...

TA Oracle, Broadcom, Samsung, Micron, AMD en ASM Int.

1 juni 2024, 16:23 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

De col­umn van van­daag telt maar lief­st vijf ver­zoeken. Ik heb er zelf ASM Inter­na­tion­al aan toegevoegd. Ora­cle op ver­zoek van Mis­ter bluesky:

Als ik grafieken zou scan­nen voor trades voor eigen reken­ing zou ik na een blijk van een halve sec­onde door­gaan naar de vol­gende grafiek. Daarmee wil ik niet zeggen dat de case voor Ora­cle hopeloos is. Ik kan gewoon niets met deze grafiek.

Als iemand een gok wil wagen, de koers is vri­jdag onder de oran­je trendli­jn gedo­ken, maar er nipt boven ges­loten. Je zou er dus een long trade aan kun­nen wagen met een redelijk strakke stop loss. Ik doe het niet.

ASM inter­na­tional:

Bij ASM Inter­na­tion­al kan ik opteke­nen dat het aan­deel nog steeds in een mooie sti­j­gende trend zit. 

Recent heeft de koers de boven­z­i­jde van het sti­j­gende trend­kanaal opge­zocht en dat is vaak een weer­stand. We zien dan ook dat dat niveau verkop­ers uit hun tent lok­te en dat de koers inleverde. Tot nu toe is het een gezonde cor­rec­tie en om het tech­nis­che plaat­je te ver­vol­mak­en zou het mooi zijn als de koers de groene ste­un gaat testen. Dat zou een mooie throw back oplev­eren. Bezit­ters kun­nen long bli­jven zit­ten, maar vergeet de stop niet.

Bericht van Guy Boscart:

Voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze aan­bied­ing. U kunt dan een abon­nement proberen tot 1 AUGUS­TUS 2024. Sys­teem Trad­ing voor €35, Guy Trad­ing voor €40, Polleke Trad­ing voor €45 en COM­BI-Trad­ing voor €75. Kijk nu een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of een sig­naal­dienst bij u past … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…

Micron Tech­nol­o­gy op ver­zoek van Mis­ter bluesky:

Van links naar rechts kijk­end kun­nen we met een gerust hart spreken van een mooie sti­jging. Kop­ers tilden het aan­deel steeds verder en steeds een stap­je feller omhoog.

Rechts op de grafiek heb ik twee lij­nen getek­end, bij de koers en bij de RSI. Dit heb ik gedaan om de negatieve diver­gen­tie aan te geven. Dit is iets om in de gat­en te houden en niet iets om het aan­deel in paniek te verkopen. Houd wel de blauwe sti­j­gende trendli­jn in de gat­en. Ik zie de koers daar liev­er niet onder dalen.

Sam­sung op ver­zoek van Mis­ter bluesky:

Vanaf de top in april heeft de koers een tien­t­je ingeleverd. Kijk maar naar de beweg­ing onder de rode trendli­jn. De koers is nu op een belan­grijk punt aan­be­land. De blauwe trendli­jn moet zich nu als ste­un opw­er­pen. Een koers onder die blauwe lijn zou het begin van een verdere dal­ing kun­nen zijn. Als er dus iemand long zit dan graag extra alert worden. 

Net als bij Ora­cle zou men kun­nen gokken dat de blauwe lijn een ste­un gaat zijn en long kun­nen gaan. Ik doe niet mee. Gaat u long doe dat dan met een stop loss.

Advanced Micro Devices op ver­zoek van Mis­ter bluesky:

Op deze grafiek is het leuk naar de trends te kijken. Ik begin met de sti­j­gende trend boven de rode sti­j­gende trendli­jn. Ver­vol­gens zien we de koers door die rode trendli­jn vallen. Daar­na heb ik de groene dal­ende trendli­jn getekend.en daar is AMD opwaarts doorheen gegaan.

Over de laat­ste koer­son­twik­kelin­gen kan ik zelfs een sti­j­gend trend­kanaalt­je teke­nen. Op basis van deze grafiek kan iemand long bli­jven zit­ten waar­bij een eerste waarschuwing een val uit het sti­j­gende trend­kanaal zou zijn.

Broead­com op ver­zoek van Mis­ter bluesky:

Als ik deze chart kort moet samen­vat­ten dan zou het zijn: zijwaarts => opwaarts => zijwaarts. Het opwaartse gedeelte is gevan­gen bin­nen een (niet per­fect) sti­j­gend trend­kanaal. De (tweede) zijwaartse beweg­ing ziet u bin­nen het rode blok, de tradingrange. 

Ik heb ook nog een, tot nu toe min­der belan­grijk, sti­j­gend trendli­jn­t­je getek­end. De koers zou daar ste­un moeten vin­den. Lukt dat niet, dan moeten we reken­ing houden met een dal­ing naar de onderz­i­jde van de trad­in­grange. Zit u long en is er geen noodza­ak kort op de bal te spe­len, dan kan men bli­jven zitten.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

10 juni 2024, 13:15

Hoi Marcel,

Graag Goud en Brent (olie)

Mvg, Petra

(0)
6 juni 2024, 08:28

De steunlijnen bij mijn vorige verzoeken hebben blijkbaar goed hun werk gedaan.
Graag update AMG en BESI. Bedankt.

(0)
4 juni 2024, 11:43

Nogmaals de indices graag. Mercikes, Marcel.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.