...

TA Unilever, Adyen, Philips, AEX, Prosus en Nasdaq

3 juli 2021, 08:04 | Marcel Bronner | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (2)

Goede­mor­gen, de zon schi­jnt hier, dat belooft een mooie dag te wor­den. Ik ga u maar lief­st zes grafieken lat­en zien op deze zater­dagocht­end. Er zit­ten twee indices tussen, de AEX en de Nas­daq. De vier aan­de­len zijn Philips, Adyen, Unilever en Pro­sus. Die laat­ste is op ver­zoek van een lezer.


Heeft u een favori­et aan­deel en ziet u dat nu steeds maar niet voor­bij komen in mijn col­umn? Aarzel dan niet en laat het hieron­der bij de reac­ties even weten en wie weet tre­ft u uw aan­deel, index of edel­metaal de vol­gende keer tussen de andere grafieken aan. Vraag maar aan!

De Nas­daq heeft er zin an! Sinds mid­den mei kan het niet meer op bij deze Amerikaanse index. Hogere bodems en hogere top­pen vol­gen elka­ar op. In dat pro­ces is bij het vraagteken de belan­grijke weer­stand opwaarts uitgenomen. Bij een vol­gende grafiek van de Nas­daq vin­dt u het vraagteken niet meer terug, waarom heb ik het lat­en staan, vraagteken. 

Bij­na net zo belan­grijk: de Nas­daq neemt gewoon de oran­je sti­j­gende trendli­jn opwaarts uit. Dit is echt heel krachtig! On top of that liet de can­dle van gis­teren ook nog eens een gap zien. Heel, heel krachtig. 

We gaan kijken waar dit naar­toe leidt.

Direct nog maar een index, onze eigen­ste nationale beurs­graad­me­ter. Doet die het net zo goed als de Nas­daq? Ik kan direct wel het antwo­ord geven: née.

Maar het is nu ook weer niet zo dat de AEX het heel slecht doet. Er staan nog steeds hogere bodems en hogere top­pen. De kans is dus wel aan­wezig dat de index bin­nenko­rt door de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn gaat. Nieuw op de grafiek is de groene sti­j­gende trendli­jn, deze doet dienst als steun. 

Onder de grafiek ziet u de rode dal­ende trendli­jn bij de RSI. Bij een duidelijke® opwaartse uit­braak kan de rode hor­i­zon­tale lijn op de grafiek ook wor­den uitgenomen.

+++++ + + + + +

Lez­er Pluis, bedankt voor de reac­tie. Mocht­en goud en zil­ver nu te weinig voor­bij komen in mijn col­umn, laat dan elke keer dat u een analyse wilt dat onder bij de reac­ties even weten. Zo weet ik een beet­je welke items mijn lez­ers graag zien. Ook de andere lez­ers kun­nen hun voorkeuren onder bij de reac­ties kwijt!

+++++ + + + + +

Adyen is uit het grote sti­j­gende trend­kanaal gevallen. Natu­urlijk is dat iets wat we allang weten, het is geen nieuws meer. Adyen dacht: kom ik begin een nieuw sti­j­gend trend­kanaal, zie het blauwachtige trendkanaal.

Bin­nen dat nieuwe sti­j­gende trend­kanaal is de koers opwaarts door de rode dal­ende trendli­jn gebro­ken en klopt nu op de deur van de sti­j­gende rode trendli­jn. Dit alles is best sterk, want nog niet al te lang gele­den ver­toonde de grafiek van Adyen verzwakking na verzwakking.

Heeft u nu (nog) Adyen in bez­it, bli­jft u dan zit­ten en kijk wel regel­matig naar uw stop.

Een aan­deel dat er tech­nisch beduidend min­der goed bijligt dan Adyen is Philips. De ene verzwakking staat nog niet op de grafiek of de andere vol­gt al. Bij de oran­je pijl ziet u nu weer de neer­waartse door­braak van het paarse hor­i­zon­tale lijn­t­je. Als u mijn columns vol­gt dan weet u dat ik alti­jd hamer op stops. Past u dat con­se­quent toe dan had u ergens in dit pro­ces van verzwakkin­gen het aan­deel uit uw porte­feuille gesmeten.

Op moment van schri­jven wil ik Phlips duidelijk niet in mijn porte­feuille. Aankoopsig­nalen komen vanzelf, vroeg of laat.

Nu is het de beurt aan Unilever.

Er staan recent even wat lagere top­pen en lagere bodems op de grafiek van Unilever. Dit juist na een reeks van hogere bodems en hogere top­pen. Ik denk dat we ons in dit sta­di­um geen zor­gen hoeven te mak­en en nog veel lagere koersen gaan zien. Ik verwacht dat dit niet meer is dan een kleine cor­rec­tie op de weg naar boven. Ik kan het natu­urlijk volledig mis hebben en daar is de stop voor uit­gevon­den. Maak daar dan ook gebruik van!

Wat een mooi com­pli­ment van lez­er Mis­ter bluesky! Het is nu zaak dat ik niet naast mijn schoe­nen ga lopen…

Ja, het eeuwige dilem­ma. Óf fun­da­mentele analyse óf tech­nis­che analyse? Vreemd genoeg kom ik niet veel aan­hang­ers van strate­gis­che en kwan­ti­tatieve analyse tegen. Terug naar fun­da­mentele analyse. Per­soon­lijk heb ik niets met fun­da­mentele analyse, maar ik kan me goed voorstellen dat veel mensen/​par­ti­jen dat gebruiken. En nu komt het, al die fun­da­menteel anal­is­ten of vol­gers van de fun­da­mentele analyse lat­en hun voetafdruk achter op de grafiek. Dus als ik per­soon­lijk ga han­de­len dan gebruik ik, gewild of ongewild, ook fun­da­mentele analyse! Grap­pig toch? Iedereen die koopt of verkoopt op de beurs laat zijn sporen na op de grafiek. Aan mij de taak om zo goed mogelijk spoor­zoek­ert­je te spe­len. En voor degene die dat nog niet duidelijk was, dat doe ik aan de hand van de grafieken, de tech­nis­che analyse, 100%. Kijk hieron­der in de dis­claimer, ik spoor mijn lez­ers juist aan bred­er te kijken dan alleen mijn analyses.

Na deze kleine side­step ga ik op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky naar Pro­sus kijken. Hij vraagt of het aan­deel naar bene­den kan knallen. 

Wel, dat kan natu­urlijk alti­jd. Een onverwacht nieuws­bericht, mis­man­age­ment, een grote opdracht­gev­er die zich terugtrekt, Coro­na en ga zo maar door. Echter, als ik nu naar de grafiek kijk dan ben ik er niet zo bang voor.

Ja, er staan lagere top­pen en lagere bodems. Ja, Pro­sus noteerde even onder de groene lijn op euro 81,90. Maar ik zie wat licht­pun­t­jes. Zo deed de RSI onder de grafiek niet mee met het lage slot van don­derdag. Dat de koers boven de rode dal­ende trendli­jn is ges­loten vri­jdag is nauwelijks belan­grijk, want als ik deze lijn anders trek, dan noteert de koers er nog steeds onder. Wat ik wel zie zijn de laat­ste twee can­dle­sticks, kaarsen zo u wilt. Die geven een bodem aan. Het laat­ste licht­pun­t­je is dat de koers weer boven de groene lijn de week is uitgegaan.

Heeft u Pro­sus in de porte­feuille en denkt u toch dat het fors zou kun­nen dalen? We hebben twee volle dagen dat de beurs ges­loten is. Dat zijn twee rustige dagen zon­der koers­be­weg­in­gen waarop u zelf kunt bepalen waar uw stop komt te liggen. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

5 juli 2021, 14:18

En misschien nog eens goud. Mogelijkheid om door 1800 te gaan ?

(0)
5 juli 2021, 14:10

Bedankt voor de stop-tip ivm Prosus. Het was alsof het moest gebeuren. Het aandeel is vandaag toch met een knal naar beneden gedonderd door een slecht nieuwsbericht.
Ik heb de helft van de aandelen verkocht bij aanraken van mijn stop. Algemene vraag. Heb je tips ivm stop-loss niveau en verkoop je dan alles of bepaal je een tweede stop. En tenslotte is er nu nog een bodem te bespeuren voor prosus ? Alvast bedankt.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.