...

TA Tesla, DSM, Akzo, IMCD, AEX en Arcelor

2 oktober 2022, 14:09 | Marcel Bronner | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Deze col­umn bevat in totaal zes grafieken waar­van drie op ver­zoek. Ik vlieg direct uit de startblokken. 


IMCD op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Bij IMCD spe­len er twee kracht­en. De ene is omlaag en u kunt daar­voor kijken naar het rode dal­ende trend­kanaal. De andere kracht i niet direct omhoog, maar voorkomt voor­lop­ig een verdere dal­ing van de koers.

De dal­ende kracht schat ik voor­lop­ig sterk­er in maar als de koers maandag de high van vri­jdag op euro 122,70 breekt dan kan het aan­deel naar 127,25.

Tes­la:

Min­der goed nieuws bij Tes­la. Don­derdag zak­te de koers al uit het blauwachtige blok­je en vri­jdag sloot de koers nog lager. In wezen is dit een sig­naal dat de koers naar de onderz­i­jde van het rode blok­je zou kun­nen gaan. 

Red­ding moet komen in de vorm van een koers die terug­keert in het blauwe blokje. 

AEX op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Ook onze index is voor­lop­ig gered door de bel. De hor­i­zon­tale lijn over de bodem van juni voorkomt voor­lop­ig een verdere dal­ing. Als de koers boven de slotko­ers van afgelopen woens­dag komt dan zit er een her­stel­let­je in. Wat mij betre­ft zal dat her­s­tel vooral­snog niet veel voorstellen, maar ik laat me natu­urlijk graag verrassen.

Arcelor Mit­tal:

Nog een aan­deel dat er tech­nisch niet zo floris­sant bijligt: Arcelor Mit­tal. De koers zet een hele serie lagere top­pen en bodems neer. Van de laat­ste drie beurs­da­gen sloot Mit­tal twee keer onder de rode lijn en vri­jdag erop. In de laat­ste drie can­dles zit overi­gens wel enigszins opwaarts poten­tieel. Komt de koers maandag boven het slot van vri­jdag dan kan de koers naar bijvoor­beeld euro 21,25.

DSM op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

DSM zit in een dal­end trend­kanaal maar het zou te sim­pel zijn alleen daar­naar te kijken. Vri­jdag is de koers op een dubbele weer­stand ges­loten: De bovenkant van het dal­ende trend­kanaal en de oran­je hor­i­zon­tale weerstandslijn. 

Mocht de koers daar nu maandag opwaarts doorheen weten te breken dan kan DSM een her­s­tel meemak­en naar de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Let ook even op de RSI onder de grafiek die opwaarts is uit­ge­bro­ken, dit kan een voor­bode zijn van…

Akzo:

Akzo ligt er in principe ook slecht bij, zo bin­nen het dal­ende trend­kanaal. Maar we moeten ook kijken naar de beweg­ing van de afgelopen zes beurs­da­gen. Gaat de koers maandag door de highs van die 6 dagen dan kan de koers oplopen naar een dubbele weer­stand gevor­md door de bovenkant van het dal­ende trend­kanaal en de oran­je weerstandslijn.

Ik probeer u dins­dag weer bij te praten.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.