...

TA JP Morgan, ASML, Mittal, Adyen, ASM Int. en Ahold

13 november 2022, 23:05 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Zes lekkere charts, alle zes op hun eigen wijze interessant. De een ligt er technisch goed bij, de ander minder. Laten we maar eens langs de grafiekjes wandelen.JP Morgan:

Wie mee wil doen met de sig­nalen die we naar de leden sturen kan via de aan­bied­ing tot het einde van dit jaar inschri­jven. Vooral het momen­tum voor een in- of uit­stap kri­j­gen is hier­bij belan­grijk. Men kan met de sig­nalen doen wat men wil, of die opvol­gen met de details die Guy stu­urt of er zelf voor uw eigen beslissin­gen wat mee doen. In ieder geval loopt er nu een aan­bied­ing voor de rest van dit jaar ofwel tot 1 JAN­U­ARI 2023 en dat voor €35 … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op de lijst met leden …

In eerste instantie lijkt de grafiek bij een hele snelle blik een dalende trend te vertonen. Dat is ook zo, maar een iets betere bestudering van het rechter gedeelte doet ons tot een genuanceerde mening komen. U ziet JP Morgan afrekenen met een redelijk lange periode van lagere toppen en lagere bodems. We zien zelfs een vrij felle stijging, met name binnen het stijgende trendkanaaltje. Bij de oranje pijl ziet u dat de koers ook door de groene horizontale weerstandslijn is gebroken. Dit moet (nog) hoger kunnen.

Arcelor Mittal:

De H&S, de neklijn, de uitbraak inclusief het behalen van de target, het staat er allemaal. De target was overigens de bovenkant van de oranje vlag. Maar er is meer gebeurd, kijk maar eens naar de candle van afgelopen vrijdag. Die rekende af met een belangrijke weerstand, namelijk de groene lijn.

Dit is een hele sterke ontwikkeling en dit kan per saldo hoger! Misschien dat er eerst een throw back volgt, maar dit zou hoger moeten kunnen.

ASML:

En de derde grafiek op rij met een positieve ontwikkeling. Ik zou hier zelfs meerdere positieve ontwikkelingen op kunnen sommen, maar de belangrijkste is toch wel de uitbraak uit het grote dalende trendkanaal.

Misschien komt er een reactie op de nogal grote stijging, maar ik zie ASML binnenkort wel de rode horizontale weerstand aantikken en wie weet wat er nog meer in het vat zit.

Ahold Delhaize:

Nu verwachtte u wellicht de vierde positieve grafiek op rij, maar dan moet ik u helaas teleurstellen. Ahold Delhaize is op dit moment technisch niet zo geweldig. Het aandeel leek goed op weg met de opwaartse uitbraak van de rode horizontale weerstandslijn, maar terugkijkend was dat van korte duur.

Na slechts één dag boven die rode lijn kukelde de koers er alweer onder en met name vrijdag was een bad-hair-day. De koers gaat wat mij betreft de oranje lijn halen en dan maar hopen dat het aandeel daar steun vindt.

ASM International:

De koers van ASM International beweegt binnen het rode dalende trendkanaal. Ik merk direct op dat dit niet het mooiste trendkanaal is dat ik ooit heb getekend. Vrijdag tikte de koers de bovenkant van het trendkanaal aan en moest lager sluiten. Het aandeel kan op de watchlist voor een mogelijke opwaartse uitbraak.

Adyen:

Van links naar rechts kijkend zijn het lagere toppen en lagere bodems. Kijken we iets beter dan is de bodem van september hoger dan die van juni. Rechts op de grafiek zien we een stijgend trendkanaaltje wat op zich natuurlijk mooi is. Maar het wordt zelfs mooier als we naar afgelopen vrijdag kijken. De koers is opwaarts uit het trendkanaal geknald.

Dit moet hoger kunnen, bijvoorbeeld naar de oranje lijn.

Ik probeer dinsdag weer in de lucht te zijn.

Marcel Bronner schrijft als zelfstandig technisch analist columns voor US Markets.

Hij benadert de markt op basis van technische analyse. Zijn analyses zijn geen beleggingsadvies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analyses gebruiken als één van de vele componenten om uw beslissing op te baseren.

Schrijft hij over een aandeel dat hij in portefeuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.