...

TA Mastercard, ING, Adyen, KBC, Aegon en AEX

4 juli 2024, 13:19 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Van­daag een col­umn met een serie finan­cials. Het aan­deel Adyen is op ver­zoek. Dat betekent dat ik de rest bij elka­ar heb gesprokkeld.Aegon:

De grafiek van Aegon ziet er goed uit. Boven de groene sti­j­gende trendli­jn loopt het op rol­let­jes. Wat natu­urlijk wel opvalt is dat de laat­ste peri­ode de trendli­jn wel vaak wordt getest. Bli­jf dus alert, maar zolang de tests goed uit­pakken is er niet zo heel veel aan de hand. Het lief­st zien we natu­urlijk dat de koers even goed afs­tand neemt van de trendlijn.

AEX:

De AEX dacht, kom, laat ik er nog maar eens een all-time-high uit­gooien! Natu­urlijk is het slechts” intra­day, maar het ziet er gewoon goed uit. Voor wie het niet 1,2,3 ziet, de groene pijl wijst naar de intra­day candle.

Bli­jft het me ver­bazen? Ohh­hh, jawel!!! Maar het zier er gewoon goed uit. Ja, ok, de RSI doet niet mee, die moeten we in de gat­en houden.

KBC Groep:

Het ziet er iets min­der mooi dan bijvoor­beeld Aegon, maar ook het plaat­je van KBC is zek­er niet ver­keerd. Het belan­grijk­ste wapen­feit is wat mij betre­ft de opwaartse uit­braak van de groene dal­ende trendli­jn. Daar­naast is het zaak dat het KBC lukt boven de blauwe sti­j­gende trendli­jn te blijven.

U kunt long bli­jven en dan even goed kijken waar uw stop komt.

Bericht van Guy Boscart:

Voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze aan­bied­ing. U kunt dan een abon­nement proberen tot 1 SEP­TEM­BER 2024. Sys­teem Trad­ing voor €35, Guy Trad­ing voor €40, Polleke Trad­ing voor €45 en COM­BI-Trad­ing voor €75. Kijk nu een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of een sig­naal­dienst bij u past … Let op, er komt iets groots aan op de korte ter­mi­jn … Schri­jf u nu in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…

Adyen op ver­zoek van Peter­DS:

Als u de blauwe trad­in­grange als basis neemt en er geloof in hebt dat de onderz­i­jde het als ste­un gaat houden. In dat geval kunt u long gaan, natu­urlijk met een stop loss. De boven­z­i­jde van de range zou dan uw tar­get zijn en zo heeft u een mooie risk/​reward­ver­houd­ing.

Als ik long zou gaan dan zou ik in dit geval niet vol gaan, maar bijvoor­beeld op dit moment de helft van wat ik in gedacht­en had investeren. Ik ben (nog) niet hele­maal overtuigd. 

Mas­ter­card:

Vaak lukt het wel een tot meerdere trendli­jn op een grafiek te teke­nen. Zoals u op de chart van Mas­ter­card ziet had ik er dit keer de nodi­ge moeite mee!

De blauwe trendli­jn staat er, maar als u mij vraagt of ik het een mooie lijn vind…

Maar hier komt ook het geweldige van tech­nis­che analyse naar voren. Ik moet niets, ik moet hele­maal niets! Bek­ijk de chart, zie niets en ga naar de vol­gende chart! Next !!!

ING:

Zo’n vol­gende grafiek kan bijvoor­beeld ING zijn. Als ik bij Mas­ter­card onderuit zou zit­ten, dan zou ik bij ING direct rech­top gaan zit­ten! Dit kan een hele, hele inter­es­sante wor­den. Als ik zou traden dan zou hij ergens bove­naan op mijn watch­list komen.

De laat­ste weken is ING al mooi geste­gen, maar het heer­lijke moet waarschi­jn­lijk nog komen. Als, als ING uit wil breken, dan ligt er een schit­terende sti­jging in het ver­schi­et. Als de koers opwaarts door de oran­je lijn wil breken dan wordt euro 18 de tar­get. Dat zou een leuke trade zijn.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

10 juli 2024, 20:17

Mr Bronner, kan je aub een TA maken van Syensqo en Cofinimmo?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.