...

TA Nvidia, EuroStoxx50, BankenIndex, NN, Goud, AEX en ABN

21 maart 2023, 00:16 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Zeven grafieken van­daag. Bij­na alti­jd kom ik met zes grafieken. Geen schrik, u hoeft niets extra’s te betal­en voor die ene grafiek meer! 


Vraag over ABN van lez­er Jerry2:

Ik snap de vraag hele­maal, want soms kies ik blauw in het pal­let en dan lijkt het groen in de grafiek. En ander­som! Het was zelfs zo erg dat ik begon te denken dat ik kleuren­blind was gewor­den. Lez­er Jerry2 vroeg of ik de blauwe lijn was ver­geten. Ik bedoelde de blauwe” lijn waar het blauwe pijlt­je naar wijst. In de grafiek van de col­umn van afgelopen week­end groen. Vol­gt u het nog?

Heel, heeeeeel toe­val­lig lijkt het prob­leem door het grafieken­pro­gram­ma dat ik gebruik te zijn opgelost, want er lijkt een nieuwe release te zijn. Daarin zijn de kleuren weer zoals ik ze kies. Ook zag ik dat er items zijn toegevoegd en helaas, er zijn ook items wegge­haald. Ik moet de komende peri­ode dus ook even wennen.

Al met al, afgelopen maandag, gis­teren dus, tik­te het low van de dag dus die bewuste groene, blauwe, groen-blauwe lijn aan. Nu maar hopen dat de blauwe lijn het gaat houden.

Aan­deel met poten­tieel op ver­zoek van lez­eres lda:

Had ik maar zoveel tijd dat ik op mijn gemak­je aan­de­len met poten­tieel kon zoeken! Ik ben in Brazil­ië met teveel andere zak­en bezig. Zoveel dat het me geen moment lukt te traden.

Wellicht toch een klein beet­je in de richt­ing is Nvidia. Sinds het begin van dit jaar zit dit Amerikaanse aan­deel duidelijk in een uptrend en is nu bij de oran­je lijn aan­be­land. Ik heb een sti­j­gend trend­kanaal getek­end waarbin­nen dit alle­maal gebeurt. Mocht nu de oran­je weer­stand­sli­jn sneu­ve­len dan wordt de rode hor­i­zon­tale lijn de target.

EuroStoxx50 op ver­zoek van lez­er lau­rens­den­bakker:

Sinds de bodem van okto­ber vorig jaar is de index lekker geste­gen. Een verdere sti­jging is niet uit­ges­loten, maar de neer­waartse door­braak van de oran­je sti­j­gende trendli­jn gooit wel roet in het eten. In ieder geval tijdelijk. 

De groene hor­i­zon­tale ste­un­li­jn is de afgelopen beurs­da­gen een aan­tal keren intra­day opge­zocht. Het kan heel goed zijn dat dit een cor­rec­tie op de weg naar boven is, Even een stap­je terug, een eerdere weer­stand nu als ste­un testen om ver­vol­gens weer de weg naar boven in te slaan? 

Mocht de groene ste­un nu toch sneu­ve­len dan wordt het blauwe balk­je de target.

Bericht van Guy Boscart:

Nu kunt u mee­doen tot 1 APRIL voor slechts €35. Schri­jf u meteen in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op de lijst met leden …

Nationale Ned­er­lan­den op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Links op de grafiek ziet u een hit & run bodem en daar heb ik de groene lijn over getek­end. Daar­na ging het rap naar boven met deze finan­cial. Onder de rode dal­ende trendli­jn ziet u een hele reeks met lagere top­pen en lagere bodems. De neer­waartse door­braak van de blauwe ste­un was natu­urlijk niet al te best en al heel rap werd ook de groene ste­un opge­zocht én neer­waarts door­bro­ken. Tech­nisch nogal wat sig­nalen om gillend weg te ren­nen van Nationale Ned­er­lan­den. Nu hebben we te mak­en met een rood ste­un­t­je. Als dat ste­un­t­je nu ook nog eens neer­waarts zou wor­den doorbroken.…

Goud op ver­zoek van lez­er lau­rens­den­bakker:

Goud wordt de laat­ste tijd veel aangevraagd! U ziet het enorme mooie her­s­tel van de laat­ste beur­sweek. Dat her­s­tel rek­ende af met de groene hor­i­zon­tale weer­stand en nu is de vraag of ook de oran­je hor­i­zon­tale weer­stand gaat sneu­ve­len. Op moment van schri­jven acht ik die kans zek­er aan­wezig. Mocht dat gebeuren dan kan én het goud oplopen naar de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn én heeft lez­eres lda weer een poten­tial te pakken.

AEX op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

We zijn er bij­na, nog even door­bi­jten, dit zijn de laat­ste twee grafieken die ik van­daag behan­del. Of de AEX naar het niveau 700 kan…

Wel, onder de rode dal­ende trendli­jn is de index uit het rode sti­j­gende trend­kanaal gevallen. Met een hele hoop fan­tasie heb ik over de koersen van de laat­ste beur­sweek een blauw blok­je getekend. 

Op moment van schri­jven verwacht ik (nog?) niet dat het gaat gebeuren, maar mocht de koers er nu aan de onderz­i­jde uit­vallen dan kan het niveau 700 zek­er een tar­get wor­den. Maar nog­maals, op basis van wat ik nu zie verwacht ik dat niet. Mor­gen weer een dag. 

Bankenin­dex op ver­zoek van lez­er lau­rens­den­bakker:

Een heel leuk ver­zoek, maar niet makke­lijk om in te willi­gen. Ik ben op een zoek­tocht gegaan en heb de AEX Finan­cials gevon­den. Of ik de grafiek nu hele­maal vertrouw.…zie de rare spike bij de emoti­con. Emoti­cons horen overi­gens bij de nieuwe release van mijn grafieken­pro­gram­ma. Ik ben daar niet blij mee, want dat ging ten koste van pijlen en dergelijke die ik veel liev­er gebruik. Een veran­der­ing is niet alti­jd een ver­be­ter­ing. Als u een spec­i­fieke (andere) index bedoelde vraagt u die dan a.u.b. met naam en toe­naam aan?

Deze index is de afgelopen zeven beurs­da­gen flink naar het Zuiden gelopen. De rode hor­i­zon­tale lijn is neer­waarts uitgenomen. Van­daag werd ook de oran­je ste­un intra­day neer­waarts door­bro­ken en zelfs ook de groene. Het her­s­tel op dezelfde dag was redelijk indruk­wekkend, want de koers is ges­loten net boven het oran­je lijn­t­je. Die ene can­dle van van­daag is daarmee redelijk belan­grijk, want deze zou erop kun­nen duiden dat het (even?) gedaan is met de daling.

Ik zie u allen hoop ik don­derdag weer terug en kom maar op met de verzoeken. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

21 maart 2023, 09:12

Nvidia is sinds de top 280 van april 2022 gedaald gedurende 6 maanden naar 120,
om daarna gedurende 6 maanden te stijgen tot nu 260, dat is bijna de top van april 2022.
Hoeveel potentie????

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.