...

TA "Short": ASML en Akzo

24 juni 2024, 20:06 | Marcel Bronner | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Van­daag een Short”. Short staat voor een kleine, korte col­umn met twee grafieken. We gaan de tech­nis­che con­di­tie van ASML en Akzo bekijken.Akzo:

Het link­ergedeelte van het dal­ende trend­kanaal is redelijk per­fect. Ver­vol­gens zien we Akzo in mei de boven­z­i­jde van het kanaal niet meer halen. Daar­na zakt de koers door de bodem van okto­ber 2023 en bij de rode pijl proberen kop­ers Akzo weer bin­nen het trend­kanaal te tillen.…tevergeefs.

Het enige posi­tieve wat ik nu zie is een posi­tieve diver­gen­tie in de dop. Maar dat is niet vol­doende voor een long­posi­tie. Akzo gaat waarschi­jn­lijk (nog) lager. 

Bericht van Guy Boscart:

Voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze aan­bied­ing. U kunt dan een abon­nement proberen tot 1 SEP­TEM­BER 2024. Sys­teem Trad­ing voor €35, Guy Trad­ing voor €40, Polleke Trad­ing voor €45 en COM­BI-Trad­ing voor €75. Kijk nu een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of een sig­naal­dienst bij u past … Let op, er komt iets groots aan op de korte ter­mi­jn … Schri­jf u nu in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…

ASML:

Natu­urlijk is het niet alles beves­ti­gend en doorslaggevend, maar feit is wel dat ASML van­daag onder de rode hor­i­zon­tale ste­un is ges­loten. Op een inge­zoomde grafiek is de door­braak duidelijk zicht­baar. Traders die long zat­en en zeer kort op de bal spe­len zijn er waarschi­jn­lijk al uit­ge­gaan. Puur om te voorkomen dat ze een verdere neer­waartse rit moeten meemaken.

Zit u zelf nog long? Dan heeft u de hele nacht tot morgenocht­end 9.00 uur om uw strate­gie te bedenken. De koers kan natu­urlijk alti­jd weer opwaarts draaien, maar u loopt ook het risi­co dat het verder naar het Zuiden gaat.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

29 juni 2024, 15:04

Graag broadcom en micron technology. Bedankt.
AMG gebodemd ?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.