...

TA Goud, Ahold, AEX en meer

4 mei 2021, 00:12 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Een hele goede vroege dins­dag­mor­gen! Wat gaan we van­daag doen? Ik heb twee ver­zoeken en die doe ik uit­ge­breid, oftewel de week- en de dag­grafiek. Ik vul het aan met eigen keus, o.a. de DAX en de Bel-20. We gaan beginnen!


Het eerste ver­zoek is Ahold Delhaize.

Dit is de week­grafiek van de groot­grut­ter. Rechts op de grafiek zien we lagere top­pen en lagere bodems. De eerste reac­tie is dat dat niet best is. Kijken we echter naar het grote” plaat­je, dan zien we hogere bodems en hogere top­pen. Van­daar dat het goed is naar meerdere time­frames te kijken.

Zoals ik het nu inschat is de neer­gaande beweg­ing bin­nen het blauwe gedeelte niets meer en niets min­der dan een cor­rec­tie bin­nen een sti­j­gende trend.

Lat­en we gaan kijken wat de dag­grafiek ons vertelt.

Die spat even van het scherm af, niet? Hier zien we duidelijk de lagere top­pen en lagere bodems bin­nen het dal­ende trend­kanaal. Als we het grotere plaat­je (week­grafiek) niet had­den gezien dan had­den we gedacht dat het het einde van Ahold was! 

Alhoewel het dus een cor­rec­tie is lijkt de dal­ing nog niet over. Het is ver­standig reken­ing te houden met nog lagere koersen. Het kan zijn dat het mid­den van het trend­kanaal als ste­un gaat fun­geren, maar op moment van schri­jven ben ik daar aller­minst zek­er van.

Dit ver­zoek komt overi­gens van lez­er Mis­ter bluesky. Heeft u ook een ver­zoek, laat het dan even weten!

We ver­geten onze Zuider­bu­ren niet en gaan naar de Bel-20.

Herin­nert u het zich nog, het sti­j­gende trend­kanaalt­je bin­nen het sti­j­gende trendkanaal?

Van­daag viel de koers intra­day uit het kleinere sti­j­gende trend­kanaalt­je, maar all’s well that ends well: de koers is er op het slot weer net­jes bin­nen ges­loten. Intra­day zocht de index ste­un op het mid­den van het grote trend­kanaal. Heel mooi om te constateren.

Wat nu? Wel, van­daag zal de koers nog wel bin­nen het kleinere sti­j­gende trend­kanaalt­je bli­jven. Dat kan ik niet beloven voor de rest van de week. Maar ook met een stap­je terug zal het (grotere) sti­j­gende trend­kanaal nog wel intact blijven.

Ik ben zo vrij om naar het tweede ver­zoek van Mis­ter bluesky te gaan: goud. En wel de week­grafiek. We gaan naar drie lij­nen kijken.

De rode: dit is een dal­ende trendi­jn over de meest recente toppen.

De oran­je: een hor­i­zon­tale lijn die nu dienst doet als weerstand.

De groene: een sti­j­gende trendli­jn over drie bodems.

Het is 2 tegen 1 en toch wil ik niet uit­sluiten dat de twee weer­stand­sli­j­nen opwaarts gaan wor­den uitgenomen. Lat­en we de dag­grafiek er eens bijpakken.

De visueel ingestelden onder u merken direct op dat ik de twee trendli­j­nen anders heb getek­end. U ziet, al dan niet met behulp van een ver­g­root­glas, dat de koers net onder de oran­je hor­i­zon­tale lijn noteert. Ik ben redelijk opti­mistisch dat de koers bin­nen de komende twee beurs­da­gen een kijk­je boven de oran­je lijn gaat nemen. De vraag is echter of, als het al gebeurt, het vast­ge­houden kan worden.

De laat­ste grafiek voor van­daag is de index van onze Oosterburen.

Het is niet de enige index die zich in een sti­j­gend trend­kanaal bevin­dt. Bin­nen het trend­kanaal heeft de DAX een mooie sti­jging meege­maakt. Recent heeft de DAX twee keer de boven­z­i­jde van het sti­j­gende trend­kanaal aangetikt en dan zou je zeggen dat de index moet inlev­eren. De index heeft dat opgelost door niet zozeer in te lev­eren als wel zijwaarts te bewe­gen. Zo kom je vanzelf ook bij de onderz­i­jde, de trendli­jn van het kanaal. De laat­ste drie beurs­da­gen zocht de DAX heel mooi ste­un pre­cies op het mid­den van het trendkanaal.

Ik verwacht dat de zijwaartse beweg­ing doorzet met als mogelijkheid dat de index toch even inlev­ert. Ik zie de index dus naar de onderz­i­jde van het trend­kanaal lopen.

Ik wens u een hele fijne dinsdag.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

6 mei 2021, 09:41

Beste Marcel, zou jij eens naar de biotechsector in z'n algemeenheid willen kijken en wel de volgende etf: SPDR S&P Biotech ETF (XBI) Er zijn namelijk analisten die hier een kop/schouder patroon in zien. Mvg, Petra

(0)
6 mei 2021, 08:31

Wel bedankt. Graag Vopak en interessante Duitsers?

(0)
4 mei 2021, 09:25

De grafieken van ahold en goud hebben me veel bijgeleerd ! Kunt u bij gelegenheid eens alfen uitgebreid bekijken waarvoor dank.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.