...

TA ASML, Bel-20 en Exmar

2 februari 2023, 19:25 | Marcel Bronner | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Van­daag doen we het eens anders. Ik heb drie ver­zoeken bin­nen en die gaat u terugvin­den in deze col­umn. Dan heb ik zelf ook nog drie (of vier) andere grafieken uit­ge­zocht en die staan in de tweede col­umn van vandaag.


Bel-20 op ver­zoek van lez­eres lda:

Op deze grafiek met niet al te veel koer­shis­to­rie ziet u de index hogere bodems en hogere top­pen neerzetten. Ik heb ook een sti­j­gend trend­kanaal getek­end met daar­bij de opmerk­ing dat ik ze wel eens mooier heb getekend. 

+++++ + + + + +
Bericht van Guy Boscart:

Nu kunt u mee­doen tot 1 APRIL voor slechts €35. Schri­jf u meteen in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op de lijst met leden …
+++++ + + + + +

Deze week leek de Bel-20 uit dat trend­kanaal te vallen, maar van­daag kwa­men kop­ers in actie en keerde de Bel-20 weer terug bin­nen het trend­kanaal. Ik ver­moed dat er min­i­maal een rit inz­it naar de rode weer­stand­sli­jn en wellicht nog meer.

Wilt u ook de tweede col­umn van van­daag lezen klik dan op AEX, Shell, Adyen en ASM Inter­na­tion­al.

Exmar op ver­zoek van lez­eres wdeb:

Dit is vol­gens mij de eerste keer dat u een ver­zoek doet, welkom!! En als ik ernaast zit: mijn excu­us! Ik ver­moed dat u het aan­deel Exmar op de beurs van Brus­sel wilde zien.

Ik heb wat meer koer­shis­to­rie dan bij de Bel-20 gepakt. Kijken we rechts op de grafiek dan zien we de koers opwaarts door de groene trendli­jn breken. Dat lijn­t­je is niet zo geweldig belan­grijk, maar de uit­braak staat er toch maar mooi. Dan heb ik ook het paarse gedrocht uit de vri­je hand getek­end, om te lat­en zien dat de koers van dal­end naar zijwaarts aan het draaien is. En met wellicht hoop op meer. Ik zou het aan­deel niet in mijn porte­feuille willen hebben op moment van schri­jven, maar gezien de mogelijke draai kan iemand long bli­jven zit­ten. Daar­bij raad ik wel een strakke stop aan. 

Kijk overi­gens ook nog even naar de RSI, die breekt mooi door het groene trendlijntje.

Wilt u ook de tweede col­umn van van­daag lezen klik dan op AEX, Shell, Adyen en ASM Inter­na­tion­al.

ASML op ver­zoek van lez­eres lda:

Een zwaargewicht in de AEX liet zich van­daag van een hele goede kant zien. Als u wilt weten welk effect dat had op de AEX, klikt u dan op deze link voor een analyse van de AEX.

ASML brak van­daag door het meest recente top­je en zette een slotko­ers op de blauwe hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn neer. Sterk! Ik acht het niet uit­ges­loten dat de blauwe lijn bin­nenko­rt gaat sneu­ve­len en dan zouden we opwaarts mogen kijken naar de rode lijn. 

Wilt u ook de tweede col­umn van van­daag lezen klik dan op AEX, Shell, Adyen en ASM Inter­na­tion­al.

Ik zie u in het week­end weer. U mag natu­urlijk meer ver­zoeken indienen.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.