...

TA Nasdaq, ING, Unilever, AEX, Ahold en Just Eat Takeaway

2 augustus 2022, 12:08 | Marcel Bronner | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Ik heb een mooi rijt­je voor u samengesteld bestaande uit indices en aan­de­len. Er zit­ten weer mooie grafieken tussen. Ik stel voor dat we maar direct van start gaan. Van­daag zijn alle grafieken intra­day. Ik start met 

Ahold-Del­haize:

Rechts op de grafiek ziet u Ahold-Del­haize bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal hogere bodems en hogere top­pen neerzetten. Daarbin­nen wor­den ook weer­stand­sniveaus opwaarts uitgenomen. Het aan­deel lijkt nu op weg naar de rode hor­i­zon­tale weerstand.

Dat lijkt er alle­maal goed uit te zien, maar als we iets uit­zoomen en naar de beweg­ing sinds begin dit jaar kijken zou het zomaar kun­nen dat we bin­nenko­rt weer een top neerzetten. Dat zou dan een lagere top zijn in de serie lagere top­pen en bodems. Maar natu­urlijk moet een her­s­tel ergens begin­nen en tot nu toe ziet het er goed uit.

ING:

De liefheb­bers van trend­kanalen komen bij ING hele­maal aan hun trekken. Met een ver­g­root­glas echter zou u zien dat de koers op moment van schri­jven bin­nen geen enkel trend­kanaal beweegt. Wat is er aan de hand?

De koers is uit het groot­ste (blauwe) trend­kanaal gevallen. Het rode trend­kanaal begon al bin­nen het blauwe trend­kanaal, maar de koers is er inmid­dels opwaarts uit­ge­bro­ken. Dan hebben we nog het kleine sti­j­gende paarse trend­kanaalt­je, maar ook daar noteert de koers op dit moment buiten. Aan de onderzijde.

Kop­ers zijn dus niet sterk genoeg de koers opwaarts door de onderz­i­jde (weer­stand) van het blauwe trend­kanaal te drukken.

Unilever:

Ik heb er nog maar weer eens een trend­kanaalt­je tege­naan gegooid. In dit geval een sti­j­gend trendkanaal.

Na de opwaartse door­braak van de groene dal­ende trendli­jn kan ik over de bodems en top­pen dat trend­kanaal teke­nen. Vorige week opende de koers én boven de rode weer­stand­sli­jn én net buiten het trend­kanaal, maar verkop­ers ston­den dat slechts kort toe. Nu beweegt de koers bin­nen het trend­kanaal en onder de rode weer­stand­sli­jn. De koers zou best opwaarts kun­nen uit­breken… eerst zien dan geloven.

AEX:

We moeten streng zijn: de koers staat op moment van schri­jven onder de oran­je sti­j­gende trendli­jn. In eerste instantie is er wat mij betre­ft niet zoveel aan de hand. Ik ver­moed dat de koers terug­gaat naar de groene lijn en die gaat testen. De zoge­naamde throw back.

Nas­daq:

De bodem van juni lijkt even dé bodem te wor­den. De sti­jging daar­na werd nog even afgeremd door de blauwe weer­stand­sli­jn, maar al snel werd een hogere bodem gevor­md en een hogere top inclusief de uit­braak van de blauwe trendlijn.

Alle vol­gende hogere bodems en hogere top­pen hebben de Nas­daq nu op een haar na bij de rode hor­i­zon­tale weer­stand gebracht. Het pro­ces van hogere bodems en hogere top­pen hoeft nog niet afgelopen te zijn. Diege­nen die long zit­ten moeten alleen even naar hun stop kijken.

Just Eat Takeaway:

Liefheb­bers van trend­kanalen zien hier­boven de mooiste van van­daag, naar mijn beschei­den mening!

De koers van Just Eat Take­away lijkt te willen draaien. Dat gaat langza­am en gelei­delijk, dan breekt het lijn­t­je niet. Er lijkt zich een round­ing bot­tom te gaan vor­men. Het zou me niet ver­bazen als het paarse trendli­jn­t­je een dez­er dagen sneu­velt. Dat geeft niet en zou de round­ing bot­tom in eerste instantie bevestigen.

Ik zie u don­derdag weer. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

3 augustus 2022, 21:54

Hallo Marcel. zou je ASML nog eens willen analyseren. ASML lijkt te zijn uitgebroken, benieuwd welk koersdoel jij ziet voor de komende zeg 3 mnd of kunnen we eerst nog een pullback verwachten. Vanaf de bodem 403 is ASML wel heel hard opgelopen. Kan Aalberts daar ook nog bij, benieuwd of we dit jaar de 50 nog zien.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.