...

TA Apple, ASML, AEX, Relx, Philips en IMCD

6 oktober 2022, 06:27 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

U bent het gewend inmid­dels, ook van­daag kri­jgt u zes grafieken te zien voorzien van tech­nisch com­men­taar. Drie daar­van zijn op ver­zoek van een lez­er en dat had­den er zelfs vijf kun­nen zijn! Lat­en we maar beginnen.Hebben we nu de bodem gezien en gaan we alleen nog maar omhoog of is dit slechts een upswing in een neer­gaande markt? Miss­chien zien we iets van een antwo­ord terug in de vol­gende grafieken.

Philips:

Ten­z­ij ik heel erg ga uit­lopen met de col­umn zijn alle grafieken met het slot van gis­teren 5 okto­ber 2022.

Miss­chien wel de meest duidelijke grafiek als we antwo­ord zoeken op die vraag. Bij Philips is nog steeds hele­maal niets van een bodem te zien. Laat staan opv­eren, laat staan de defin­i­tieve” bodem. Née, Philips voelt zich vertrouwd in de neer­gaande trend en lijkt nog lang niet te hebben gebro­ken met de lagere top­pen en lagere bodems.

AEX (week­grafiek, deel 2 in een serie van 3): 

Hier­boven ziet u de week­ly chart in ver­volg op de maand­grafiek van afgelopen dins­dag. Wilt u eerst nog even nalezen wat ik daar ook alweer schreef over de maand­grafiek klik dan hier: Maand­grafiek AEX. Ter­wi­jl u dat leest heb ik tijd om over de week­grafiek te schri­jven.
De index is tevens op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky. Hij bedoelde de dag­grafiek, die vol­gt echter in het weekend.

Opzet week­grafiek:

Ook hier gaan we eerst kijken hoe de grafiek tot stand komt. Van elke week wordt de OHLC genomen. Dit moet ik miss­chien even uit­leggen: Open High Low Close. De High en de Low van een week wor­den met een ver­ti­cale streep met elka­ar ver­bon­den. Een klein streep­je naar links staat voor de Open en een klein streep­je naar rechts voor de Close. Dat geeft dan een week weer. Als je dat voor meerdere weken doet heb je een week­ly barchart.

Inter­pre­tatie week­ly barchart:

Met de month­ly area chart vers in het geheugen kun­nen we de week­ly bar­chart gaan​“lezen”. We zouden bijvoor­beeld lijn­t­jes kun­nen gaan trekken. 

Stand van zaken:

De rode lijn over de top­pen geeft de trend van de laat­ste peri­ode aan. Maar er speelt meer, zie de hor­i­zon­tale lijn. Deze laat­ste ligt over een top ergens in feb­ru­ari 2020 en lijkt nu als ste­un gebruikt te worden. 

Als dit dé bodem gaat wor­den dat zou het een mooie zijn. De keerzijde.…mochten we er doorheen zakken dan hebben we nog een aardi­ge rit richt­ing Zuiden tegemoet.

In het week­end kijk ik met u naar de daggrafiek.

Relx op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

In tegen­stelling tot Philips zien we Relx de afgelopen dagen duidelijk opv­eren. Zo kocht u het aan­deel op 26 sep­tem­ber op het laag­ste punt van de dag voor euro 24,19. Gis­teren moest u op het hoog­ste punt van de dag euro 26,21 aftikken, ruim 2 euro meer!

Hier wil ik niet zover gaan neer te schri­jven dat dit dé bodem is. Née, verre van dat. Wel mooi om te zien is dat de blauwe trendli­jn met kracht opwaarts is door­bro­ken. Heeft iemand Relx, bli­jf dan zit­ten en bepaal voor­beurs waar uw stop komt.

Apple:

Ook Apple is in slechts enkele dagen aardig aangedikt. Mooi en aardig, maar als we het in per­spec­tief plaat­sen zit de koers nog steeds in een dal­end trend­kanaal én staat nog onder het blauwe weerstandslijntje. 

Ik wil Apple nog niet in mijn portefeuille.

IMCD op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Low 29 sept.: 117,30
High gis­teren: 132,90.
Daden­drang kun­nen we IMCD niet ontzeggen.

Nu gaan we het even in per­spec­tief zetten. Ik zie een aan­tal posi­tieve punten:

- IMCD testte de bodem van juni dit jaar suc­cesvol
- de koers ontsnapte aan het rode dal­ende trend­je en
- sloot dins­dag boven het hor­i­zon­tale oran­je weerstandje.

Daar was zek­er mooi geld aan te ver­di­enen voor de alerte vogel. Gis­teren echter sloot de koers alweer onder die oran­je lijn. Kan het dan niet hoger? Jawel, alti­jd, maar ik ben bijvoor­beeld nieuws­gierig wat er van­daag gaat gebeuren. Heeft u IMCD, bepaal dan voor­beurs uw stop. Loopt de koers op? Prachtig, laat dan uw stop trailen.

ASML:

ASML brak weliswaar uit het dal­ende trend­kanaal (rood), zocht de bovenkant daar­na op als ste­un en wist onlangs zelfs het groene dal­ende trendli­jn­t­je opwaarts uit te nemen. Ben ik dan ent­hou­si­ast? Neen. Boven het oran­je weer­stand­je zou ik een stap­je posi­tiev­er wor­den, maar nu gewoon nog niet. Wat niet is kan komen!

Ik zie u in het week­end weer.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

7 oktober 2022, 18:08

akzo , aperam en de aex ( maar dat stond geloof ik op het lijstje) . Bedankt

(0)
7 oktober 2022, 15:46

Marcel, zou je het Belgische Proximus eens willen behandelen?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.