...

TA ConocoPhillips, Adyen, AEX, Ahold en Unibail-Rodamco

23 juni 2022, 16:36 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Welke charts gaan we van­daag bek­ijken? Dat zijn de AEX en Ahold, Adyen, Cono­coPhillips en Uni­bail-Rodam­co-West­field. Ik vind ze weer bij­na alle­maal even mooi, maar ik ben dan ook een tech­nisch anal­ist. U moet daar zelf maar over oordelen!


De beurs is op moment van schri­jven nog open en dat betekent dat alle grafieken intra­day zijn, zon­der slotkoers.

Adyen:

Iedereen zal het vast wel zien het­geen zich onder de oran­je dal­ende trendli­jn afspeelt. De koers van Adyen is met lagere top­pen en lagere bodems aan het inlev­eren. Dat inlev­eren gaat niet met dubbelt­jes, maar met hon­der­den euro’s!

Rechts op de grafiek, onder de groene lijn, ziet u dat de koers aan het sti­j­gen is nadat in een eerder sta­di­um de koers onder diezelfde hor­i­zon­tale lijn is gedo­ken. Ik heb het sterke ver­moe­den dat da huidi­ge opwaartse beweg­ing niets meer en niets min­der is dan een pull back naar dat uit­braakniveau. De koers test nu de eerdere ste­un­li­jn als weer­stand­sli­jn. Dit zou beteke­nen dat we serieus reken­ing moeten houden met een vol­gende dalingsgolf.

Uni­bail-Rodam­co-West­field:

We gaan eens kijken of een aan­deel uit een geheel andere sec­tor dan com­penseert. Hoe vaak hoort u niet dat u uw ver­mo­gen moet sprei­den? Ik vind sprei­den een uit­stek­end idee, maar als we naar Uni­bail-Rodam­co-West­field kijken dan is dat nu niet het aangewezen aandeel.

De koers zakt van­daag door en de oran­je hor­i­zon­tale lijn en uit het blauwe vak­je. Er wordt dus eigen­lijk een dubbele ste­un neer­waarts uitgenomen. Ik ga er dan van uit dat ook op slot deze koers bli­jft staan.

Ik denk op moment van schri­jven aan Verkopen, de onderz­i­jde van het rode blok­je is de target. 

Ahold-Del­haize:

Is dit dan een aan­deel om in te zit­ten met het oog op sprei­d­ing? Dat als het ene aan­deel uit die sec­tor daalt dat Ahold uit een andere sec­tor sti­jgt? Née hè, u ziet het waarschi­jn­lijk zelf al. Sinds de top van het begin van het jaar zijn het alleen maar lagere top­pen en lagere bodems. Ahold-Del­haize heeft van­daag intra­day zelfs een neer­waarts koers­doel aangetikt. Als de koers uit de range van de oran­je dubbele pijl zou vallen werd de onderz­i­jde van de rode dubbele pijl de tar­get. Voilà, de tar­get is gehaald. 

Dan zou u kun­nen gaan kopen wijzend op een mogelijke posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI. U weet, u mag van mij alti­jd kopen, maar ik doe dat op basis van deze grafiek (nog) niet.

AEX:

Een korte update, deze grafiek ken­nen we goed.

Ik schri­jf van­daag alleen dat als de koers van onze index uit het groen/​blauwe blok­je valt dat de onderz­i­jde van het roodachtige blok­je de tar­get wordt. Op moment van schri­jven houd ik daar serieus reken­ing mee, ik ga dus op basis van deze grafiek niet long.

Cono­coPhillips:

Dit aan­deel zou wel als aan­deel kun­nen dienen dat u broek ophoudt in het kad­er van sprei­d­ing. Cono­coPhillips, een oliecon­cern, noteert boven sti­j­gende trendlijnen.

Het is een inter­es­sant aan­deel om te bestud­eren hoe dat je op basis van tech­nis­che analyse toch tot ver­schil­lende con­clusies kunt komen op basis van dezelfde grafiek.

U kijkt naar de lange ter­mi­jn en ziet de koers (ruim) boven de blauwe sti­j­gende trendli­jn staan. Niets aan de hand voor u, lekker slapen en de posi­tie aanhouden.

U kijkt naar de mid­del­lange ter­mi­jn en ziet de koers boven de groene sti­j­gende trendli­jn staan. En voor wat het waard is ook boven de groene hor­i­zon­tale lijn. U kunt gaan slapen, maar dan wel met één oog open, want wat gaat de koers doen? Omhoog omdat er nu kop­ers komen op die dubbele ste­un of zou de koers er dan toch doorheen zakken?

U speelt wat kor­ter op de bal en ziet de grafiek sinds de top van begin juni het vijfde/​zes­de verkoopsig­naal geven. U had het aan­deel waarschi­jn­lijk al bij één van de vijf verkoopsig­nalen een kei­harde trap gegeven. 

Ik had het aan­deel niet in porte­feuille, maar ik behoor tot die groep die kor­ter op de bal speelt. Ver­taald: als ik het aan­deel gehad zou hebben dan had ik het met een mooie boog uit mijn posi­ties getrapt.

Dank u voor uw aan­dacht en ik zie u in het week­end weer.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

24 juni 2022, 17:51

niet long aex oeps!!!

(0)
24 juni 2022, 13:05

Kan het nog lager met Arcelor of is 22 een redelijke bodem ? Graag eens AMG, ook hard getroffen. Bedankt.

(0)
23 juni 2022, 18:25

Misschien Ordina en Sofina? Dank.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.