...

TA Shell, AEX, AMG en Vopak

7 juni 2022, 18:04 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

De ver­zoeken ston­den al, maar gis­teren wilde ik de AEX uit­ge­breid bespreken. Dus van­daag ga ik in op de ver­zoeken, Vopak en AMG. Zelf voeg ik daar de AEX aan toe en Shell. 

We gaan beginnen!De vier charts in deze col­umn zijn allen met de slotko­ers van dins­dag 7 juni 2022.

AMG op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Als we van links naar rechts kijken dan zien we een licht sti­j­gende ten­dens. We moeten ons wel realis­eren dat er slechts een beperkt gedeelte van de koer­shis­to­rie wordt weergegeven.

Maart en april van dit jaar lieten iets zien wat ver­dacht veel lijkt op een driedubbele top. De nek­li­jn werd neer­waarts door­bro­ken en het te bereke­nen koers­doel werd ruim­schoots gehaald. 

Sinds de bodem in mei is de koers aan het klim­men en staat er al een hogere bodem en een hogere top. De vraag is wat we nu mogen verwacht­en, gaan we verder omhoog? De koers is om en nabij de 50% her­steld van de daing en dat is meestal een punt dat kop­ers gaan twi­jfe­len. Bli­jven er kop­ers in de markt komen of houden deze het voor gezien. Ik moet zeggen/​schri­jven dat ik het niet zou weten. 

Wat ik wel zie is de hor­i­zon­tale oran­je weer­stand­sli­jn en mocht die opwaarts wor­den uitgenomen dan mag u reke­nen op een rit naar de blauwe weer­stand­sli­jn. Reke­nen op is op de beurs nooit een garantie, dus gaat u traden op die beweg­ing vergeet dan niet uw stop.

AEX:

Van­daag wil ik kort de dag­grafiek behan­de­len, een snelle update. Gis­teren had­den we namelijk de uit­ge­brei­de analyse van de AEX. Wilt u die teruglezen klik dan op deze link.

U ziet dat ik al mijn gek­lieder weg heb gehaald, behalve de twee blok­jes. De koers van onze index bevin­dt zich in de onder­ste van de twee blok­jes. Mijn verwacht­ing is dat de koers opwaarts uit kan breken en dan als tar­get de bovenkant van het boven­ste blok­je gaat halen. Wilt u dat bespe­len denk dan wel aan een stop.

Shell:

Op de chart van Shell heb ik bewust veel lij­nen en ander gek­lieder wegge­haald en voor min­der koer­shis­to­rie gekozen. Er zijn m.i. drie zak­en belan­grijk op deze grafiek:

  1. het sti­j­gend trendkanaal
  2. de opwaartse door­braak van de groene lijn en de test daarvan
  3. de hoog­ste slotko­ers bij de blauwe pijl. 

Voor de goede orde, bij punt drie: de hoog­ste slotko­ers op het weergegeven gedeelte van de koer­shis­to­rie. Shell heeft in het verleden zo hier en daar wel een hogere slotko­ers neergezet!!

De oran­je lijn over de extremen van de afgelopen weken was nog even teveel van het goede, maar de slotko­ers van van­daag is mooi. Een opwaartse door­braak van de oran­je lijn zou een beves­tig­ing van de uptrend zijn. Bli­jf lekker zit­ten in Shell en kijk alleen waar uw stop komt.

Vopak op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Het begint een trend te wor­den: ook op het plaat­je van Vopak heb ik veel teken­werk mijn­erz­i­jds wegge­haald, zelfs het mooie dal­ende trend­kanaal. Ook hier heb ik dat weer bewust gedaan daar ik wil focussen op een mogelijke trendomkeer.

De trend was dal­end, de regel­matige lez­er van mijn col­umn weet dat als geen ander. Onder de groene dal­ende trendli­jn vin­den we iets terug dat lijkt op een driedubbele bodem of een hoofd-schoud­er bodem­for­matie. De groene trendli­jn is dan de nek­li­jn. We hebben dan ook de uit­braak door die nek­li­jn gezien en bij de blauwe pijl de test van de nek­li­jn, de throw back. Hele­maal vol­gens de boek­jes, wat een braaf jonget­je is Vopak. Tech­nisch dan hè…

Met de slotko­ers van maandag en zek­er die van van­daag is het laat­ste top­je opwaarts uitgenomen en zo laat Vopak zien dat het waarschi­jn­lijk met een tren­dom­keer bezig is. De dal­ing staat er, de bodemvorm­ing en wellicht het begin van een opwaartse beweg­ing die verder gaat reiken dan wat het tot nu toe heeft lat­en zien. Een vol­gende beves­tig­ing van de snode plan­nen van Vopak zou komen bij een opwaartse uit­braak van de oran­je hor­i­zon­tale weer­stand. Het laat­ste top­je van april zou dan in het vizier komen.

Ik beloof niets, maar hoop u don­derdag weer te zien! 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

4 comments

9 juni 2022, 11:13

En misschien nog eens BESI.

(0)
8 juni 2022, 22:06

Arcelor mittal. De ene zegt kopen de andere verkopen. Wat maakt de
technische analist ervan ? Bedankt.

(0)
8 juni 2022, 21:55

Hallo, zou je ZIM Integrate Shipping Services Limiter nog een keer willen analyseren.
Het aandeel daalt vandaag bijna 15%. Waar ligt de steun want ik wil nog een keer long in dit aandeel.

(0)
8 juni 2022, 18:46

Beste Marcel,
Is er bij amg niet een heel mooie shs-formatie te zien?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.