...

TA Delta Airlines, ASML, AEX, Shell, ING en Relx

24 januari 2023, 00:48 | Marcel Bronner | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Onlangs keek ik met u naar Air France KLM en in deze col­umn kijk ik o.a. hoe Delta Air­lines ervoor staat. Daar­naast vijf andere grafieken. AEX:

Zondag gaf ik al het belang aan van de twee groene hor­i­zon­tale ste­un­li­j­nen. Maandag zien we dat die ste­unen inder­daad hun werk hebben gedaan, in eerste instantie. Ik heb een groen sti­j­gend trend­kanaal getek­end, dat helaas nog niet al te veel waarde heeft. De bovenkant van het paarse blok­je zou opnieuw de tar­get kun­nen gaan worden.

ING:

Boven de paarse sti­j­gende trendli­jn wor­den hogere bodems en hogere top­pen neergezet. Soms met enige twi­jfel, maar uitein­delijk lukt het dan toch. Die twi­jfel is er nu ook weer. Zou het ING lukken nog deze week weer een hogere top neer te zetten? Mocht dat lukken dan wordt de top van een jaar gele­den de target.

Shell:

Shell doet tech­nisch best wel zijn best. Toch kan ik er op dit moment niet wild van wor­den. Ik heb een sti­j­gend trend­kanaalt­je toegevoegd en Shell beweegt daar net­jes tussen. Verder niet veel te melden. Zit u long dan kunt u bli­jven zit­ten ondanks een mogelijke rit naar de onderz­i­jde van het trend­kanaal. Waar komt uw stop te liggen?

Relx:

Net als de grafiek van Shell vind ik de grafiek van Relx geen bij­zon­dere. Ik heb een sti­j­gend trendli­jn­t­je getek­end en ook een rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Ik zie het mor­gen niet gebeuren, maar mocht de koers uitein­delijk door die rode lijn breken dan wordt het top­je van augus­tus vorig jaar de target.

Delta Air­lines:

Deze vind ik duidelijk inter­es­san­ter als tech­nisch anal­ist dan de charts van Shell en Relx. Na de opwaartse uit­braak van de blauwe dal­ende trendli­jn beweegt Delta Air­lines bin­nen het sti­j­gende trend­kanaalt­je. Ik moet dan helaas wel melden dat de koers zich bovenin beweegt en dat we op onze hoede moeten zijn voor een stap­je terug. Mocht dat al gebeuren dan zou dat gezond zijn en kun­nen we kijken naar een instap­mo­ment. Zit u long, bli­jf zit­ten en plaats uw stop.

ASML:

Dit vind ik ook een inter­es­sante, want ASML is bezig met een draai. Van dal­end naar zijwaarts naar stijgend.

We zien de mooie opwaartse uit­braak van de oran­je lijn die nu dienst moet doen als ste­un. Oude weer­stand wordt nieuwe ste­un. Rechts op de grafiek zien we dat de oran­je lijn inder­daad zijn werk doet als ste­un. Maandag heeft de koers zelfs wat afs­tand genomen en als de koers nog een frac­tie sti­jgt dan wordt de rode lijn de eerste target.

Ik zie u don­derdag weer.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

25 januari 2023, 12:48

Dag Marcel. Kan AMG en sofina nog eens besproken worden? Bedankt.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.