...

TA Boskalis, BAM, AEX, Greenyard en Galapagos

22 juli 2021, 08:44 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Drie aan­vra­gen om een grafiek te bek­ijken en ik voeg er zelf twee aan toe. Op ver­zoek van een lez­er kijk ik naar BAM, Boskalis en Green­yard. Ik doe er twee grafieken bij: de AEX en Galapagos.


Lez­er poly­glot wil graag weten hoe het staat met de tech­nis­che con­di­tie van BAM Groep, Green­yard en Boskalis. Alle drie komen van­daag ter sprake in deze col­umn. Hier­boven ziet u de grafiek van BAM

Twee top­pen en twee bodems en ik kan een trend­kanaalt­je teke­nen. Een dal­end trend­kanaalt­je in dit geval. Is dat een reden om per direct afscheid te nemen van BAM? Ik denk het niet, want:

1. het is m.i. niet meer dan een kleine cor­rec­tie na een sti­jging tot nu toe.

2. de koers heeft in eerste instantie ste­un gevon­den op de hor­i­zon­tale lijn.

3. de koers sloot gis­teren boven het rode dal­ende trendlijntje.

Wellicht ten overvloede, alle getoonde grafieken zijn tot en met de slotko­ers van gisteren.

Mocht BAM nu onver­hoopt door de groene hor­i­zon­tale ste­un­li­jn vallen, dan gaat het er iets somberder uitzien. Lez­er poly­glot vraagt voor alle drie de grafieken waar de stop zou moeten komen te liggen. Dat is moeil­ijk te beant­wo­or­den, want prat­en we over een prof­it stop of een stop loss en hoe kort (of niet) wilt u op de bal spe­len? Ik zou me nu onder de can­dle van afgelopen maandag achter de oren gaan krabben.

Ook bij Green­yard kon ik een dal­end trend­kanaalt­je teke­nen. Lagere top­jes lagere bodem­p­jes. Maar ziet u waar de koers (tot nu toe) ste­un zoekt? Jawel, op de groene sti­j­gende trendli­jn. De koers heeft niet eens de hor­i­zon­tale ste­un­li­jn getest. Ik ben op moment van schri­jven niet zo bang dat dit hele­maal fout zou moeten gaan. Het is m.i. niets meer en niets min­der dan een cor­rec­tie in de uptrend.

De stop? Ik zou hem nog niet onder de sti­j­gende trendli­jn leggen, maar eerder ergens onder de hor­i­zon­tale lijn. Als het even kan leg de stop dan niet daad­w­erke­lijk in het sys­teem, de han­de­laren drukken de koers op een rustig moment, u bent uw aan­de­len kwi­jt en de koers gaat daar­na weer vrolijk omhoog. Dit sce­nario komt helaas vaak voor.

Vanaf februari/​maart loopt het ent­hou­si­asme uit de sti­jging. Het ging van sti­j­gend, naar twi­jfel en via zijwaarts naar recent dal­end. Kijk voor dat laat­ste onder de rode trendli­jn. Ook de oran­je ste­un­li­jn is al neer­waarts doorbroken.

Boskalis heeft vooral­snog ste­un gevon­den op de groene hor­i­zon­tale lijn en testte gis­teren (woens­dag) na een mooie sti­jging de oran­je lijn die nu dienst doet als weer­stand. Als ik Boskalis nog in de porte­feuille zou hebben, dan zou ik me onder de groene ste­un­li­jn wat meer zor­gen gaan maken.

De eerste drie grafieken zijn op ver­zoek van lez­er poly­glot en nu voeg ik er nog twee aan toe. De eerste is de AEX

In een paar weken tijd heeft er weer een suc­cesvolle test plaats­gevon­den van de blauwe hor­i­zon­tale ste­un­li­jn. Zie de beweg­ing boven de blauwe pijl. Gis­teren (woens­dag) kwam de sti­jging intra­day tot het testen van de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Om de seinen weer echt op groen te lat­en gaan moet de koers door de rode onder­bro­ken lijn én door de top van eerder deze maand.

De beurs is inmid­dels open en de koers beweegt rond de rode lijn.

Ik sluit af met Galapagos.

Ja, Gala­pa­gos. Wat moet je ermee? Nou, in ieder geval niet kopen. Dat is een wel­ge­meende raad van deze plaat­jeskijk­er! Ik verwacht dat Gala­pa­gos nog (veeeeel) lager gaat. Zie al mijn eerdere colums, ik waarschuw er al heel lang voor.

Ik zie weer een patroon­t­je wat mij sterkt in die opvat­ting. Kijkt u eens naar de lange rode can­dle van ergens vorige week, ik ben te lui om de exacte datum op te zoeken, maar u ziet hem staan. De dagen erna her­stelde de koers, maar ondanks de steeds iets hogere koers weet Gala­pa­gos niet eens de bovenkant van de rode can­dle te bereiken. Dit zien we vak­er en de verwacht­ing is nu dat dit niet lang gaat duren. Waarschi­jn­lijk zakt het aan­deel weer verder weg en wel tot onder de laag­ste koers van de afgelopen dagen.

Het­geen ik hier boven beschri­jf is de verwachte beweg­ing op de korte ter­mi­jn. Kijkt u naar mijn eerdere columns wat het grote plaat­je is, wat het uitein­delijke koers­doel is. Ik kan u verk­lap­pen dat dat veel lager ligt.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

23 juli 2021, 07:43

Goud is spannend. Alsook prosus. Zijn beide uit de gevarenzone?

(0)
22 juli 2021, 13:14

Mooie analyse

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.