...

TA Microsoft, ING, AEX, Philips, Signify en Wolters Kluwer

13 oktober 2022, 08:48 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (1)

Ik heb weer zes aardi­ge grafieken in de aan­bied­ing. Het gros is uit eigen kok­er en een grafiek is voor mij gekozen. Ik ga ze snel tech­nisch tegen het licht houden!


Signi­fy:

Wel, zegt u het zelf maar. Wat zou u doen: kopen, verkopen, bli­jven zit­ten? Of iets wat in het woor­den­boek van veel beleg­gers niet schi­jnt voor te komen: niets doen!

The Trend is Your Friend zeggen ze in Ameri­ka. De trend lijkt me over­duidelijk dal­end. Als u gaat kopen gaat u tegen de wind in p.ss.n, bad idea. Bli­jven zit­ten is ook niet zo’n best idee, ten­z­ij mon­ey bur­nen een hob­by van u is. Verkopen is een beet­je laat na onwaarschi­jn­lijk veel verkoopsignalen…op basis van tech­nis­che analyse althans. Niets doen dan? Zek­ers, nie­mand ver­plicht u iets te doen op de beurs! U kunt rustig afwacht­en tot het punt dat Sig­ni­fy aankoopsig­nalen gaat geven.

Wolters Kluw­er:

Deze grafiek is iets moeil­ijk­er te lezen dan Sig­ni­fy. Er is geen duidelijke trend. Iets om op te let­ten is de rode dal­ende trendli­jn met daaron­der verkop­ers die steeds eerder in de markt komen. Aan de onderz­i­jde de groene ste­un­li­jn die de broek ophoudt.

Bij open­ing een koers die met de blauwe ste­un­li­jn loopt te stoeien. Mocht die sneu­ve­len dan gaat het op een test van de groene lijn aankomen.

Ja en dan

Philips.…..

Als u op dit moment nog Philips bez­it dan weet ik dat u niet vol­gens de tech­nis­che analyse han­delt of tal­loze verkoopsig­nalen heeft genegeerd. Over The Trend is Your Friend gesproken. 

Dins­dag nog een koers zo rond euro 15,30 en gis­teren en van­daag maar weer eens een gap neergezet. We vin­den Philips nu terug rond 13,15. Bij de rode pijl. Als dit zo door­gaat kri­jgt u straks geld toe bij het kopen van een aan­deel Philips! 

Slaat bij u de ver­lei­d­ing toe te kopen op deze lage” koers doe dat dan met een stop loss.

Microsoft op ver­zoek van lez­eres lda:

Ook op deze chart komt weer een duidelijke trend bloot te liggen, neer­waarts wel te ver­staan. En u weet: The trend is your friend”.

Rechts op de grafiek ziet u een blauw blok­je. Daar is de koers uit­gevallen en nu wordt de onderz­i­jde van het rode blok­je de tar­get. Laat dat niveau nu zo ongeveer gelijk liggen met de onderz­i­jde van het trendkanaal.

ING:

Dit is de eerste grafiek van van­daag waar de open­ingssessie al in is ver­w­erkt. Datzelfde geldt straks voor de AEX.

Dat is ver­fris­send niet? Een aan­deel dat niet (of nog niet) de nul euro probeert op te zoeken! OK, het aan­deel gaat niet omhoog, maar zit in ieder geval niet in een down­trend. Née, ING beweegt per sal­do zijwaarts, dat komen we bij niet veel grafieken tegen heden ten dage.

Zit u in ING dan heeft u er ook niet veel plezi­er van, maar u kunt bli­jven zit­ten. Kijk alleen waar u uw stop neer­legt, want u wilt niet dat de koers aan de onderz­i­jde uit de trad­in­grange valt.

AEX:

Het is nog maar intra­day, maar dat betekent niet dat we het maar moeten negeren…de AEX is uit het blauwe blok­je gevallen én door de oran­je hor­i­zon­tale ste­un. Als verzach­t­ende omstandigheid kan ik daar de mogelijk aankomende posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI tegen­over zetten, maar dan bek­ijk ik de wereld door een wel erg roze bril.

Née, het is beter de riemen vast te mak­en, bet­ter save than sor­ry, en een dal­ing naar de onderz­i­jde van het rode blok­je te verwachten. 

Ik zie u in het week­end weer.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

13 oktober 2022, 18:23

Addendum voor de aex. Uitschuiver naar 611 en sluitend op 633. Is 611 bodem geweest ?

(0)
13 oktober 2022, 15:19

Kan aex nu naar 570 ?
En besi, steun op 40 ?
Bedankt voor analyse

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.