...

TA DAX, SBM, AEX, Vopak, Bel-20 en Galapagos

23 december 2021, 14:02 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Zes grafieken, drie indices, drie aan­de­len uit de AMX, een ver­zoek. Daar zult u het mee moeten doen deze don­derdag. Ik ga met u kijken naar de DAX, Bel-20 en de AEX. De aan­de­len, geno­teerd op de AMX zijn Gala­pa­gos, Vopak en SBM Off­shore.

Op naar de Kerst!Bel-20:

De Bel-20 heeft wel wat met de blauwe hor­i­zon­tale lijn. Deze doet zijn werk als ste­un uit­stek­end, zij het dat het in mei en juni van dit jaar als weer­stand begon. By the way, alle grafieken van­daag zijn intraday.

Mee­doen met onze sig­nalen kan nu via de nieuwe aan­bied­ing, die loopt tot 1 maart 2022. Schri­jf u dan snel in via de ein­de­jaar aan­bied­ing tot 1 MAART voor €25. Ga meteen naar onze Trader­shop via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Nu gaan we even naar rechts op de grafiek, naar het blauwe blok­je. Ziet u ook dat de koers gis­teren pre­cies op de bovenkant sloot, de weer­stand dus, en dat de can­dle van van­daag een uit­braak laat zien? Het is (nog) niet met de slotko­ers, maar ook de groot­ste reis begint met de eerste stap. Bij een echte uit­braak zouden we het patroon eron­der als een soort (drie)dubbele bodem kun­nen zien. Het koers­doel bereke­nen we dan door de hoogte van het blok­je op de nek­li­jn te plaat­sen. Dat zou een mooi Ker­st­cadeau zijn, niet?

+++++ + + + + +
Dien uw ver­zoek nu in en dat ziet u uw favori­et terug in de Kerst Spe­cial.
+++++ + + + + +

Vopak:

Ondanks dat de koers van deze grafiek per sal­do steeds verder het Zuiden opzoekt vind ik het toch wel een hele mooie grafiek. Wat zeg ik, schit­terend zelfs!

Het dal­ende trend­kanaal gaat ergens terug tot in sep­tem­ber. Dan heb ik het over sep­tem­ber 2020! Mocht ik ooit een boek­je schri­jven over tech­nis­che analy­ses dan komt in het hoofd­stuk trend­kanalen het dal­ende trend­kanaal van Vopak. 

Zou Vopak toch hoger kun­nen ondanks de neer­waartse trend? Die kans is wel een beet­je aan­wezig, er is de nodi­ge ruimte opwaarts tot aan de boven­z­i­jde. Of dat ook daad­w­erke­lijk gaat gebeuren is een tweede.

SBM Off­shore:

SBM kent ook een dal­end trend­kanaalt­je, maar er zijn toch wat ver­schillen. Zo duurde het min­der lang en staat er inmid­dels een opwaartse uit­braak. Ik heb ook een groen blok­je getek­end, waarbin­nen de koers sta­biliseert en niet meer verder neer­waarts gaat.

Het is bij­na niet te zien, van­daar de groene pijl. Deze wijst naar de can­dle van van­daag, die op het hoog­ste punt even de bovenkant (lees weer­stand) van het blok­je aan­tik­te. U kunt daar­voor ook kijken naar het­geen onder de rode pijl gebeurde, tot nu toe, intraday.

Als de koers exact zo sluit als nu de intra­day koers, houd u dan reken­ing met een stap­je terug. Wellicht tot de onderz­i­jde van het groene blokje.

DAX op ver­zoek van lez­er Dowjones:

Het geen het meeste opvalt zijn de vier pijlt­jes rechts op de grafiek. Ten­min­ste, ik ga ervan uit dat u dat ook het eerste opvalt. Maar je weet het maar nooit toch?

Het eerste pijlt­je tik­je de ste­un (blauw) aan en her­stelde die dag alweer heel mooi. De can­dle waar het tweede pijlt­je naar wijst is weer een mooie stap omhoog, met een minus­cu­ul gap­je. De can­dle met de derde pijl deed daar weer een schep­je bovenop. De vierde pijl laat een can­dle zien met wederom een gap. Dat gaat goed zo bij de DAX, iemand is uit­ge­breid Ker­stinkopen aan het doen!

Waar de koers naar­toe kan vraagt lez­er Dowjones. Wel, in dit tem­po en met dit ent­hou­si­asme zou de paarse hor­i­zon­tale weer­stand niet een al te groot prob­leem moeten oplev­eren. Diege­nen die Ker­stinkopen aan het doen zijn zouden wel eens de grote insti­tuten kun­nen zijn, om een en ander mooi op te poet­sen. U heeft vast wel eens van win­dow­dressen gehoord.

Gala­pa­gos:

Op het getoonde gedeelte van de grafiek van Gala­pa­gos ziet u het niet, maar neemt u van mij aan dat Gala­pa­gos al tij­den (echt tij­den!) aan het inlev­eren is. Wan­neer stopt dat nu eens?

Ik zie een aan­tal punten:

1. als we de bodem van okto­ber en decem­ber bek­ijken dan is die van decem­ber lager
2. de RSI zette echter een hogere bodem neer (posi­tieve diver­gen­tie)
3. vanaf de bodem in decem­ber staat er zomaar een hogere bodem en een hogere top!

De opmars is bij het rode kruis­je gestopt, bij de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Het lijkt me ver­standig hier een stap­je terug te verwacht­en, maar houd een eventuele uit­braak in de gaten.

AEX:

Weet u nog dat ik het het meest waarschi­jn­lijk achtte dat we naar bene­den gin­gen? Zo niet, lees dan mijn meest recente columns. Ik heb nieuws voor u, ik heb zojuist dat sce­nario in de prul­len­bak geschopt. Mocht de AEX met deze can­dle sluiten, dan is het juist waarschi­jn­lijk­er gewor­den dat we (nog) verder omhoog gaan. Ziet u overi­gens de overeenkom­sten met de DAX die ik hier­boven heb behan­deld? Kijk dan met name naar de laat­ste vier beursdagen.

Kijk, je moet je bak­ens weten te verzetten. Vergelijk het met een schip dat een route uitzet voor vertrek. Komt het echter slecht weer (of een ijs­berg) tegen, dan is het ver­standig van die route af te wijken.

Insti­tu­tionele Beleg­gers lijken bezig met win­dow­dress­ing, par­ti­c­ulieren hebben deze kracht die we de afgelopen beurs­da­gen zien gewoon­weg niet. Vraag niet hoe het kan maar prof­i­teer ervan!

Ik wens u alvast een Hele Fijne Kerst. Niet met teveel samenkomen, want dat mag niet van ons ex-schoolmeestert­je met de baard. En hij is heel streng, hij staat al klaar met zijn riet­je. Voor de jon­gere gen­er­atie, vraag even aan opa of oma wat dit betekent. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Markets. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.