...

TA Apple, Shell, ASML, Adyen, AEX en BESI

15 oktober 2022, 08:41 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)

Ook in deze edi­tie weer zes grafieken. We gaan kijken hoe de tech­nis­che con­di­tie van deze zes charts is. Twee grafieken zijn overi­gens op verzoek. BESI op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Over de gehele grafiek kijk­end is de trend dal­end. Ook vanaf de top­jes in augus­tus tot aan nu kijk­end is de trend dal­end. Niets doet mij ver­lan­gen BESI in mijn porte­feuille te hebben.

Er is een sprankje hoop en dat is de hor­i­zon­tale blauwe lijn. Deze doet dienst als ste­un en zou de broek op moeten houden voor de koers van BESI. Ik heb er per­soon­lijk nog niet al te veel vertrouwen in dat dat ook daad­w­erke­lijk gaat gebeuren. Eerst zien, dan geloven. Als we elke dag de chart even zouden bek­ijken komen er vroeg of laat vanzelf aankoopsig­nalen. Voor nu acht ik het urgen­ter waar iemands stop gaat komen.

Apple:

Vanaf de bodem in juni is Apple bin­nen het blauwe trend­kanaal aan een mooie opmars begonnen. Nu heeft het er alle schi­jn van dat Apple van plan is die hele sti­jging weer pri­js te geven, zie de dal­ing bin­nen het rode dal­ende trendkanaal.

Ook Apple zou ik op dit moment niet willen hebben. Ik verwacht dat de koers de blauwe hor­i­zon­tale lijn die dienst doet als ste­un gaat testen.

Shell:

Shell ligt er tech­nisch wat min­der belab­berd bij dan de twee voor­gaande grafieken. Vraagt u ver­vol­gens of Olies er dan goed bijligt dan moet ik helaas née antwoorden.

Onder de rode dal­ende trendli­jn ziet u verkop­ers steeds eerder in de markt komen. Daar­naast is er een nog niet zoveel zeggend sti­j­gend trendli­jn­t­je in de kleur groen. Ik moet niet kiezen maar als ik dat wel zou moeten doen dan zou ik zeggen dat het rode lijn­t­je sterk­er is. Heeft u Shell in porte­feuille dan is er tech­nisch geen directe noodza­ak te verkopen, maar ik zou wel even naar uw stop kijken.

Adyen:

Vanaf de bodem in juni hebben we een sti­j­gende trend gehad gevol­gd door een dal­ende trend. Nu lijkt Adyen aan te willen geven zijwaarts te gaan, zie het blauwe blokje.

De grote vraag is natu­urlijk of die zijwaartse beweg­ing de opmaat is voor een draai van dal­end naar sti­j­gend of dat het een tijdelijke zijwaartse beweg­ing is alvorens verder te dalen. Op moment van schri­jven durf ik daar nog geen uit­spraak over te doen. 

Heeft u Adyen, bli­jf dan zit­ten en kijk dit week­end naar waar uw stop komt te liggen. Ik zie nog geen enkel aankoopsignaal.

ASML:

Dat ASML zich bin­nen een dal­end trend­kanaal bevin­dt behoeft geen betoog. 

Afgelopen don­derdag vor­mde de can­dle een zoge­naamde ham­mer” en dat zou wel een einde van de dal­ing kun­nen inlu­iden. De can­dle van vri­jdag was dan weer niet al te best. Echter, bei­de can­dles zouden wel eens een Last Engulf­ing pat­tern kun­nen zijn en dat is dan weer posi­tief. Dit is nog geen aanzet om al direct na het lezen van dit stuk­je uw aankooporder voor aanstaande maandag in te leggen, Aan de andere kant komt ASML daarmee bij mij wel op de watchlist.

AEX op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Net als bij ASML zagen we afgelopen don­derdag een can­dle met de vorm van een ham­mer”. Dat is posi­tief en vri­jdag werd daar direct al een ver­volg op gegeven met hogere koersen. Althans.…intraday. Helaas lag het slot alweer lager dan de slotko­ers van donderdag.

Ik bli­jf in afwacht­ing van andere sig­nalen nog even zeer voorzichtig op de AEX en houd nog steeds reken­ing met een dal­ing naar de onderz­i­jde van het rode blok­je. Ik hoop dat de markt laat zien dat ik ernaast zit, maar ik zie nog geen aankoopsignaal.

Ik zie u dins­dag weer en dien uw ver­zoeken maar in! 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

15 oktober 2022, 17:38

Een analyse van Microsoft en de Brent stel ik op prijs.

(0)
15 oktober 2022, 14:38

Graag eens AMG.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.