...

TA Tesla, ASM Int., Aegon, AEX, AF KLM en Just Eat Takeaway

14 januari 2023, 00:02 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Het is zater­dagocht­end vroeg en dus ga ik begin­nen aan de col­umn voor dit week­end. Er komen zes charts voor­bij en ik hoop dat er voor u inter­es­sante grafieken tussen zitten.Air France KLM:

Als ik tijd zou hebben om te traden dan zou deze grafiek zek­er bij mij op de watch­list gaan! Onze trots uit het verleden KLM. Nu niets meer te vertellen als AF KLM. De koers beweegt nog bin­nen het licht dal­ende trend­kanaal, is nog niet uit­ge­bro­ken, van­daar op de watch­list. Want als de koers uit­breekt kunt u de hoogte van het kanaal pakken en dat boven op het kanaal plakken. Zo kri­jgt u het koersdoel.

Bericht van Guy Boscart:

Doe nu mee want we zijn ges­tart met het nieuwe jaar is reeds opges­tart. Nu kunt u mee­doen tot 1 maart voor slechts €35. Schri­jf u meteen in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op de lijst met leden …

Aegon:

In de col­umn van afgelopen don­derdag had ik had al over Aegon zon­der de grafiek te lat­en zien. Hier is die dan alsnog. Ik ver­wees naar de mooie stijging.

Die sti­jging bracht Aegon opwaarts door de oran­je hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Gis­teren moest de koers iets terug, maar dat blijkt tot nu toe een test van de uit­braak. We mogen voor de komende beur­sweek dus hopen op meer. De koers zou wel eens op kun­nen lopen naar de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. De oran­je lijn doet nu dienst als steun.

Tes­la:

Tes­la bevin­dt zich over­duidelijk bin­nen een down­trend. Eens zal die ten eind komen. 

Onder de paarse lijn zie ik een beweg­ing die veel weg heeft van een hoofd-schoud­er. In dit geval een bodem­pa­troon en de paarse lijn is dan de nek­li­jn. Als de koers opwaarts door de nek­li­jn gaat wordt de bovenkant van het groene blok­je de tar­get en daarmee zou de koers van Tes­la uit het dal­ende trend­kanaal breken. Leuk om te weten, niet?

ASM Inter­na­tion­al:

ASM Int. is aan het bode­men en aan het draaien. Stel nu eens dat de komende beur­sweek de oran­je hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn opwaarts wordt uitgenomen. De koers zou dan vrij makke­lijk verder kun­nen sti­j­gen en miss­chien wel eens de rode hor­i­zon­tale weer­stand aan gaan tikken. Dat zou dan tevens een vol­gende stap in de draai zijn.

AEX:

Na de opwaartse uit­name van de groene lijn is de koers van de AEX gis­teren ook nog eens door de hor­i­zon­tale rode weer­stand­sli­jn gebro­ken. Dat alles boven de blauwe sti­j­gende trendlijn. 

Boven­staande is goed nieuws, want de koers van de index zou nu wel eens op kun­nen lopen naar zo’n 770 punten.

Just Eat Take­away:

Dit is wat mij betre­ft dé grafiek voor dit week­end: Just Eat Takeaway.

Als we lat­er terugk­ijken dan zou het wel eens zo kun­nen zijn dat deze de the­o­rieboek­jes in kan als het gaat over een hele mooie draai. Wat zien we? Bin­nen het rode dal­ende trend­kanaal zien we Just Eat lager en lager gaan. Het dal­ende trend­kanaal is nog grot­er, maar dat zien we hier niet. Daar­na dalen we niet verder en vormt Take­away een mooie hor­i­zon­tale trad­in­grange. Dat is het eerste gedeelte van de draai van dal­end naar zijwaarts.

Gis­teren kan het zijn dat de draai naar opwaarts is ingezet. De koers is opwaarts uit de trad­in­grange gebro­ken en de tar­get wordt nu de bovenkant van het paarse blok­je. Rest ons te gaan kijken hoe dat gaat gebeuren, of dat net zo per­fect” gaat als de draai van dal­end naar zijwaarts.

Ik zie u dins­dag weer, een pret­tig weekend!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

15 januari 2023, 15:20

bel cac 40 dax S&P ? graag!
voor swing- indexbeleggen

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.