...

TA RD, Daimler, ASM int, E.ON

9 mei 2021, 13:05 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

De col­umn is ver­laat, maar beter laat dan nooit. Het kwam omdat ik geen WiFi had. De reden dat ik geen WiFi had zult u waarschi­jn­lijk niet raden. Als u onder bij de reac­ties de reden raadt, dan mag u een aan­deel of index noe­men en ik zal daar dins­dag een gratis (!) tech­nis­che analyse van maken.

We gaan van start met de analy­ses van vandaag. Lez­er aboot vroeg of Konin­klijke Olie is uit­ge­bro­ken. Daar gaan we direct naar kijken!

Een kort en bondig antwo­ord: Ja! Maar…wordt vervolgd.

Lez­eres Hele­na ver­zocht iets te schri­jven over enkele Duitse aan­de­len en ik mag zelf kiezen. De eerste is Daimler.

U ziet de dag­grafiek van Daim­ler met als koer­shis­to­rie sep­tem­ber 2020 tot heden. U ziet dan ook meteen dat Daim­ler bezig is met een mooie serie hogere bodems en hogere top­pen neer te zetten. Over de bodems heb ik de blauwe lijn getrokken.

Bin­nen het blauwe dal­ende trend­kanaalt­je ziet u de koers inlev­eren, er staat al een lager top­je en de lagere bodem staat er ook al. Dat laat­ste prille bodem­p­je werd gevor­md op een dubbele ste­un: de oran­je hor­i­zon­tale lijn en de blauwe sti­j­gende trendli­jn. Tot op moment van schri­jven is het niets meer en niets meer dan een cor­rec­tie bin­nen de sti­j­gende trend. Men zou verwacht­en dat de ste­un sterk genoeg is en dat we bin­nenko­rt een (opwaartse) uit­braak van het dal­ende trend­kanaalt­je mogen verwachten.

We keren terug naar Konin­klijke Olie. Of de koers is uitgebroken?

Weer een niet mis te ver­staan antwo­ord: Ja, maar wordt vervolgd.

We gaan weer naar Duit­s­land met Siemens.

Ook dit tweede Duitse aan­deel ligt er tech­nisch niet ver­keerd bij. Bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal ziet u de koers met hogere bodems en hogere top­pen aan per sal­do hogere noterin­gen werken. Rechts op de grafiek ziet u dat er onder de blauwe dal­ende trendli­jn werd ingeleverd en dat de koers zelfs uit het dal­ende trend­kanaal viel. Echter, afgelopen vri­jdag dacht­en de bulls dat daar een eind aan moest komen. Kop­ers tilden de koers op, opwaarts door de blauwe trendli­jn en weer bin­nen het sti­j­gende trendkanaal.

De komende beur­sweek zal Siemens dat moeten beves­ti­gen en bij voorkeur door de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn moeten breken. Anders zal de mooie beweg­ing van afgelopen vri­jdag waarschi­jn­lijk voor niets zijn geweest. 

Kun­nen we nog iets over RD schrijven?

Onder de echte koers­be­weg­ing heb ik de sim­pele beweg­ing uit de boek­jes getek­end. Op de vraag of RD is uit­ge­bro­ken is het antwo­ord wederom ja. Maarrrrr…

Maar eerst de grafiek van E.ON.

Dit derde Duitse aan­deel is aan een zeer sterke opmars bezig. Onder de blauwe dal­ende trendli­jn zag het er niet naar uit, er werd gedurende een lange peri­ode per sal­do steeds verder ingeleverd. Echter, aan alles komt een eind en ook de dal­ing bij E.ON kwam tot een eind met, zoals we nu makke­lijk kun­nen vast­stellen, de uit­braak van die blauwe trendlijn.

Dat de koers daar­na in korte tijd de lan­gere peri­ode van dal­ing bij­na geheel zou goed­mak­en had ik niet kun­nen bevroe­den. Maar de beweg­ing staat er en nog een paar van die dagen en de koers zal aan­be­landen bij de rode weer­stand­sli­jn. Als de koers daar al komt dan is de grote vraag of het tot een uit­braak komt en of de koers dit waanzin­nige tem­po van sti­jging bli­jft vasthouden.

Voor nu is het makke­lijk: bli­jf zit­ten en laat uw stop trailen in een tem­po waar u zich goed bij voelt.

Terug naar Olies of eerst nog even de DAX zelf?

Om de span­ning er nog even in te houden: eerst even snel de DAX.

Recent kwam de index ook al voor­bij in mijn stuk­jes, dus wellicht herkent u het sti­j­gende trend­kanaal. Ook de DAX leverde de afgelopen weken iets in met een lager top­je en een lager bodem­p­je. Hele­maal rechts op de grafiek ziet u dat afgelopen vri­jdag kop­ers weer instapten. De koers werd meteen door de blauwe trendli­jn getild.

Bli­jf zit­ten waar u zit en kijk met enige regel­maat naar uw stop.

Als we nu dezelfde vraag nog­maals stellen, is RD uit­ge­bro­ken dan is het antwo­ord née. Of wellicht: née, nog niet. De zoge­naamde intra chart lijn, die eerst als ste­un dienst deed, doet nu dienst als weer­stand. Wat moeten we nu met de vier grafieken van Olies?

Wel, we moeten het niet te ingewikkeld mak­en. Er staan gewoon drie uit­braak­jes en dat is posi­tief. De koers staat weliswaar (nog?) onder de rode trendli­jn, maar wellicht wordt dat komende beur­sweek al opgelost. Hoe kunt u dit in de prak­tijk oppakken?

U kunt een bedrag in gedacht­en nemen dat u in totaal wilt best­e­den en dat in vieren hakken. Een voor­beeld kan zijn 10.000 euro. Bij elke door­braak koopt u voor 2.500 euro. Dit kan alleen bij bro­kers waar u niet de hoofd­pri­js betaalt, waar de trans­ac­tiekosten laag zijn. Op die manier kunt u, bij iedere beves­tig­ing, werken naar uw totale posi­tie. Natu­urlijk wel met een stop!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

10 mei 2021, 14:54

Was er een kabel doorgeknaagd door een capibaru?

(0)
10 mei 2021, 09:56

Knappe grafieken! proficiat!

Je hebt ook een mooie Duitse keuze gemaakt. Wel bedankt!

Geen WIFI? boycot zeker?

(0)
9 mei 2021, 21:49

Zou u viacom en alibaba eens willen analyseren?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.