...

TA Nasdaq, CAC-40, Bel-20, DAX, AEX en FTSE-100

3 december 2023, 22:42 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Eens in de zoveel tijd komt hij voor­bij: de col­umn met alle­maal indices. Ik weet dat ik in ieder geval lez­eres lda er een plezi­er mee doe. Daar gaan we! 


Nas­daq:

De Nas­daq heeft een aller­aardig­ste sti­jging achter de rug. Na de sti­jging lijkt het nu tijd voor pas op de plaats, even op adem komen. Dat zien we wel vak­er na een grote beweg­ing dat kop­ers en verkop­ers even in even­wicht willen komen.

Die (tijdelijke, dat weten we nu al) zijwaartse beweg­ing vin­dt plaats bin­nen de rode en oran­je hor­i­zon­tale lijnen.Vroeg of laat gaan we uit­breken. Strak in de gat­en houden deze chart.

CAC-40:

Bin­nen een lang niet per­fect dal­end trend­kanaal gaat het met de CAC-40 al maan­den steeds per sal­do iet­sje lager. Natu­urlijk, als we rechts op de grafiek kijken zien we juist een mooie sti­jging. Die is de afgelopen maand neergezet.

Bin­nen de sti­jging zagen we laatst een patroon­t­je waarmee we een opwaarts koers­doel kon­den bepalen. Dat koers­doel is afgelopen vri­jdag neergezet. En dat is het, meer kan ik er niet van maken. 

U mag met een strakke stop long bli­jven zitten.

Gis­teren ver­scheen er een col­umn waar­van de houd­baarhei­ds­da­tum i.g.g. tot maandag 9 uur strekt. Lees hier de col­umn: Tes­la, Goud, AB Inbev, AMG, Relx en Pro­sus.

AEX:

De boven­z­i­jde van het blauwe blok­je was een te bereke­nen tar­get. Dat varken­t­je is op een haar na gewassen. De vraag is of u als trad­er bli­jft zit­ten wacht­en op dat laat­ste beet­je of dat u eieren voor uw geld kiest. Zit u nu nog long dan is het afwacht­en wat de Ned­er­landse beurs­graad­me­ter bij open­ing doet. Succes!

Bel-20:

Voor diege­nen die zijn geïn­ter­esseerd in een leuke trade, hier komt er wellicht een aan. We hebben het over de Bel-20.

Als de koers bin­nen weet te drin­gen bin­nen het groene blok­je dan wordt de boven­z­i­jde daar­van de tar­get. Ok, ok, de koers zal dan wel even tij­dens die opmars door de groene dal­ende trendli­jn moeten weten te breken. Maar ja, je kan niet alles hebben.

Vergeet ook even­t­jes niet dat alles zou plaatsvin­den bin­nen het licht dal­ende trend­kanaal. U gaat dus tegen de wind in p..s.en.

Bericht van Guy Boscart:

Voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze proef aan­bied­ing. Er loopt nu een aan­bied­ing om een abon­nement uit te proberen tot 1 FEB­RU­ARI 2024 en dat voor slechts €35 !! Polleke Trad­ing wordt dan €45 en COM­BI-Trad­ing kan nu voor €75 !! Kijk vooral even een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of het bij u past …

Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op onze lijst met leden … Wat zit­ten met wat posi­ties in de markt nu, u kunt deze nog opne­men. Verder verwacht­en we nog veel mogelijkhe­den om op te han­de­len richt­ing het einde van het jaar.

DAX:

Net als meerdere grafieken van van­daag heb ik ook bij de DAX meerdere oude” lij­nen wegge­haald. Dat vertroe­belt het zicht minder!

Kijk eens waar de DAX is aan­be­land: hele­maal bovenin de rode zijwaartse trad­in­grange. Zou het zo zijn dat we maandag bij open­ing al direct met een (opwaartse) uit­braak te mak­en gaan kri­j­gen? In dat geval kun­nen we de hoogte van de trad­in­grange nemen en dat er direct bovenop plaat­sen. Dat zou een mooie hogere tar­get opleveren!

OK, weer even met bei­de benen op de grond: het is nog niet zover. Op de watch­list deze grafiek. 

FTSE-100:

Vri­jdag was een lekker posi­tief dag­je voor de FTSE-100. De index aan de overkant van de Noordzee steeg aanzienlijk.

Ik heb een sti­j­gend trend­kanaalt­je getek­end en in het ent­hou­si­asme werd op een haar na de bovenkant van dat kanaal aangetikt. Dus wordt het inter­es­sant om te zien wat er gaat gebeuren. Zijn beleg­gers zo onder de indruk van de sti­jging dat er wat verkoop­druk komt? Werkt ent­hou­si­asme aansteke­lijk en gaat het zelfs verder omhoog, door de boven­z­i­jde van het trend­kanaal? Of trekt nie­mand zich iets van tech­nis­che analyse aan haha!

Tot maandag of dins­dag en kom maar op met verzoeken. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

4 december 2023, 19:44

Graag BESI en OCI. Bedankt.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.