...

TA McDonald's, AEX, Alfen, ASM Int., AB Inbev en Philips

7 februari 2024, 10:51 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

De AEX heegt een nieuw (hoogte)record geves­tigd. We gaan weer naar de grafiek van onze index kijken en ik heb ook wat andere grafieken gekozen.


ASM Inter­na­tion­al:

Ik heb het sti­j­gende trend­kanaal lat­en staan. De koers is er al enkele malen aan de onderz­i­jde aan ontsnapt, maar zoals u ziet is de koers er weer bin­nen terug gekeerd.

Over links of over rechts, de trend bij ASM Inter­na­tion­al is sti­j­gend. Met een AEX die zeer zijn best doet, dat zullen we straks zien, lijkt ASM Int. niet achter te willen bli­jven. De koers ontsnapt aan het groene blok­je en zo wordt de boven­z­i­jde van het rode blok­je de tar­get. Euro 551,50.

AB Inbev:

Dat is niet mis­selijk de beweg­ing bij AB Inbev van­daag. Wel, de koers moet er nog maar zien te sluiten, maar de koers is met een gap omhoog geschoten en intra­day noteert de bier­brouw­er boven de bod­ies van de can­dles van de vorige top.

Ik zou bli­jven zit­ten met een stop en kijken of de rode weer­stand­sli­jn kan wor­den gehaald.

Alfen op ver­zoek van Mis­ter bluesky:

Ja, we moeten inder­daad gaan oppassen met Alfen. De val uit het blauwe driehoek­je doet de tech­nis­che con­di­tie geen goed.

In de meeste gevallen mogen we juist een uit­braak aan de boven­z­i­jde verwacht­en. Dat de beurs de beurs bli­jft is maar weer eens duidelijk. Die bepaalt zelf wel wat zij doet.Ik zou zek­er reken­ing houden met een test van de oran­je hor­i­zon­tale ste­un en eigen­lijk is nu de onderz­i­jde van het rode blok­je de tar­get. Dat niveau is ongeveer gelijk aan het niveau van de groene lijn.

Bericht van Guy Boscart:

De maand jan­u­ari werd afgerond gis­teren en zo lopen er geen posi­ties meer, het werd een mooie maand en het resul­taat is goed. Op naar feb­ru­ari, voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze proe­faan­bied­ing. U kunt dan een abon­nement proberen tot 1 APRIL 2024. Sys­teem Trad­ing voor €35, Guy Trad­ing voor €40, Polleke Trad­ing voor €45 en COM­BI-Trad­ing voor €75. Kijk vooral even een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of het bij u past … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…

AEX:

Eerlijk is eerlijk, de AEX doet het geweldig en bli­jft me ver­bazen. Het niveau 832,09 is de hoog­ste (intra­day) koers die ooit is neergezet. De blauwe pijl wijst ernaar. En de dag is niet eens over.

Met deze nieuwe infor­matie schri­jf ik: Bli­jf zit­ten en laat uw trail­ingstop meelopen. Zo bovenin het trend­kanaal vertrouw ik het niet hele­maal. Echter, de beurs heeft alti­jd gelijk.

Philips:

Vol­gens mij is Philips al een tijd­je niet voor­bij gekomen in de col­umn. We kun­nen direct con­stateren dat Philips niet bepaald zijn steen­t­je bij­draagt aan de all-time-high van de AEX!

De laat­ste maand zien we juist lagere koersen bij Flip­pen. Nu is ook nog een (niet zo belan­grijk) sti­j­gend trendli­jn­t­je neer­waarts uitgenomen. Ik bli­jf weg bij dit aan­deel. Mocht het niveau van de onderz­i­jde van de laat­ste beurs­da­gen neer­waarts wor­den uitgenomen dan kan Philips zelfs naar de oran­je steun…

McDon­ald’s:

Zek­ers, McDon­ald’s heeft het wel degelijk geprobeerd. Ik doel dan op de poging opwaarts door de rode weer­stand­sli­jn te breken. Ik tel drie slotko­ersen boven dat niveau. Nu terugk­ijk­end moeten we con­stateren dat het een false move was. Iemand die long zou hebben gezeten met een trade zou zijn uitgestopt.

Dat de poging veel kracht kostte zien we in de beweg­ing daar­na. Verkop­ers kre­gen de over­hand en druk­ten het aan­deel naar bene­den. Nu staat er zelfs een gap en wordt het niveau onder de oran­je ste­un­li­jn verk­end. Oppassen s.v.p.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

9 februari 2024, 09:39

Graag kleine update alfen. Is er een bull trap gaande waarbij alfen toch terugkomt in de wig ?
Bedankt.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.