...

TA GE, Ahold, Arcelor, ASMI int. en BESI

19 juni 2022, 16:52 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Vers aangekomen uit Brazil­ië (maar niet fris en fruit­ig) breng ik u de col­umn van het week­end. Er zijn twee ver­zoeken bin­nen en de overige drie charts heb ik zelf toegevoegd. Ik stel voor dat we maar direct van start gaan.Arcelor Mit­tal op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

De eerste chart is er direct een op ver­zoek. Mis­ter bluesky vraagt of Arcelor Mit­tal op de bodem is aan­be­land. Daar ga ik ja en miss­chien op antwo­or­den en natu­urlijk ga ik dat ook motiveren.

Ja. Het antwo­ord is ja als we naar de blauwe trad­in­grange kijken. De slotko­ers van vri­jdag is na een aanzien­lijke dal­ing aangekomen op de onderz­i­jde van het blauwe blok en dus op de bodem”.

Miss­chien. Het juiste antwo­ord is wat mij betre­ft miss­chien, want ik durf er pre­cies nul euro op in te zetten dat de onderz­i­jde van de trad­in­grange het de komende beur­sweek gaat houden! 

Nu is het wel zo dat er net onder die trad­in­grange nog een ste­un­t­je ligt, ziet u de hor­i­zon­tale lijn? Maar of die het gaat houden.…

Gen­er­al Electric:

Dat is een mooie grafiek! Ten­min­ste, als je een tech­nisch anal­ist bent, want iemand die aan Buy & Hold doet is even wat min­der blij met de koers­geschiede­nis vanaf novem­ber vorig jaar.

U ziet bin­nen het rode dal­ende trend­kanaal een serie lagere top­pen en lagere bodems en dan is het door­gaans niet ver­standig een long­posi­tie aan te houden. Recent is de bodem van mei dit jaar ook nog eens neer­waarts door­bro­ken en dat had ook weer een rit naar het Zuiden tot gevolg.

Bij de rode pijl ziet u dat de koers nu bij de onderz­i­jde van het dal­ende trend­kanaal is aangekomen. Je zou daar wat ste­un mogen verwacht­en en wellicht een her­s­tel. Ik geef u mee dat ik daar per­soon­lijk niet aan mee doe. Ik laat dit liev­er uitrazen.

ASM Inter­na­tion­al:

Het belan­grijk­ste van deze chart van ASM Inter­na­tion­al is wat mij betre­ft de aller­laat­ste can­dle rechts op de grafiek. Deze can­dle kent een body én een slotko­ers onder de blauwe hor­i­zon­tale ste­un­li­jn. De grafiek lag er al niet geheel jofel bij en deze neer­waartse door­braak doet de tech­nis­che con­di­tie nog eens verslechteren. 

Zit u long in ASM Inter­na­tion­al dan lijkt het mij ver­standig om de rest van het week­end eens op uw gemak te gaan kijken waar u de stop gaat neerleggen.

Ahold-Del­haize:

Ja, en dan Ahold-Del­haize. Wat moet je daarmee als je long zit? Mijn antwo­ord is dan om de blauwe hor­i­zon­tale ste­un­li­jn heel goed in de gat­en te houden. 

Vanaf begin dit jaar en anders vanaf de top in april gaat het neer­waarts. De bek­ende lagere top­pen en lagere bodems staan er. De laat­ste twee beur­sweken is de koers teruggelopen en met de slotko­ers van afgelopen vri­jdag ges­loten op die eerder aange­haalde blauwe ste­un­li­jn. Ja, natu­urlijk, deze zou het kun­nen houden, dat kan. En lat­en we het hopen ook. Maar ik moet aangeven dat ik daar op moment van schri­jven niet al teveel vertrouwen in heb.

Kijkt u dus s.v.p. goed waar u uw stop gaat leggen.

BESI op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

De vraag wordt gesteld of BESI de afgrond ingaat. 

We zien ten eerste lagere top­pen en lagere bodems als we van links naar rechts kijken. Iemand die mijn columns al langer leest weet dan dat het meestal niet zo ver­standig is in het aan­deel of de index te zit­ten. Ten tweede zien we de koers stuk­lopen op een soort van dubbele weer­stand gevor­md door de boven­z­i­jde van het sti­j­gende trend­kanaal en de drie hor­i­zon­tale lij­nen. Ten derde valt de koers uit het sti­j­gende trend­kanaal. Alle­maal slecht nieuws gesprekken”. 

Wat de broek nu nog ophoudt is de groene hor­i­zon­tale ste­un­li­jn. Lokt dat koopge­drag uit dan gaat BESI niet de afgrond in. Maar hoe groot is de kans dat de ste­un­li­jn het houdt? Wat mij betre­ft min­der dan 50%. Ik denk dat de lijn de komende beur­sweek gaat sneu­ve­len. Moet het dan direct zo zijn dat BESI echt de afgrond induikt, dat is miss­chien ook weer iets over­dreven. Maar ik zou zelf eens goed kijken waar ik mijn stop zou plaatsen. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.