...

TA "Short": AMG en AEX

30 juni 2024, 14:19 | Marcel Bronner | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

De col­umn van van­daag bestaat uit een zoge­naamde Short”. Een col­umn met twee grafieken. AMG is op ver­zoek en de AEX heb ik er aan toegevoegd.AEX:

KKD­WD*: de trend op dit gedeelte van de dag­grafiek is over­duidelijk sti­j­gend. De Amerika­nen zeggen alti­jd The Trend is Your Friend en vanu­it dat oog­punt zou men dus long moeten bli­jven. Daar ben ik het wel mee eens, maar ik ga drie kleine kant­tekenin­gen plaatsen:

1. het lukt de index niet, of nog niet, door de rode weer­stand te breken,
2. de oran­je sti­j­gende trendli­jn is neer­waarts uitgenomen en
3. er treedt wat diver­gen­tie op bij de RSI.

Deze drie pun­ten vallen niet in de cat­e­gorie high alert”, maar nopen wel tot het zoeken naar eventueel meer puz­zlestuk­jes die wellicht komende week gaan komen.

Bericht van Guy Boscart:

Voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze aan­bied­ing. U kunt dan een abon­nement proberen tot 1 SEP­TEM­BER 2024. Sys­teem Trad­ing voor €35, Guy Trad­ing voor €40, Polleke Trad­ing voor €45 en COM­BI-Trad­ing voor €75. Kijk nu een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of een sig­naal­dienst bij u past … Let op, er komt iets groots aan op de korte ter­mi­jn … Schri­jf u nu in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…

AMG op ver­zoek van Mis­ter bluesky:

Op uw vraag of AMG is gebodemd kan ik helaas niet beves­ti­gend antwo­or­den. Dit is de dag­grafiek tot en met afgelopen vri­jdag en ik zie (hele­maal) niets wat op bodemvorm­ing lijkt. Ik houd reken­ing met een nog veel verder dal­ende koers. Jawel, de markt en dus ook AMG kan ver­rassen, maar er blijkt nog niets uit de grafiek. De koers lijkt zelfs afgeketst op het voor­ma­lige dal­ende trendkanaaltje.

Ik kan er wel iets posi­tiefs uit­persen…
de kans bestaat dat de RSI een posi­tieve diver­gen­tie gaat neerzetten. Wel, die kwam uit de tenen. 

* Kind Kan De Was Doen

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.