...

TA Nasdaq, AEX, Shell, ASML, Adyen en Unilever

4 oktober 2022, 09:25 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Zes grafieken van­daag waar­van geen enkele op ver­zoek. Alle­maal mijn eigen keuze dus ik hoop dat de inhoud u bevalt. Ter­wi­jl er een mager zon­net­je schi­jnt ga ik van start.


Gezien het tijd­stip is de Nas­daq de enige grafiek met de slotko­ers van gis­teren. In de overige grafieken zal de open­ingssessie al ver­w­erkt zijn.

Nas­daq:

Laat u niet afschrikken door de vele lij­nen. Als eerste is het rode dal­ende trend­kanaal belan­grijk en als tweede de hor­i­zon­tale blauwe lijn. Die laat­ste ligt over een eerdere bodem van juni dit jaar en houdt de broek nu op voor de Nasdaq. 

Ik acht een sti­jging door de oran­je lijn en ver­vol­gens een door­braak van de rode lijn niet ondenkbeeldig. In dat geval zou de koers zelfs op kun­nen lopen tot de bovenkant van het trendkanaal. 

AEX (maand­grafiek, 1 in een serie van 3):

Alvorens de grafiek te inter­preteren is het goed om te weten hoe deze grafiek tot stand komt. Op ieder einde van de maand wordt de slotko­ers genomen. Die wordt als één punt op de grafiek neergezet. Daar is een uit­zon­der­ing op en dat is het meest rechtse pun­t­je, dat is namelijk de slotko­ers van afgelopen maandag 3 ok­to­ber 2022.

Ver­vol­gens wor­den al de pun­t­jes met elka­ar ver­bon­den door een lijn. Als laat­ste kri­jgt het gebied onder die lijn een kleurt­je, blauw in dit geval en daar hebben we de Area chart zoals de Amerika­nen dat zo mooi noemen.

Inter­pre­tatie Area chart:

Het samen­stellen is een eerste, de inter­pre­tatie een tweede. Wat doet een tech­nisch anal­ist met een Area Chart? Wel, niet zo heel veel, maar het geeft een goed beeld van het​“grote plaatje”. 

Stand van zaken:

Ondanks de forse stap terug in de afgelopen maan­den beweegt de index nog steeds per sal­do opwaarts boven de paarse trendlijn.

Op donder­dag zal ik waarschi­jn­lijk een blik wer­pen op de week­grafiek.

Adyen:

De AEX is vanocht­end goed uit de start­blokken geschoten en Adyen lijkt niet achter te willen bli­jven. Wat heet, de koers schoot zelfs al uit het dal­ende trendkanaaltje!

Als deze koers er lat­er van­daag ook als slotko­ers staat dan wordt de tech­nis­che con­di­tie van het aan­deel zek­er min­der slecht. Alhoewel het bij Adyen met tien­t­jes tegelijk kan gaan ben ik nog niet over­tu­igd. Ik snap het echter 100% als u wilt meep­rof­iteren van een uprun. 

Unilever:

We zouden kun­nen dis­cus­siëren over waar de blauwe lijn moet liggen. Ik heb er wat onge­bruike­lijk maar twee getek­end. Bei­den doen ze dienst als steun.

Van­daar dat het even schrikken was toen de koers er gis­teren doorheen viel en er zelfs duidelijk onder sloot. Had u een strakke slop loss dan was u niet blij, want van­daag veerde de koers op tot ver boven bei­de blauwe weerstandslijnen.

Ook Unilever kan hoger, maar ik heb geen enkele inten­tie daarin mee te doen. 

Shell:

Weet u nog dat ik in een recente col­umn schreef dat de beweg­ing bin­nen het blauwe rond­je een voor­bode was van een verdere dal­ing? Wel, daar zat ik dan mooi naast hè? Maar dat is tech­nis­che analyse: Per keer de bak­ens verzetten. Overi­gens is het verkoopsig­naal nooit opge­tre­den, de koers viel immers niet uit het rondje.

Net als een kapitein van een schip die een route uitzet hoe dat hij (zij, het) het beste kan varen zal toch ook deze kapitein moeten dealen met de omstandighe­den die hij onder­weg tegenkomt.

Boven de rode trendli­jn zit er meer in het vat. Anders niet.

ASML:

Ook bij deze uit­braak ben ik nog niet 100% over­tu­igd, maar ik schat hem toch iets krachtiger in dan de eerder beschreven grafieken. Wel, lat­en we eerst maar eens kijken waar ASML op gaat sluiten. Dat niveau zal al wel weer veel meer vertellen. 

De afgelopen ongeveer twee maan­den zocht de koers ste­un op de bovenkant van het rode dal­ende trend­kanaal en nu breekt de koers opwaarts door de groene dal­ende trendli­jn. Best krachtig…

Ik zie u don­derdag weer.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

5 oktober 2022, 12:48

And last but not least Signify. Kans voor ritje naar boven ?

(0)
5 oktober 2022, 08:21

En uiteraard de prognose voor AEX . Kan 630-640 nog eens aangetikt worden of ligt daar nu echt wel de bodem?

(0)
4 oktober 2022, 13:38

Graag IMCD , relx en besi. Bedankt.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.