...

TA RD, Philips, AEX, goud en JDE Peets

16 oktober 2021, 00:28 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)

Met een sky­rock­et­ing AEX zijn we het week­end inge­gaan. Het zal u dan ook niet ver­bazen dat de AEX onderdeel uit­maakt van de vijf grafieken die ik met u ga bek­ijken. De andere vier zijn Konin­klijke Olie, Philips, Goud en JDE Peets.


Ik zal met de twee ver­zoeken van van­daag begin­nen. Het zijn goud en JDE Peets.

Als we naar de can­dle van van­daag kijken dan zien we dat het goud heeft ingeleverd. Het is niet zo heel erg drama­tisch, want als we naar de can­dle van woens­dag kijken dan zien we dat de koers van­daag inleverde wat die woens­dag had gewon­nen. Als we met het ver­g­root­glas kijken dan zien we zelfs dat het min­der is.

Belan­grijk­er is dat het goud de neus heeft gestoten tegen de oran­je dal­ende trendli­jn. De bears ston­den niet toe dat die lijn opwaarts werd door­bro­ken. Wat we met 100% zek­er­heid de komende peri­ode gaan zien is de stri­jd tussen de bulls en de bears. Zullen de bulls sterk genoeg zijn de oran­je trendli­jn te breken of zijn het juist de bears die de koers door de groene sti­j­gende trendli­jn gaan drukken?

Een bezit­ter van goud kan kiezen de komende stri­jd aan te kijken. Bez­it u geen goud dan zie ik geen enkele reden om te kopen.

JDE Peets en goud zijn overi­gens op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky. Het is niet nodig tech­nisch anal­ist te zijn om te zien dat dit aan­deel er aller­be­lab­berst bij ligt. Lagere top­pen en lagere bodems wis­se­len elka­ar af. Het ene na het andere ste­un­niveau werd doorbroken. 

U weet, meestal weet ik er toch nog iets posi­tiefs uit te persen. Bij JDE Peets is het dat de koers ste­un lijkt te zoeken en te vin­den op de groene hor­i­zon­tale ste­un­li­jn. Die koers heeft overi­gens hele­maal niets met het verleden te mak­en, want zo lang staat dit aan­deel nog niet op de beurs geno­teerd en zo laag is het aan­deel nog nooit geweest.

Het grote Hopen gaat nu begin­nen voor diege­nen die nog in JDE Peets zit­ten. Hopen dat de groene ste­un­li­jn het gaat houden. Wie weet. Bez­it u dit aan­deel nog, dan bek­ijkt u de beurs niet door een TA-bril maar waarschi­jn­lijk­er door een FA-bril. Tech­nisch heeft u al onnoemelijk veel verkoopsig­nalen van de markt gehad. Regel­matig schree­uwde het aan­deel Verkoop mij, Verkoop mij!!!

Ik wilde Philips nog even kort in de col­umn voor­bij lat­en komen van­wege wederom een klein licht­pun­t­je. Het dunne rode dal­ende trendli­jn­t­je is van­daag opwaarts uitgenomen. Dat vond ik even het melden waard.

Een vol­gende hin­der­nis die Philips zal moeten nemen is de rode hor­i­zon­tale lijn. Deze lijn doet nu dienst als weer­stand. Mocht het de bulls lukken de koers daar doorheen te drukken, dan sluit ik een rit naar de paarse weer­stand­sli­jn niet uit.

Konin­klijke Olie doet het uit­stek­end de laat­ste tijd. De koers lijkt maar één kant op te kun­nen en dat is omhoog. 

Ik had een stuk­je geschreven over de visie van het bedri­jf, maar in navol­ging van Google en Face­book heb ik kei­harde cen­su­ur toegepast. Op mezelf. 

Laat de koers boven de groene sti­j­gende trendli­jn haar gang maar gaan. Dit ziet er gewoon goed uit. U kunt op uw gemak nadenken wat u zou doen als de groene trendli­jn neer­waarts wordt door­bro­ken. Als ik nu in RD zou zit­ten, dan zou ik er in eerste instantie nog niet uit­gaan. Na zo’n sti­jging is het nor­maal als er even een stap­je terug wordt gedaan en dus de groene trendli­jn zou wor­den gebroken.

De laat­ste is de AEX. WAT EEN STI­JGING!!! Van­daag was de tweede achtereen­vol­gende dag van sti­jging met een gap. Dit is heel sterk. De sti­jging van deze week heeft de koers bij de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn gebracht.

Ik ver­moed dat we de komende week een serieuze aan­val op de weer­stand­sli­jn gaan zien. De sti­jging heeft me zek­er ver­baasd, maar dat houdt de zaak lev­endig. Stel je eens voor dat alles voor­spel­baar is. 

Als u een ver­zoek heeft, laat het me dan even weten. Dat kan hieron­der bij de reacties.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

4 comments

18 oktober 2021, 18:30

En tenslotte Aalberts industries. Vele verzoeken. Kiest u maar wat kan behandeld worden.

(0)
18 oktober 2021, 18:19

Op de valreep . Ageas. Bedankt.

(0)
18 oktober 2021, 14:15

Oeps Philips toch niet zo goed. En nu. Volgende steunpilaar ? 37 of lager.

(0)
16 oktober 2021, 20:31

Philips maakt maandag zijn cijfers bekend. Ik denk dat ze gaan meevallen en dat het paarse lijntje zal bereikt worden ( obv FA). Kunt u Prosus en AMG eens technisch bekijken ? Bedankt.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.