...

TA uitgebreide analyse AEX

10 juni 2021, 12:34 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Van­wege de vele ver­zoeken ging afgelopen dins­dag mijn plan om een uit­ge­brei­de analyse van de AEX te mak­en niet door. Wat in het vat zit verzu­urt niet en van­daag is die er dan wel: de uit­ge­brei­de analyse van de AEX. De trouwe lez­er van mijn columns weet dat ik zo af en toe de AEX op meerdere time­frames bekijk.


Om het grotere” plaat­je te bek­ijken begin ik de uit­ge­brei­de analy­ses alti­jd met de maandgrafiek.

De Amerika­nen noe­men dit heel mooi een area” chart. Wat er op deze grafiek gebeurt is het vol­gende. Van elke maand wordt alleen de slotko­ers genomen. Wat er gedurende de maand als extremen wordt neergezet wordt gemak­shalve ver­geten. Die slotko­ers wordt als een punt neergezet en die pun­ten wor­den dan weer mid­dels een lijn met elka­ar ver­bon­den. Dat is het­geen u op boven­staande grafiek ziet. Voor de stip van de maand juni (2021) is de intra­day koers van van­daag genomen.

U ziet dat de dip door het virus in his­torisch per­spec­tief eigen­lijk hele­maal niets voorstelt. We zien diepere dalen door andere oorzaken. 

Wat we ook zien op deze grafiek is dat we op maand­slotko­ers waarschi­jn­lijk een all-time-high gaan neerzetten. Zo degraderen we het virus met zijn allen ‑beurstech­nisch — tot hele­maal niets…

Dan heb ik nu de week­grafiek erbij gepakt. Voor de week­grafiek heb ik gekozen voor de bar­chart. Ging de maand­grafiek nog terug tot ver in 1998, deze week­grafiek gaat niet verder terug dan het tweede kwartaal van 2017. Daar kies ik overi­gens zelf voor.

Twee zak­en op deze grafiek:

1. de dip door het virus, om te lat­en zien dat het toch wel even impact had.

2. boven de groene sti­j­gende trendli­jn de opwaartse door­braak van de blauwe hor­i­zon­tale lijn.

Die laat­ste lijn deed dienst als weer­stand en gaat, als de index er deze week boven weet te sluiten, dienst doen als nieuwe ste­un­li­jn. Het zou tevens een aankoopsig­naal geven. We gaan even afwacht­en wat de slotko­ers van vri­jdag ons gaat brengen.

Hier­boven ziet u de dag­grafiek met, zoals u van mij gewend bent, can­dle­sticks. De can­dle­stick is bij mij favori­et, omdat die mij meer infor­matie ver­schaft dan een bar.

Vanaf oktober/​novem­ber 2020 zien we een sti­j­gend trend­kanaal met daarbin­nen hogere bodems en hogere top­pen. De top van april (2021) werd echter niet meer uitgenomen en bleek lat­er een niet te nemen bar­rière te wor­den. In eerdere analy­ses heb ik de lijn rood getek­end. Waarom dan op deze grafiek toch groen? Wel, na vele pogin­gen en even­zovele keren stoten van de neus is het de AEX nu toch gelukt door dat belan­grijke niveau te breken. Ik heb ook een (groen) sti­j­gend trendli­jn­t­je getekend. 

Het boven­staande is posi­tief, dat we door de hor­i­zon­tale balk zijn gebro­ken. Wat dan nog wel speelt is dat de koers al geruime tijd beneden/​buiten het sti­j­gende trend­kanaal beweegt. Maar goed, een her­s­tel moet ergens begin­nen. En eigen­lijk is het gewoon een voortzetting van de reeks hogere bodems en hogere toppen.

Met deze laat­ste grafiek zoom ik nog even in op de dag­grafiek. We zien hier vier zak­en heel duidelijk:

1. de balk boven de top­pen sinds april dit jaar

2. de val uit het sti­j­gende trendkanaal 

3. het (nieuw getek­ende) sti­j­gende trendli­jn­t­je en

4. de recente opwaartse uit­braak van de groene hor­i­zon­tale lijn.

Dat laat­ste is op de dag­grafiek al een koopsig­naal en zoals hier­boven beschreven straks op week­ba­sis ook. Mocht u met deze infor­matie iets van plan zijn, vergeet dan niet uw stop, waar deze in eerste instantie gaat komen!

===== = = = = =

Heeft u een goed idee voor de analyse van aanstaand week­end, laat het dan hieron­der bij de reac­ties even weten. Het is al zo goed als zek­er dat goud en zil­ver in die col­umn komen.

===== = = = = =

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

10 juni 2021, 19:26

Kunt u nog eens goud en zilver technisch analyseren ? Bedankt

(0)
10 juni 2021, 14:48

Het kan natuurlijk nog een valse uitbraak mocht de Aex weer onder de groene balk duiken en daar (voorlopig) blijven.
Ik acht de kans daarop redelijk vooral ook omdat Wallstreet geen all time high's meer maakt.
Bovendien is de stijging niet breedgedragen (laag volume) en komt bij mij kunstmatig over.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.