...

TA Tesla, Goud, AB Inbev, AMG, Relx en Prosus

2 december 2023, 14:53 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Na mijn columns komen ook de ver­zoeken weer op gang. Het is half om half van­daag. Drie ver­zoeken, drie grafieken uit eigen koker.Goud op ver­zoek van Trader­Pi­et:

In plaats van de dag­grafiek ziet u hier de week­grafiek van het goud. Dat doe ik natu­urlijk met opzet, want het goud is op een belan­grijk punt aan­be­land. Kijkt u maar met me mee.

Als we even heel sim­pel de grafiek in tweeën hakken dan zien we een gedeelte met een sti­jging en een gedeelte met een zijwaartse beweg­ing. Die laat­ste ziet u onder de twee hor­i­zon­tale lijnen.

Lat­en we nu net de grafiek behan­de­len ter­wi­jl de koers tegen de boven­ste van de twee lij­nen opklotst! Ik heb nu geen idee of we opwaarts uit gaan breken. Maar ik zou bli­jven zit­ten en kijken waar mijn (trailing)stop zou komen. 

Relx:

Mocht iemand op zoek zijn naar aan­de­len die er tech­nisch lekker bijliggen. Zoek niet verder want Relx is er daar een van.

Bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal is het aan­deel door de twee top­pen gebro­ken, daar waar de rode balk over ligt. Hoog in het trend­kanaal zet de koers nu even een korte zijwaartse beweg­ing neer. Mocht die in de eerste dagen van de komende beur­sweek wor­den uitgenomen dan kunt u weer proberen te prof­iteren van een trade omhoog. Relx zou bij mij direct op de watch­list gaan! 

Prosus op ver­zoek van Mis­ter bluesky:

Soms valt er niet zo heel veel te vertellen over een grafiek en Pro­sus is op dit moment een van die grafieken. 

Yes, ik kan vertellen dat Pro­sus boven de oran­je lijn noteert, dat de koers ook boven de blauwe balk staat, maar onder de rode dal­ende trendli­jn. Leuke infor­matie, maar het voegt weinig toe. Verder zie ik geen aankomende trade of zo. 

Bij een long­posi­tie mag u bli­jven zit­ten en kijk dan wel even naar uw stop.

Bericht van Guy Boscart:

Voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze proef aan­bied­ing. Er loopt nu een aan­bied­ing om een abon­nement uit te proberen tot 1 FEB­RU­ARI 2024 en dat voor slechts €35 !! Polleke Trad­ing wordt dan €45 en COM­BI-Trad­ing kan nu voor €75 !! Kijk vooral even een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of het bij u past …

Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op onze lijst met leden … Wat zit­ten met wat posi­ties in de markt nu, u kunt deze nog opne­men. Verder verwacht­en we nog veel mogelijkhe­den om op te han­de­len richt­ing het einde van het jaar.

Tes­la:

Deze chart is alweer veel inter­es­san­ter. Met de grote vraag welke kracht er grot­er is:

- onder de rode dal­ende trendli­jn bli­jven?
- boven de blauwe ste­un­li­jn bli­jven?
- bin­nen het trend­kanaal blijven?

Die laat­ste twee vor­men een dubbele ste­un. Ondanks die dubbele ste­un heb ik er op moment van schri­jven nog niet alle vertrouwen van de wereld in dat die het gaat houden. Kijk eens goed dit week­end naar waar uw stop komt als u long zit.

+++++
Over wereld gespro­ken, op dit moment is de Wereld Kli­maat Top in Dubai. Belan­grijk vind ik per­soon­lijk. Ned­er­land stu­urde niet een, niet twee, maar 70 afgevaardig­den naar dit snoepreis­je. Ehh sor­ry: kli­maat­con­fer­en­tie. Allen zijn al twee maan­den eerder gaan wan­de­len om in Dubai aan te komen. Je wilt als bezorgde deskundi­ge natu­urlijk geen CO2 uit­stoten!
Schaamt u zich nu als Ned­er­lan­der? Wel…België stu­urde 170 afgezan­ten…
+++++

AB Inbev:

Het is wellicht niet veel, maar het komt uit een goed hart. Ik heb het dan over het koers­doel van AB Inbev.

We kun­nen AB Inbev dan net als de grafiek van Relx plaat­sen onder het kop­je aan­de­len die er tech­nisch goed bijliggen.

In de sti­jging zette de bier­brouw­er bin­nen het groene blok­je een zijwaartse beweg­ing neer. Bin­nen die beweg­ing wis­ten we al dat als de koers opwaarts uit zou breken dat de boven­z­i­jde van het rode blok­je de tar­get zou wor­den. Met de slotko­ers van afgelopen vri­jdag is de koers al direct halver­wege. Het kwam uit een goed hart…

AMG Crit­i­cal Mate­ri­als op ver­zoek van Mis­ter bluesky:

De Buy & Hold­er is met AMG nog steeds geen Hap­py Camper. 

De koers staat nu op het niveau van waar de rode pijl naar wijst. Kom­mer en kwel dus nog steeds op deze grafiek. Ik ging toch op zoek naar iets posi­tiefs en kan twee zak­en noemen:

- de koers zette een (niet-offi­ciële) hogere bodem neer
- de RSI is een hon­derd­ste mil­lime­ter uitgebroken.

Tsja, het is niet veel, maar ook de groot­ste reis begint met de eerste stap. Ik zou AMG stiekem op mijn watch­list zetten voor als de blauwe lijn opwaarts sneu­velt. Wie weet brengt dat de koers naar het dicht­en van de gap en ver­vol­gens naar de groene lijn.

++++
Niet eens met de grafiekkeuze? Stu­ur uw favori­et snel in!
++++

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.