zit­ten, een aan­deel verkopen dat u niet bez­it met als doel het lager terug te kopen, kan niet bij een Ned­er­landse bro­ker. Of loop ik achter qua infor­matie, dan hoor ik u graag aan de bel trekken! Waarom dat niet kan en in het buiten­land wel heb ik nooit begrepen.

Wal­mart lijkt op weg naar lagere regio­nen, maar ik moet wel melden dat het aan­deel van­daag een goede dag had. Dat kan zomaar het sig­naal zijn geweest voor een rit naar de recente top.

Adyen is van­daag het eerste aan­deel uit de AEX dat ik wil behan­de­len. Adyen bevin­dt zich in een heel mooi sti­j­gend trend­kanaal. Dat trend­kanaal is nu al bij­na een jaar intact. Ik kijk dan niet al te nauw, want deze maand maak­te het aan­deel een kort uit­stap­je buiten (lees: onder) dat kanaal.

Ik moet ook melden dat Adyen nu hele­maal onderin dat trend­kanaal zit. Dus een kleine dal­ing zou de koers lat­en uit­breken. Mocht dat gebeuren, dan ligt er op de blauwe sti­j­gende trendli­jn een eerste vangnet. Let u s.v.p. even extra op met Adyen.

Ahold Del­haize is het vol­gende aan­deel. Dit aan­deel zit in tegen­stelling tot Adyen niet in een sti­j­gende maar in een dal­end trend­kanaal. Maar wellicht ligt het aan­deel er in poten­tie toch beter bij dan Adyen.

AH heeft namelijk een intra chart lijn opwaarts gebro­ken. Kijkt u maar naar de blauwe lijn en dan weet u wat ik bedoel. De blauwe lijn deed eerst vele malen dienst als ste­un en tot voor kort als weer­stand. Echter, Ahold (en natu­urlijk ook Del­haize) brak van­daag opwaarts door die lijn. De boven­z­i­jde van het dal­ende trend­kanaal kan nu zomaar een tar­get zijn.

Dan kort Olies. Konin­klijke Olie heeft recent het hoofd gestoten tegen de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. RD lijkt nu op weg naar de blauwe hor­i­zon­tale ste­un­li­jn, maar als we goed kijken dan zien we dat de low van van­daag daar al bij­na is geweest.

Ik denk dat we ons al voorzichtig kun­nen opmak­en voor een nieuwe rit naar de rode weer­stand­sli­jn en wie weet komt het dan dat keer wel tot een uitbraak.

Unies. Ja, een dal­end trend­kanaal, dat kan niet mis­sen denk ik. Als u iets anders ziet dan verneem ik dat graag. De opwaartse door­braak van de paarse dal­ende trendli­jn bracht het aan­deel tot bij­na de bovenkant van het trend­kanaal. Dat gebeurde alle­maal boven de zwarte sti­j­gende trendli­jn. Die laat­ste lijn werd van­daan neer­waarts doorbroken.

Als het trend­kanaal bli­jft aan­houden dan is de kans aan­wezig dat Unies daarbin­nen lagere regio­nen gaat opzoeken.

Ik wens u een fijn weekend. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

21 maart 2021, 16:12

Ik steun dit verzoek, de stijgende US-bond zet flinke druk op de beurzen, het is daarom momenteel niet voldoende om naar de toestanden van de beursindexen alleen te kijken voor het maken van verwachtingen.

Voor wat betreft Shell, het loopt weer redelijk gelijk op met de overige olieaandelen en ik moet zeggen dat ik de terugval gezien de forse stijging daarvoor erg beperkt vind en tevens zie ik in de grafiek weinig bevestiging voor de blauwe lijn, het is slechts één topje waar die op rust. Dat is geen situatie om met vertrouwen weer in te stappen.

(0)
20 maart 2021, 09:14

Beste Marcel, mag ik vragen of je je eens wilt buigen over de 10 jaars rente in de VS? Ik ben reuze benieuwd omdat deze precies tegenovergesteld reageert op de nasdaq. Mvg, Puntertje.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.