...

TA "Short": ASML en Wolters Kluwer

29 mei 2024, 23:33 | Marcel Bronner | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Van­daag doe ik weer een Short” met twee aan­de­len. Het zijn Wolters Kluw­er en ASML.Wolters Kluw­er:

Wel, dit is een duidelijk voor­beeld van een aan­deel in een uptrend. De koers beweegt boven de groene sti­j­gende trendli­jn en ook boven de iets steil­er sti­j­gende blauwe trendlijn. 

De oran­je lijn ligt over drie top­pen en redelijk recent is de koers daar opwaarts doorheen gebro­ken. Het is jam­mer dat de RSI niet mee­doet, maar dat mag de pret (nog) niet drukken. De dal­ing van de laat­ste dagen kan de throw back zijn, maar moet nu wel stop­pen. Zo niet, dan duiken we weer onder de oran­je lijn. Wees alert en kijk waar uw stop ligt/​komt/​bli­jft.

Bericht van Guy Boscart:

Voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze aan­bied­ing. U kunt dan een abon­nement proberen tot 1 AUGUS­TUS 2024. Sys­teem Trad­ing voor €35, Guy Trad­ing voor €40, Polleke Trad­ing voor €45 en COM­BI-Trad­ing voor €75. Kijk nu een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of een sig­naal­dienst bij u past … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…

ASML:

ASML rolt van trend­kanaal naar trend­kanaal. Het aan­deel was bin­nen het rode trend­kanaal bezig aan een dal­ing. Bin­nen het kanaal vor­mde zich echter al een sti­j­gend trend­kanaalt­je en u ziet bij de oran­je pijl dat de koers is ontsnapt aan het dal­ende trend­kanaal. Vooral­snog zijn de kop­ers dus sterk­er dan de verkopers.

Het is wel zo dat dins­dag en woens­dag de boven­z­i­jde van het sti­j­gende trend­kanaalt­je voor verkoop­druk zorgde. Zoals het hoort fungeerde de boven­z­i­jde van het trend­kanaal dus als weerstand. 

U kunt bli­jven zit­ten en zou alleen maar even moeten kijken waar uw stop ligt.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.