...

TA AEX, Shell, Adyen en ASM International

2 februari 2023, 19:27 | Marcel Bronner | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

In deze tweede col­umn van van­daag vin­dt u drie tot vier grafieken. Dan is er ook nog de eerste col­umn van van­daag waarin u drie ver­zoeken aantreft. AEX:

In mijn eerdere columns waarin ik de AEX behan­delde schreef ik al dat ondanks het kleine dal­ende trend­kanaalt­je ik ver­moed­de dat er meer in het vat zat. Wel, deze don­derdag liet de AEX zien wat het in zijn (haar?) mars heeft. Een heer­lijke sti­jging die de koers opwaarts uit dat dal­ende trend­kanaalt­je tilt en de koers ook nog eens boven de top van afgelopen jan­u­ari liet sluiten.

Zit u nog steeds long? Bli­jf dan lekker zit­ten met uw (trailing)stop.

Bericht van Guy Boscart:

Nu kunt u mee­doen tot 1 APRIL voor slechts €35. Schri­jf u meteen in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op de lijst met leden …

Als u de eerste col­umn van van­daag wilt lezen klik dan op ASML, Bel-20 en Exmar.

Shell:

Ik laat Shell zien om te melden dat de mooie sprong van de AEX niet kwam omdat één van de zwaargewicht­en in de AEX nou zo lekker aan het sti­j­gen is. Inte­gen­deel, Shell zocht het van­daag juist lager en bij de rode pijl ziet u dat de slotko­ers zelfs onder het sti­j­gende trend­kanaalt­je is gekomen. Even iets voorzichtiger met Shell!

Als u de eerste col­umn van van­daag wilt lezen klik dan op ASML, Bel-20 en Exmar.

ASM Inter­na­tion­al:

Net als ASML in de eerste col­umn van van­daag zette ASM Inter­na­tion­al zijn/​haar/​onz­i­jdig beste been­t­je voor. De groene hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn die over twee top­pen ligt werd opwaarts uitgenomen en de koers sloot daar (ruim!) boven. De tar­get is nu de rode weer­stand­sli­jn. Maar Mar­cel, daar staat de koers al bij­na. Ja, sor­ry, daar kan ik ook niets aan doen. Ik maak de grafieken en de koersen niet! Ik trek alleen maar lijntjes!

Als u de eerste col­umn van van­daag wilt lezen klik dan op ASML, Bel-20 en Exmar.

Adyen:

Zat u dins­dag al long en bent u bli­jven zit­ten, al dan niet na het lezen van de col­umn van dins­dag met Adyen, dan mag ik u feliciteren! De slotko­ers van dins­dag lag namelijk een frac­tie boven de 1.377 euro en van­daag ligt de slotko­ers op maar lief­st 1.625 euro! Dat is lekker eten.

De slotko­ers van van­daag ligt ook nog eens boven het top­je van afgelopen novem­ber én boven de weer­stand van het sti­j­gende trend­kanaalt­je. Het eerste is in dit geval veel belan­grijk­er dan het tweede. Het goede nieuws is nu dat de koers wel eens verder kan oplopen…tot de rode weerstandslijn.

Ik zie u in het week­end weer en ver­zoeken kunt u alti­jd hieron­der bij de reac­ties kwijt. 

Als u de eerste col­umn van van­daag wilt lezen klik dan op ASML, Bel-20 en Exmar.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

3 februari 2023, 19:18

silver en gold ? Bedankt voor de analyse.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.