...

TA Tesla, Shell, ABN, Heineken, Ahold en de AEX

16 februari 2023, 00:49 | Marcel Bronner | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Welkom als u nog wakker bent of onver­hoopt al weer wakker bent! Ik ga zoals te doen gebruike­lijk zes grafieken behan­de­len en ga direct van start.Heineken:

Heineken is met de cijfer­t­jes naar buiten gekomen en zoals u hele­maal rechts op de grafiek kunt zien vie­len die goed. De bier­brouw­er brak opwaarts door de twee recente top­jes waar ik de paarse lijn over heb getek­end. Dit zou een goede voed­ings­bo­dem moeten zijn voor een rit naar de rode hor­i­zon­tale weerstandslijn. 

Shell:

Op 11 feb­ru­ari kwam Shell ook al in mijn col­umn voor­bij. Er zijn twee din­gen veranderd:

1. de koers is nog iets door geste­gen.
2. ik heb de rode lijn iets hoger getekend.

Ik heb hem nu over de kaars van de can­dle getek­end i.p.v. over de body. Per­soon­lijk ben ik voor­stander van een lijn over de body, maar ik heb hem nu veran­derd. Als de koers daar namelijk ook door­breekt dan komt er nog meer opwaarts poten­tieel vrij.

Ahold-Del­haize:

Deze groot­grut­ter kwam ook met de cijfers en net als bij Heineken kun­nen we vast­stellen dat die in goede aarde vie­len. Wat heet, Ahold knalde met een gap uit het dal­ende trend­kanaal én zette daar­naast ook nog een slot neer boven de blauwe weerstand.

Die laat­ste wordt nu ste­un en we zouden een rit naar de rode weer­stand mogen verwacht­en. Bli­jf als u long zat long zit­ten en leg een trail­ing stop neer.

AEX:

Mede door de drie hier­boven behan­delde aan­de­len spon de AEX van­daag garen bij de sessie van van­daag. Dit is het hoog­ste slot sinds een jaar!

Ik bli­jf bij de stelling dat de index de tar­get kan halen: de boven­z­i­jde van het rode blokje.

Bericht van Guy Boscart:

Nu kunt u mee­doen tot 1 APRIL voor slechts €35. Schri­jf u meteen in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op de lijst met leden …

ABN-AmRo:

Let u even op, bij ABN-AmRo heb ik de week­grafiek gebruikt. Dit om te lat­en zien waar de koers mee bezig is. De fraaie opmars heeft de finan­cial al even bij niveaus van feb­ru­ari gebracht. Feb­ru­ari 2020 voor de duidelijkheid!

Wellicht dat ABN na de geweldige sti­jging eerst iets terug moet, maar dit smaakt naar meer!

Tes­la:

Tes­la zette een slot neer op het hoog­ste niveau sinds ergens in novem­ber vorig jaar. Als u exact wilt weten welke datum dan mag u dat zelf uit­zoeken. Niet zo belan­grijk voor een tech­nisch analist. 

De koers noteert boven de rode lijn die nu dienst doet als ste­un. Als de koers weet door te drin­gen in het rode blok­je dan wordt de bovenkant van dat rode blok­je de target.

Tot in het weekend.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

17 februari 2023, 08:19

Bedankt voor de analysis. Goud en zilver lijken er belabberd bij te liggen. Kans op een bodem?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.