...

TA "een mooi rijtje"

13 mei 2021, 00:16 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (2)

Met een mooi rijt­je bedoel ik dat ik deze don­derdag naar een aan­tal klink­ende namen kijk. Wat dacht u van DSM, de AEX, Philips, de Nas­daq. Dan noem ik ze niet eens alle­maal, want ik kijk ook naar Pro­sus en Just Eat Take­away. Vamos!


Lat­en we maar in Ameri­ka begin­nen, dan hebben we dat maar gehad.

Het meest opval­lend op deze grafiek is de val uit het sti­j­gende trend­kanaal. Laat ik eraan toevoe­gen dat het geen sti­j­gend trend­kanaal is die zo de the­o­rieboek­jes in kan. Maar hoe dan ook, de Nas­daq is er uit gevallen. 

De koers lijkt in rap tem­po op weg naar de blauwe hor­i­zon­tale ste­un­li­jn. Deze lijn is m.i. zeer belan­grijk, want het zou wel eens de nek­li­jn van een dubbele top kun­nen zijn. Ziet u de mogelijke dubbele top? Ik zal proberen de Nas­daq de komende tijd wat vak­er voor­bij te lat­en komen in de columns. 

Dan gaan we direct door naar onze eigen­ste AEX.

Als u even terug zou kijken naar de col­umn van afgelopen dins­dag dan zou u lezen dat ik voorzichtig was op de AEX. Dat die wel eens uit het sti­j­gende trend­kanaal zou kun­nen vallen. Wel­nu, zie de grafiek twee dagen later.

Het rode pijlt­je wijst naar de gap”, de leemte in de koers­grafiek. Onze nationale beurs­graad­me­ter viel als een bak­steen. Wat betekent dit? Het wijst in ieder geval niet op kracht, dit is niet sterk wat er gebeurt. Natu­urlijk, kop­ers kun­nen terug in de markt komen, maar ik houd daar even geen reken­ing mee. De index beweegt nu op een uiterst broos ste­un­t­je en ik verwacht een verdere dal­ing. Op naar de groene hor­i­zon­tale steunlijn?

De boven­staande grafiek is die van Pro­sus. Ook niet de geweldig­ste grafiek, of u moet short zit­ten, in dat geval zult u de grafiek zeer mooi vinden. 

Sinds de top in feb­ru­ari is Pro­sus aan het inlev­eren en wor­den er lagere top­pen en lagere bodems neergezet. Rond euro 93,10 leken kop­ers te zeggen tot hier en niet verder. Maar we zijn nu verder, verder in de tijd, en het is wel degelijk verder (naar bene­den) gegaan.

De groene lijn ligt op ongeveer euro 83,70 en deze ste­un moet voorkomen dat Pro­sus nog verder daalt. Als u het niet erg vin­dt dan heb ik niet al te veel fiducie dat deze lijn het gaat red­den en Pro­sus zal opvan­gen. Als het goed is bent u (met een long­posi­tie) al uit­gestopt. Diegene die short zit kan zijn/​haar stop lat­en trailen.

Tot ver in april (2021) bewoog Philips net­jes boven de blauwe sti­j­gende trendli­jn en vol­gden hogere bodems en hogere top­pen elka­ar op. Ik kan u meede­len dat daar een eind aan is gekomen.

Tegen het einde van april druk­ten verkop­ers Philips door die sti­j­gende trendli­jn. U ziet ook dat de koers nog even hoger reik­te, de trendli­jn werd getest en wel als weer­stand. Kop­ers delf­den het onder­spit en de koers viel weg. Een ste­un uit het verleden is al ges­neu­veld, zie de licht­groene ste­un­li­jn waar de koers nu onder is ges­loten. Voor de tweede dag op rij.

De wat donkerder gek­leurde groene lijn op ongeveer 44 euro 60 moet de koers nu op gaan van­gen. Deze lijn ligt over bodems van eind feb­ru­ari en begin maart 2021. Wees voorzichtig, want verkop­ers ruiken bloed.

We gaan kijken of Just Eat Take­away er tech­nisch beter bijligt.

Kort en krachtig, het antwo­ord is née. Sinds de top van okto­ber 2020 is Just Eat Take­away bezig met lagere top­pen en lagere bodems neer te zetten. Met de enorme rode can­dle van van­daag lijkt daar een ver­volg aan te komen. De kans dat er weer een lagere bodem gaat wor­den neergezet is groot. Van­daag rold­en verkop­ers over elka­ar heen. Om een idee te geven, de hoog­ste koers van­daag was euro 79,18 en het slot lag zeer dicht­bij de laag­ste koers van 72,85. Als de door­braak van de blauwe lijn wordt beves­tigd, houd u dan reken­ing met een rit naar ongeveer 62 euro.

DSM is aan het dalen, maar ik bli­jf de grafiek mooi vin­den. Begri­jp me goed, ik ben niet blij met de dal­ing, maar tech­nisch gezien is het een geweldig plaatje.

Natu­urlijk doel ik dan op de drie sti­j­gende trend­kanalen die ik al eerder heb beschreven in mijn columns. Maar kijkt u nu ook eens naar de oran­je (dal­ende) trendli­jn. Voor de duidelijkheid, die heb ik niet net getek­end. Blad­er terug in mijn eerdere stuk­jes en u ziet hoe­lang die lijn er al staat. Kijkt u dan nu waar de koers in mei (2021) twee keer ste­un heeft gezocht. Jawel, op die oran­je trendli­jn. De oude weer­stand­sli­jn doet dienst als nieuwe steun! 

Bezit­ters van DSM wor­den waarschi­jn­lijk niet blij van wat ik nu ga schri­jven, maar ik verwacht dat de lijn het niet gaat red­den. Houd u dus reken­ing met nog lagere koersen.

Mijn vol­gende col­umn mag u in het week­end verwachten.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

15 mei 2021, 00:09

Inderdaad een mooie "voorspelling". Ik ben benieuwd wat u nu denkt van de aex en de nasdaq na hun sterk herstel vandaag. En indien mogelijk had ik graag uw technische kijk op alibaba gehad. Want ondanks voortreffelijke cijfers toch een donder naar beneden. Hadden wel een hoge boete gekregen maar dat was al gekend.

(0)
14 mei 2021, 08:54

Je bent enorm alert geweest, Marcel !
Heb je misschien in de nacht gezien dat er een lawine op ons afkwam?

De cijfers kloppen:
Prosus werd na lager, C 83.53
Philips werd L 44.58 en C 45.87
Takeaway werd na lager, C 72.5
DSM werd na lager, C 147
Dat is formidabel!
Doe zo voort, graag !

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.