...

TA - Positieve / negatieve uitbraken in de AEX

13 september 2021, 08:09 | Mister Jordan | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)


BESI


Besi heeft sinds april al drie onsuc­cesvolle pogin­gen onder­nomen om de ste­vige weer­stand op 79 EUR te door­breken. Vlak na de tweede poging was er een aanzien­lijke verzwakking te zien, ter hoogte van de paarse ellips. Zow­el de MA-20 als de MA-50 wer­den kort­stondig gebro­ken. Het aan­deel wist zich goed ter her­pakken rond de 71 EUR en veerde weer op. 

Vorige week vri­jdag werd de vierde poging ingezet. Met een flinke groene can­dle­stick lijkt deze poging suc­cesvoller. Aankomende beur­sweek zal blijken of het om een echte uit­braak gaat. Hier­voor zou ik graag 3 a 4 slotko­ersen zien boven de 79 EUR

Heineken


De brouw­ers hebben het moeil­ijk, dit zien we terug in de koers van bijvoor­beeld Heineken, AB Inbev en Boston Beers. Uit­bli­jven van grote even­e­menten / hore­ca en hogere grond­stof­pri­jzen zor­gen voor drukkende koersen. Vanaf de all-time high op 104 EUR is de koers in een neer­gaande trend­kanaal terecht gekomen. Met een terug­val van bij­na 15% als gevolg. Zoals het er nu naar uitzi­et valt een hertest van de ste­un­li­jn op 87 EUR niet uit te sluiten. Voor nu neig ik naar hold maar onder de 87 EUR zou ik de posi­ties heroverwegen. 

Philips


Vorige week stond de koers op het punt van uit­breken. De neer­gaande trendli­jn werd opwaarts gebro­ken. Ook zien we ter hoogte van de paarse ellips een gold­en cross’ waar­bij het 20-daags gemid­delde boven het 50-daags gemid­delde krult. Aan het einde van vorige week ver­loor de uit­braak aan kracht en dook daarmee net onder de neer­gaande trendli­jn. Aankomende week verwacht ik zek­er pri­js­ac­tie want de koers wordt steeds verder de wedge’ ingedrukt. 

Just eat


Just eat zit al sinds okto­ber van vorig jaar in een neer­waarts trend­kanaal (licht­blauw kanaal). Mid­den juli werd de bodem gezet en sinds­di­en beweegt de koers langza­am maar zek­er langs de getek­ende trendli­jn omhoog. We zijn zelfs op het punt gekomen dat de koers uit het trend­kanaal is gebro­ken (paarse ellips). Over­tu­igend is het nog niet want langzaa­maan wordt de opgaande trendli­jn weer opge­zocht. Zolang de koers met de trendli­jn mee­be­weegt is een ren­de­ment van 10% — 20% niet ondenkbaar. Bij een breuk van de opgaande trendli­jn dienen de posi­ties direct herover­wogen te worden. 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft een posi­tie in Philips en Just eat.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.