...

TA Meta Platforms, Philips, AEX, Mittal, ABN en Signify

29 oktober 2022, 10:05 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Ik mocht de plaat­jes hele­maal zelf kiezen van­daag. Ik hoop dat ze bij u in de smaak vallen. We trap­pen maar direct af.


Alle grafieken zijn met de slotko­ers van afgelopen vrijdag.

Meta Plat­forms:

Meta Plat­forms en miss­chien wel beter bek­end als het o zo foute bedri­jf Face­book. Nu, kijk­end van links naar rechts lijkt me dat de trend wel enigszins duidelijk is. De trend is in ieder geval niet sti­j­gend! Even aan­dacht voor de twee rode pijlt­jes die naar de koersen van de afgelopen twee dagen wijzen. Ja, er kon dus nog meer van de koers af. Voor vergelijk­bare koersen als het huidi­ge niveau moeten we terug naar de eerste maan­den van het jaar 2016.

Ik koop het aan­deel maandag niet.

Philips:

Of de trend sti­j­gend, zijwaarts of dal­end is, daar is geen studie tech­nis­che analyse voor nodig. De groene hor­i­zon­tale ste­un­li­jn moet nu voorkomen dat Flip­pen nog (veel) verder zakt. Ik heb daar nu geen vertrouwen in en wil dit aan­deel niet in mijn porte­feuille. Daar­ente­gen zou ik Philips best op mijn watch­list kun­nen zetten, wie weet zijn we tegen het eind van de dal­ing. Een dal­ing van 42 euro naar 12 euro. Buy & Hold­ers zijn waarschi­jn­lijk even iets min­der blij.

AEX:

Ik kan niet schri­jven dat de AEX het goed doet, maar het ziet er beter uit dan Philips en Meta Plat­forms. Of beter.…minder slecht. Boven de oran­je hor­i­zon­tale ste­un­li­jn heeft onze index een zijwaartse beweg­ing ingezet, zie de koer­son­twik­kel­ing bin­nen het blauwe blokje.

Ik wil niet in de AEX zit­ten momenteel, waar­bij ik opmerk dat een opwaartse uit­braak uit het blauwe blok­je wel een paar deuren opent.

Arcelor Mit­tal:

Ook geen top­grafiek, maar Arcelor ziet er wel beter uit dan de vorige drie grafieken. We zien, of beter, ik zie een hoofd-schoud­er bodem­pa­troon met de oran­je lijn als nek­li­jn. Dat betekent dat de uit­braak van de nek­li­jn al is geweest en de afgelopen dagen zien we ook de zoge­naamde throw back vorm kri­j­gen. De oran­je lijn is nu de ste­un en Mit­tal zou nu weer aan de sti­jging moeten begin­nen. Een smet­je is dat de rode sti­j­gende trendli­jn neer­waarts is door­bro­ken. Ik kijk naar boven maar houd die neer­waartse door­braak in het achterhoofd.

ABN-AMRO:

Tsja, ook geen grafiek om blij van te wor­den, ten­z­ij iemand al enige tijd short zit. Die per­soon kan dan de posi­tie aan­houden en alleen even kijken waar de stop komt. Dat is dan waarschi­jn­lijk een prof­it stop.

De recente sti­jging is natu­urlijk welkom, maar tot nu toe niets meer dan een her­s­tel bin­nen de down­trend. Deze wil ik niet en zou niet eens op mijn watch­list komen.

Sig­ni­fy:

Als u mijn stuk­jes al lang genoeg leest dan kunt u zo invullen wat voor een trend dit is. Jawel: dal­end. Dus…links lat­en liggen, niet op de watch­list en door naar de vol­gende grafiek? Née, want lat­en we eens even rechts op de grafiek kijken.

Bij de drie blauwe bol­let­jes zie ik een hoofd-schoud­er bodem­for­matie met de oran­je lijn als nek­li­jn. En een koers die al twee dagen heel twi­jfe­lend probeert boven de rode dal­ende trendli­jn en de nek­li­jn uit te komen. Miss­chien met in het achter­hoofd dat wie zijn kop boven het maaiveld uitsteekt.…

Sig­ni­fy staat zek­er op mijn watch­list en als ik niet druk met andere zak­en bezig zou zijn en tijd voor traden zou hebben dan was ik waarschi­jn­lijk al met de helft van wat ik in totaal zou willen traden ingestapt.

+++++ + + + + +
Ik had op iets meer respons gehoopt op mijn oproep van afgelopen don­derdag. Hier kan ik helaas hele­maal niets mee. Wel wil ik bei­de lez­ers die hebben gereageerd hartelijk bedanken.
+++++ + + + + +

Ik zie u alle­maal hopelijk dins­dag weer.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

5 comments

31 oktober 2022, 07:53

3 chinese tijgers van weleer : alibaba-prosus ( tencent) en baidu. Indien mogelijk ASMI. Bedankt.

(0)
29 oktober 2022, 15:13

Mijn meest gewilde items op de watchlist had ik al doorgegeven. Ben overigens nog niet tot actie (aankoop) overgegaan. Rustig afwachten op de juiste koopmomenten kan geen kwaad. Dan toch een top 3:
1) Google - Prosus - ASML (allemaal tech)
2) Arcelor Mittal - Aperam - AKZO (allemaal cyclisch)
3) CM.com - Ebusco - Avantium (allemaal jonge groeifondsen)

(0)
29 oktober 2022, 14:38

Graag zou ik een analyse vd Dow Jones zien.
De Dax mag je er ook bij doen.
ASMI is ook interessant.
Dank u.

(0)
29 oktober 2022, 13:40

Zou je eens naar zilver willen kijken?

(0)
29 oktober 2022, 11:06

Hi Marcel, kun je eens kijken naar arcadis en unilever aub. Gr

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.