...

TA - Smalle ranges en een reversal?

27 september 2021, 07:42 | Mister Jordan | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 4 / 12 | (1)


ING


ING beweegt als sinds augus­tus in een smalle range tussen de 11,20 — 12 EUR. Het groot­ste gedeelte van de tijd beweegt de koers boven het 20-daags gemid­delde (groene lijn) maar een serieuze poging om de weer­stand te breken bleef uit. Vorige han­del­sweek viel de koers opeens weg. De MA-20 werd met een neer­waartse GAP gebro­ken en vond pas ste­un op de MA-50 (rode lijn). De dip werd vrij snel opgekocht want het aan­deel noteert alweer rond de 12 EUR. De aankomende beur­sweek houd ik de weer­stand in de gat­en. De seinen staan nog op groen voor een serieuze poging.

RDS


Bij shell beweegt de koers al sinds april zijwaarts. Ook hier is de range met 15,75 — 17,75 EUR vrij smal te noe­men. Zow­el de ste­un als de weer­stand wer­den meer­maals opge­zocht. Vorige han­del­sweek was er ein­delijk een (kleine) door­braak van de weer­stand te zien ter hoogte van de 17,75 EUR. Over­tu­igend is het niet te noe­men, ik zou graag willen zien dat de koers 2 a 3 han­dels­da­gen boven dit niveau sluit. Als dit lukt zou het een poten­tieel instap­mo­ment kun­nen zijn. 

Just eat


Het wil nog niet vlot­ten bij Just Eat. Tussen juli en sep­tem­ber leek de koers, mid­dels een opgaande trendli­jn, ein­delijk uit de neer­gaande trend te willen breken. Niets bleek min­der waar toen op 15 sep­tem­ber de trendli­jn mid­dels een GAP neer­waarts werd gebro­ken. Het aan­deel werd in de uitverkoop gedaan met dieprode can­dles als gevolg. Ter hoogte van de tweede rode pijl vond het aan­deel ste­un op een bek­end niveau. Een zoge­heten dou­ble bot­tom’ kan in de maak zijn maar het is nog te vroeg om dit te beves­ti­gen. Een door­braak van de ste­un op 65,50 EUR zou slecht nieuws zijn. Indi­en dit gebeurd zou ik eventuele posi­ties herzien. 

Wolters Kluw­er


We sluiten af met Wolters Kluw­er dat een mooie bull run achter de rug heeft. De motor begint wel een beet­je te stot­teren want een echt door­braak van de 98 EUR bli­jft uit. Sinds eind juli heeft de koers zich in een smalle range gewur­md. Nu de MA-20 en MA-50 neer­waarts gebro­ken zijn kan dit duiden op slecht weer. Voor nu nog niet te veel aan de hand zolang de ste­un op 93,50 EUR stand houdt. 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft een posi­tie in RDS en Just Eat.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

27 september 2021, 20:58

Interessant van JET. Ik ga voor de stijging.

(1)
27 september 2021, 11:51

Na de overtuigende stijging vandaag denk ik dat we de uitbraak van Shell als feit kunnen beschouwen, ook als ik kijk dat de overige Europese olieaandelen ook uitbreken: Total lijkt uitgebroken, ENI zit al iets langer in een stijgende trend en Equinor doet het erg goed. Met de peperdure gasprijzen is er ook alle reden dat de olieaandelen het momenteel goed doen.

(1)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.