...

TA RD, Nasdaq, FuelCell Energy, Barrick Gold en de AEX

4 november 2021, 01:00 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Van­daag geen regen in Brazil­ië, maar de eerlijkheid gebiedt te melden dat ik in een andere stad ben. Op deze heer­lijke dag (ik weet niet hoe het in Ned­er­land met het weer gesteld is) heb ik drie ver­zoeken van twee lez­ers. Lat­en we zon­der dralen van start gaan.


De eerste grafiek is van lez­er reteip.

Hier­boven ziet u Bar­rick Gold. Deze grafiek had ik al een tijd­je niet bekeken en ik vind het leuk om terug te zien wat ik had geschreven in de chart. Zie de bodem, bodem, bodem en top, top, top. En niet te ver­geten de bodem?? in het oran­je. Daarmee gaf ik het pro­ces van hogere bodems en hogere top­pen aan. Nu, terugk­ijk­end, kun­nen we vast­stellen dat het zek­er geen hogere bodem is gewor­den. Sterk­er, we zit­ten al maan­den in een downtrend.

Toegegeven, het neer­waartse trend­kanaal is niet het mooiste trend­kanaal dat ik ooit heb getek­end, maar ook u zult de lagere top­pen en lagere bodems zien. Maar is er hoop als we naar de laat­ste twee can­dles kijken? De eerste is een ham­mer en de tweede is een bull­ish engulf­ing pat­tern. Er is dus een klein kan­sje dat er een nieuwe hogere bodem gevor­md gaat wor­den. Offi­cieel is er overi­gens pas een hogere bodem als de voor­gaande top wordt uitgenomen. 

Vraag de chart gerust nog een keer aan.

De tweede grafiek die lez­er reteip aan­vroeg is die van Fuel­Cell Ener­gy. Rechts op de grafiek zien we iets wat sterk op een sti­j­gend trend­kanaalt­je lijkt. Dan zien we ook nog de oran­je kromme”. Voor­beelden van deze kromme zult u niet snel in the­o­rieboek­jes over TA terugvin­den, maar ik vond het inter­es­sant om het weer te geven. Ik wil hier de langzame draai aangeven, van dal­end naar zijwaarts naar wellicht sti­j­gend. En eigen­lijk staat er al iets van een beweg­ing naar boven met het sti­j­gende trendkanaaltje.

Als u dit aan­deel in porte­feuille heeft — en lez­er reteip heeft Fuel­Cell in porte­feuille — dan stel ik voor heer­lijk te bli­jven zit­ten. De kans dat het aan­deel per sal­do verder sti­jgt is groot. Neem even de tijd om het niveau van uw stop te bepalen. 

Lez­er Mis­ter bluesky ver­zocht om naar RD te kijken. Recent had ik al geschreven dat de koers wel eens terug zou kun­nen lopen naar de groene hor­i­zon­tale ste­un. Die kans bestaat m.i. nog steeds. 

Maar ik schreef de laat­ste keer ook dat ik denk dat het een test gaat wor­den van die groene lijn en dat het aan­deel daar­na de weg omhoog weer gaat zoeken. We gaan zien wat er gaat gebeuren.

Als ik op de chart van de AEX kijk dan zie ik vol­gens mij de een na hoog­ste slotko­ers ooit. Nog een kleine sti­jging en ik moet gaan schri­jven dat de test van de gri­jze hor­i­zon­tale lijn als ste­un mooi ges­laagd is.

Ik heb een groen sti­j­gend trend­kanaalt­je getek­end en ook hier maar direct de opmerk­ing dat ik wel eens mooiere sti­j­gende trend­kanalen heb getekend. 

Ik bli­jf voorzichtig op de AEX, maar wel iets min­der voorzichtig.

Een andere en iets grotere index dan de AEX zet wel heel duidelijk een hogere top neer. Boven de paarse trendli­jn gaat het in rap tem­po omhoog. Ook de RSI doet mee en beves­tigt daarmee de koers­grafiek. Dit ziet er goed uit en het kan per sal­do hoger. Besteed aan­dacht aan uw stop en u zit gebeit­eld. Ik ver­gat te schri­jven dat dit de Nas­daq is.

Hier hebben we als laat­ste grafiek van van­daag IMCD. U ziet de koers­be­weg­ing vanaf decem­ber 2020. Dit is een leuke voor de Buy & Hold. Als u toen had gekocht en hele­maal niets meer had gedaan dan had u spekkop­er geweest. Wat een geweldige grafiek en geweldige sti­jging. Zoals ik meestal in een slechte grafiek toch wel iets kleins posi­tiefs kan vin­den kan ik in deze schit­terende grafiek ook wel iets negatiefs vin­den: de RSI werkt niet hele­maal mee. Dat is zek­er geen grote ramp. Bli­jft u dus gewoon zit­ten in IMCD en besteed even iets van aan­dacht aan uw stop.

Tot in het week­end. O ja, heeft u een ver­zoek, laat het even weten.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren.

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

5 november 2021, 19:30

En wat met Arcelor. ze zijn onder 28 gezakt . Klaar voor een verdere daling ? Bedankt om vervolgopinies te geven.

(0)
4 november 2021, 13:39

Kunt u een update van Boskalis geven ? Alvast bedankt.
En heeft RD een hogere bodem gezet ?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.