...

TA DSM, AB Inbev, Prosus, Bel-20, AEX en Van Lanschot

4 januari 2022, 14:42 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Een goedemid­dag alle­maal. In de col­umn van van­daag komt weer een mooi rijt­je grafieken voor­bij. Drie grafiek zijn op ver­zoek van lez­eres Rus­sia en drie uit eigen kok­er. Ik stel voor dat we maar meteen naar de eerste grafiek gaan.Die eerste grafiek is op ver­zoek van lez­eres Rus­sia: Van Lan­schot Kempen.

Ik vind dit een leuke grafiek, er zit beweg­ing in de koers. Ik bedoel dan niet spec­i­fiek gis­teren en van­daag, maar de hele grafiek. Neem maar even de tijd om de mooie trends en tren­domk­erin­gen te bestuderen.

Bin­nen het blauwe blok­je staat een mooie bodemvorm­ing in de gedaante van een dubbele bodem. Mocht er iemand zijn die het een driedubbele bodem noemt dan wil ik daar best in mee­gaan. Ik vind dat echter min­der belan­grijk, het belan­grijk­ste vind ik de mooie tren­dom­keer inclusief een geweldige uit­braak door de nek­li­jn. Neem waar dat de nek­li­jn niet werd getest, Van Lan­schot ging er gewoon vandoor.

Goede keuze van de aan­vrager van deze grafiek, bli­jft u rustig zit­ten. De rode lijn moet haal­baar zijn. Denk even aan de stop. 

Bel-20:

Ook de Bel-20 kende een dubbele/​driedubbele en zo u wilt een vier­dubbele bodem, zie het blauwe blok­je. Net als Van Lan­schot Kem­pen kende de uit­braak geen test, geen throw back. Née, de index schoot er van­door, gelijk een raket.

Er lijkt maar één weg te zijn en dat is omhoog. Ook hier is de weg naar de rode weer­stand­sli­jn open. Of u nú nog moet kopen, dat zou ik wat tricky vin­den. Zit u echter in de index koester de posi­tie dan en gebruik bijvoor­beeld een trail­ing stop. Geni­et er maar van! 

Pro­sus op ver­zoek van lez­eres Rus­sia:

Ik weet dat ik lez­er Mis­ter bluesky er ook een plezi­er mee doe. Dat zijn dan al snel wel­geteld twee mensen op deze mooie wereld!
Wellicht ten overvloede: alle grafieken zijn van­daag intraday.

Met de (drie)dubbele bodems van Van Lan­schot en de Bel-20 in het achter­hoofd is dit ook bodemvorm­ing, maar dan op een geheel andere manier. Na een dal­ing vormt Pro­sus een trad­in­grange en het­geen mist is een uit­braak uit die range. We zien wel een uit­braak, maar dat is er een uit het dal­ende trend­kanaalt­je. Inmid­dels hebben we een hoger bodem­p­je en een hoger top­je staan.

Ik ga hier niet schri­jven dat u Pro­sus (nu nog) moet kopen, maar heeft u Pro­sus in de porte­feuille, bli­jft u dan vooral zit­ten. Voor een Koop is de Risk-Reward te pover. Houd hem in de porte­feuille en bepaal uw stop.

AEX:

Ik ga er niet al te veel woor­den aan vuil­mak­en, de AEX ligt er tech­nisch gewoon prachtig bij. Achtereen­vol­gens hebben we de posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI gezien, de opwaartse uit­braak door de oran­je dal­ende trendli­jn, de opwaartse uit­braak uit het vlagget­je en van­daag vol­gt hoogst­waarschi­jn­lijk een slot boven de paarse hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Dat gaat lekker zo!

Yep, u weet het al: bli­jf zit­ten en bepaal waar uw stop komt. Een trail­ingstop zou een ideet­je kun­nen zijn.

DSM op ver­zoek van lez­eres Rus­sia:

Wie het weet mag het zeggen, wat gaat het wor­den bij DSM? Wordt het een driedubbele top (geen bodem maar top dit keer) of breken we bin­nenko­rt opwaarts door de rode hor­i­zon­tale weerstandslijn? 

Als DSM de kant op gaat van alle andere mooie grafieken dan gaan we bin­nenko­rt een uit­braak zien. Aan de andere kant, de bomen kun­nen toch niet in de hemel groeien, de sti­jging moet toch ergens stoppen?

Wat te doen als u geen DSM heeft? Wel, ik zou dan even wacht­en, want als de uit­braak er niet komt dan gaan we.….juist: hoogst­waarschi­jn­lijk naar bene­den. Wat doet u als u wel DSM heeft? Ik zou dan zek­er bli­jven zit­ten en eens kijken of en wan­neer die uit­braak gaat komen. Als u het nog niet heeft gedaan, denkt u dan nu even na over waar uw stop komt. Dan bent u voorge­sor­teerd op een verdere sti­jging én bescher­md bij een onver­hoopte daling. 

+++++ + + + + +
Uw overige ver­zoeken komen in de col­umn van don­derdag voor­bij lez­eres Rus­sia. Heeft u ook een aan­deel of index in gedacht­en waar u wel eens een tech­nis­che analyse van wilt zien? Wacht dan niet langer en geef het hieron­der bij de reac­ties op!
+++++ + + + + +

Aan al het mooie komt een eind, dus ook aan deze col­umn. Ik sluit hem af met AB Inbev:

Lat­en we maar direct naar het meest span­nende kijken en dat vin­den we hele­maal rechts op de grafiek. Miss­chien even een ver­g­root­glas erbij pakken en dan zien we het alle­maal: Anheuser Busch Inbev probeert door de zwarte hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn te breken. Sterk­er, als we nu de beurs zouden sluiten dan is het gelukt.

Boven het roze lijn­t­je (ja roze dit keer, ik heb ook een zachte kant) zien we al een mooie serie hogere bodems en hogere top­pen. En wat te denken van de koer­sex­plosie van gis­teren! Die raket reik­te tot aan die zwarte lijn en van­daag dacht­en kop­ers de koers er maar doorheen te tillen. Sterk!

Ik denk dat ik het niet eens meer hoef te schri­jven. Of toch wel, voor de zek­er­heid? Bli­jf zit­ten in deze bier­brouw­er en denk eens rustig na waar uw stop komt. 

Ik zie u alle­maal don­derdag weer! 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

4 januari 2022, 19:12

Prosus stond inderdaad op mijn lijstje. Kan u alfen nog eens bekijken? Bedankt

(0)
4 januari 2022, 18:29

Bedankt voor het behandelen van mijn aanvragen. Met uw commentaar op DSM heb ik wat moeite. Als u (nog) niet zou kopen is het toch niet logisch om een bestaande positie wel vast te houden? Is het niet beter om ze te verkopen en ze bij een doorbraak weer terug te kopen? Ik vind het anders heel lastig te bepalen wanneer ik winst zou moeten nemen. Dan verkoop ik ze misschien net op de bodem van een nieuwe aanloop naar de vierde top.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.