...

TA Heineken, AEX, RD, Boskalis en Arcelor Mittal

6 november 2021, 01:09 | Marcel Bronner | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Ik heb een aan­tal ver­zoeken bin­nen gekre­gen en die ga ik alle­maal behan­de­len. Ik heb er zelf twee grafieken aan toegevoegd. De drie ver­zoeken zijn Arcelor Mit­tal, RD en Boskalis. 


De eerste drie grafieken zijn op ver­zoek van leze Mis­ter bluesky. Bij RD vraagt hij of er een nieuwe hogere bodem is neergezet.

In eerste instantie lijkt dat inder­daad het geval. Als je de bodem van sep­tem­ber vergelijkt met die van afgelopen week ben je geneigd te stellen dat er een hogere bodem staat. Echter, wij tech­nisch anal­is­ten spreken pas van een echte hogere bodem als de top van okto­ber wordt uitgenomen. Het is dus nu meer iets van een poten­tiële hogere bodem. Tsja, het is maar net hoe je het bekijkt.

Ik verwacht zelf dat deze opwaartse beweg­ing tijdelijk is en dat het nog op een test van de groene hor­i­zon­tale ste­un gaan aankomen. Ik ver­val in her­hal­ing als ik de verwacht­ing uit­spreek dat de top van okto­ber daar­na wel gaat wor­den uitgenomen. 

Let op de rode dal­ende trendli­jn, daar moeten we reken­ing mee bli­jven houden. Daaron­der zien we ten opzichte van de vorige analyse twee posi­tieve ontwikkelingen:

1. De hogere bodem en de hogere top boven het paarse trendlijntje

2. de opwaartse uit­braak van het oran­je weerstandslijntje.

Geen zak­en die de voor­pag­i­na van de krant gaan halen, maar toch even leuk om te melden. Ik verwacht dat het verder omhoog kan, maar dat uitein­delijk de rode trendli­jn roet in het eten gaat gooien.

Of Arcelor Mit­tal klaar is om verder te dalen, vraagt Mis­ter bluesky. Wel, ik ben niet zo somber op deze grafiek. Ik verwacht wel degelijk dat het iets verder omlaag kan, tot aan die hor­i­zon­tale balk waarmee ik de gap aan­gaf. Maar ik denk dat daar dan ste­un gezocht gaat wor­den en dat de koers dus niet (veel) verder daalt. 

Mocht de koers nu zover dalen dat die balk aan de onderz­i­jde wordt door­bro­ken, dan denk ik wel dat het aan­deel verder kan dalen. De komende week is het dus zaak het aan­deel goed in de gat­en te houden.

U kunt hem al een beet­je verwacht­en, de grafiek van de AEX. Die komt meestal wel in de col­umn terug, zo ook nu. 

Van­daag, sor­ry: vri­jdag is er weer een aller­hoog­ste intra­day koers ooit neergezet. De slotko­ers was de een na hoog­ste ooit, die van don­derdag reik­te net iets hoger. Bij de RSI zien we naast de negatieve diver­gen­tie ook iets posi­tiefs, de kleine uit­braak van de trendli­jn. We zit­ten nog steeds bin­nen het sti­j­gende trend­kanaalt­je en ik bli­jf ook her­halen dat ik voorzichtig bli­jf met de AEX

Ik wil graag met een posi­tieve grafiek afs­luiten en het is die van Heineken gewor­den. De bier­brouw­er was al bezig met een draai boven de oran­je curve, maar heeft nu ook de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn opwaarts uitgenomen. Heineken is goed bezig!

We kun­nen nu voorzichtig omhoog gaan kijken naar de top­pen van eerst juli en daar­na wellicht die van juni. Mocht u besluiten hier­aan mee te willen doen dan lijkt me dat een goed idee. Omdat u de komende dagen toch niet kunt han­de­len, denkt u dan ook alvast na waar uw stop komt.

Ik wens u een fijn week­end en laat de ver­zoeken maar binnenstromen! 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

4 comments

9 november 2021, 08:01

Lang geleden prosus. Bedankt

(0)
8 november 2021, 18:28

Eens iets speciaals, een biotech bedrijf iteos therapeutics.

(0)
8 november 2021, 17:56

Een van mijn favorieten, Gatos Silver. Kan dit nog eens technisch bekeken worden ? Bedankt.

(0)
6 november 2021, 12:41

Hallo Marcel, één van mijn favorieten is ASML. De vraag is gaat ASML de ath nog aantikken dit jaar en zelfs uitnemen. Een ander tech-aandeel in de Aex, ASMI heeft onlangs al wel zijn ath aangescherpt na de correctie van 17 sep. tot 13 okt. dit jaar.
De Dax, Nasdaq 100 en zilver hebben verder nog mijn belangstelling, zou je deze ook willen analyseren? Al vast bedankt.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.