...

TA Nvidia, Galapagos, Aperam, SBM, Vopak en AEX

30 mei 2024, 18:28 | Marcel Bronner | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Naast Nvidia en de AEX staat de col­umn bol van de AMX-aan­de­len. Ik ga snel met u naar de grafieken.De col­umn van van­daag komt uit de stad São Paulo. Van­mor­gen was het 13 graden, dat lijkt Ned­er­land wel!

Aper­am:

Aan de boven­z­i­jde zien we verkop­ers steeds eerder in de markt komen. Dat gebeurt onder de rode dal­ende trendli­jn, maar meer recent onder de blauwe dal­ende trendli­jn. Aan de onderz­i­jde besluiten kop­ers steeds op ongeveer het­zelfde niveau Aper­am te kopen, zo rond euro 25,80.

Natu­urlijk hoop ik dat de oran­je lijn het gaat houden, maar de verkop­ers komen toch wel steeds sterk in de markt. Houd met uw strate­gie dus reken­ing met wat u doet als de oran­je lijn sneuvelt.

SBM Off­shore:

Van feb­ru­ari tot april liet SBM een mooie sti­jging zien. Na de hoog­ste top op dit gedeelte van de grafiek is de koers wat aan het inleveren.

De rode dal­ende trendli­jn ligt over de meest recente top­pen. Van­daag is de koers dicht­bij de rode trendli­jn ges­loten. Aan de onderz­i­jde heb ik een curve getek­end. Zou dat een draai kun­nen wor­den? Dat is nog even afwacht­en. Ik zou met deze grafiek long bli­jven zit­ten en natu­urlijk wel mijn stop ergens neerleggen.

AEX:

Bij de AEX ben ik wat inge­zoomd. Zo kun­nen we beter zien dat de koers uit het rode blok­je is gevallen. De open­ing was eron­der, de slotko­ers ligt op de grens van het rode blokje.

Een long posi­tie in paniek sluiten is niet nodig, wel extra aandacht.

Vopak:

Onder de blauwe trendli­jn ging het lager en lager met Vopak. Echter, aan alles komt een eind zo ook aan de dal­ing. de koers spoot omhoog tot aan de top waar de oran­je trendli­jn begint. Nu zoekt de koers nieuw evenwicht.

Aan de onderz­i­jde komen kop­ers steeds bij de groene lijn in actie. Aan de boven­z­i­jde steeds op een iets lager niveau. Dat laat­ste is (nog) niet veron­trustend. Met een ver­g­root­glas zien we dat de koers zelfs iets boven de oran­je lijn is gesloten.

Bli­jven zit­ten en kijk naar uw stop.

Bericht van Guy Boscart:

Voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze aan­bied­ing. U kunt dan een abon­nement proberen tot 1 AUGUS­TUS 2024. Sys­teem Trad­ing voor €35, Guy Trad­ing voor €40, Polleke Trad­ing voor €45 en COM­BI-Trad­ing voor €75. Kijk nu een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of een sig­naal­dienst bij u past … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…

Gala­pa­gos:

Deze grafiek gaat terug tot half 2019 en is een week­grafiek. Zo kan ik mooi lat­en zien wat ik tij­den terug heb lat­en zien: de Hoofd-Schoud­er for­matie. Het te bereke­nen koers­doel ligt nog fors lager dan de meest recente koers.

In een van de vol­gende columns zal ik de dag­grafiek behan­de­len. Helpt u me maar herinneren.

Nvidia:

Guy schreef in zijn laat­ste twee updates over Nvidia. Ik dacht dat het wel inter­es­sant zou zijn wat de chart van Nvidia ons vertelt.

U weet dat ik op een mooie grafiek liev­er geen lijn­t­jes trek. Ik heb me hier weten te beperken tot slechts een lijn. Wat een schit­terende sti­jging, wat een schit­terende uit­braak en wat een schit­terend vervolg.

Bli­jf long zit­ten en kijk alleen waar uw trail­ing stop gaat komen. Kort op de bal of geeft u Nvidia juist wat meer ruimte?

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

31 mei 2024, 07:05

Graag update broadcom, oracle,Samsung electronics, micron techhnology en advanced micro devices. Bedankt

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.