Beursdagboek december 2018

  31 december 2018
 • ...
  AEX jaar uit met 10% verlies op 487,88 punten

  De AEX sluit het jaar af op 487,88 pun­ten wat een ver­lies van iets meer dan 10% is sinds de start van het jaar, een slecht beurs­jaar voor de AEX

  31 december 2018, 16:32 | Trader Guy |   965x gelezen  |  (0)
 • ...
  ''Analyse AEX''

  de AEX noteert momenteel een kleine winst van ongeveer 0.3%. De koers staat inmid­dels 13 pun­ten boven de bodem die vorige week werd geplaatst rond…

  31 december 2018, 10:17 | Mark Steert |   996x gelezen  |  (0)
 • ...
  Laatste sessie 2018, op naar nieuw volatiel beursjaar?

  De her­stel­be­weg­ing op Wall Street werd afgelopen vri­jdag even op hold gezet, vergeet niet dat de Dow Jones de 2 sessies ervoor wel een enorme…

  31 december 2018, 09:29 | Trader Guy |   575x gelezen  |  (0)
 • 29 december 2018
 • ...
  Herstel AEX en DAX, Wall Street iets omlaag

  De her­stel­be­weg­ing op Wall Street werd vri­jdag even op hold gezet, vergeet niet dat de Dow Jones de 2 sessies ervoor wel een enorme beweging…

  29 december 2018, 12:30 | Trader Guy |   956x gelezen  |  (0)
 • 28 december 2018
 • ...
  Beurzen blijven grof heen en weer bewegen

  De her­stel­be­weg­ing op Wall Street werd snel weer grof verkocht gis­teren want de Dow Jones die woens­dag nog met 1050 pun­ten opliep stond op een…

  28 december 2018, 09:06 | Trader Guy |   1001x gelezen  |  (0)
 • 27 december 2018
 • ...
  ''Draai Nog Niet Definitief''

  Wall Street kende gis­teren de beste beurs­dag in 10 jaar tijd! Dat klinkt miss­chien goed, maar het addert­je is natu­urlijk dat Wall Street des­ti­jds in…

  27 december 2018, 10:36 | Mark Steert |   1326x gelezen  |  (0)
 • ...
  Grote uitslagen houden markten in de greep

  De markten blijven fors bewegen, eerst op Kerstavond een enorme daling op Wall Street, gisteren een record stijging in punten op de Dow en de S&P...

  27 december 2018, 09:03 | Trader Guy |   1125x gelezen  |  (0)
 • 24 december 2018
 • ...
  AEX is mineur stemming de Kerst in

  Van­daag alleen de AEX en nog wat beurzen open in Europa, de DAX bleef dicht en dat tot don­derdag. Wall Street zal het ook met een halve dag moeten…

  24 december 2018, 14:35 | Trader Guy |   1725x gelezen  |  (0)
 • ...
  ''Stevige Stijging AEX Aanstaande''

  het kop­je van deze tekst geeft eigen­lijk al weg wat mijn visie is. Gebaseerd op een Elliott Wave patroon, ga ik ervan uit dat de AEX zich opmaakt…

  24 december 2018, 10:29 | Mark Steert |   1357x gelezen  |  (0)
 • 22 december 2018
 • ...
  Slechte Kerst Wall Street, Europa zwak eindejaar

  Wat een week hebben we achter de rug, let eens op de ver­liezen op Wall Street over de gehele week in het overzicht hieron­der, de Dow sluit -1655

  22 december 2018, 12:27 | Trader Guy |   1471x gelezen  |  (0)
 • 21 december 2018
 • ...
  Beurzen blijven onder druk staan

  De mark­ten bli­jven onder druk staan, een poging tot her­s­tel zien we niet eens hier in Europa waar­door de AEX al terug­valt tot rond de 480 punten.…

  21 december 2018, 09:42 | Trader Guy |   1127x gelezen  |  (0)
 • 20 december 2018
 • ...
  Vooral rust bewaren en weten wat je doet in een moeilijke markt

  Van­daag bli­jft de onrust aan­houden, op Wall Street lokt men kop­ers om daar­na weer een dieper niveau op te zoeken. Ik laat me niet van­gen, short…

  20 december 2018, 17:31 | Trader Guy |   1062x gelezen  |  (0)
 • ...
  Stuurt de FED Wall Street richting een Bear Market?

  De FED deed gewoon wat er van werd verwacht en Pow­ell benadruk­te in zijn Pers­babbel dat poli­tieke de over­weg­in­gen (door Trump) voor hem geen…

  20 december 2018, 08:56 | Trader Guy |   1000x gelezen  |  (0)
 • 19 december 2018
 • ...
  Markten blijven fors heen en weer bewegen

  Een her­s­tel op Wall Street via de futures maar de mark­ten bli­jven volatiel. Vanavond komt de FED rond 20:00 met een besliss­ing over de rente…

  19 december 2018, 08:57 | Trader Guy |   1077x gelezen  |  (0)
 • 18 december 2018
 • ...
  Wall Street herstelt maar wel alert blijven, Europa zwakjes

  Van­daag kri­j­gen we door de dal­ing van de oliepri­js (door een te groot over­schot) een slechte sessie voor de AEX die dan vooral door Shell een…

  18 december 2018, 17:18 | Trader Guy |   662x gelezen  |  (0)
 • ...
  ''Huidige Daling Kan Kans Geven''

  Vorige week vri­jdag, met een AEX rond 505, schreef ik onder andere dit in het beurs­dag­boek van die dag: de kans is aan­wezig dat er nog een daling…

  18 december 2018, 15:32 | Mark Steert |   881x gelezen  |  (0)
 • ...
  Wall Street zet bodem onder druk

  Van­daag maar eens zien of er een start komt richt­ing een niveau waar er weer een Sell the Ral­ly” op gang kan komen, lief­st ruim na de FED die…

  18 december 2018, 09:05 | Trader Guy |   729x gelezen  |  (0)
 • 17 december 2018
 • ...
  Koersen vliegen weer heen en weer, wel mogelijke kans nu

  Van­daag weer een moeil­ijk ver­loop, eerst zag het er nog redelijk uit in de aan­loop naar de open­ing en tij­dens het eerste uur maar hoe dichter we…

  17 december 2018, 17:00 | Trader Guy |   839x gelezen  |  (0)
 • ...
  Week start hoopvol maar volatiliteit zal aanhouden

  We zien niet zoveel ver­schuivin­gen van­mor­gen, Japan wat hoger net als de meeste indices in Azië maar alle­maal niet veel. De futures beginnen…

  17 december 2018, 08:43 | Trader Guy |   772x gelezen  |  (0)
 • 15 december 2018
 • ...
  Volatiliteit troef op de beurzen

  Een week met volop beweg­ing op de finan­ciële mark­ten met vooral Wall Street dat er weer van langs kreeg de afgelopen dagen, het is nu wacht­en op…

  15 december 2018, 13:04 | Trader Guy |   1107x gelezen  |  (0)
 • 14 december 2018
 • ...
  ''Plan Van Aanpak''

  de AEX stond redelijk onder druk, maar bli­jft uitein­delijk toch al meerdere dagen rond de 500 grens hangen. Voor de leden is inmid­dels een plan van…

  14 december 2018, 13:28 | Mark Steert |   948x gelezen  |  (0)
 • ...
  Kans op daling aanwezig richting weekend

  Waar we gis­teren een redelijke sessie kre­gen aan het begin van de dag eindigde alles weer in mineur, alleen de Dow Jones kon zich eraan ontrekken…

  14 december 2018, 07:44 | Trader Guy |   1105x gelezen  |  (0)
 • ...
  AEX en DAX: opletten voor deze jongen

  eerder deze week ontstond een Long-sig­naal in de zone DAX 10600 – 10700 met als Tar­get de 11000-zone. De DAX nam een mooi posi­tief stuk, tot gisteren…

  14 december 2018, 07:24 | Polleke |   480x gelezen  |  (0)
 • 13 december 2018
 • ...
  Wall Street hoger maar met moeite, Europa herpakt zich

  Wall Street kon de winst niet vasthouden gis­teren, wederom verzwakking na een ral­ly en dat zien we al weken na elka­ar, de markt kan zich niet…

  13 december 2018, 08:42 | Trader Guy |   919x gelezen  |  (0)
 • 12 december 2018
 • ...
  Stevige plussen vandaag maar ook nu de vraag, voor hoe lang?

  Wederom een zeer volatiele markt, ik zou zeggen bek­ijk vooral de vorige updates want veel ver­schil is er niet behalve dat het Par­lement in…

  12 december 2018, 16:44 | Trader Guy |   900x gelezen  |  (0)
 • ...
  Beurzen blijven doelloos zoeken naar houvast

  Een moeil­ijke mark­t­fase gaan we doorheen, het gaat van laag naar hoog en ander­som, gis­teren op Wall Street weer zo’n voor­beeld van extremen die…

  12 december 2018, 08:59 | Trader Guy |   673x gelezen  |  (0)
 • 11 december 2018
 • ...
  Hersteldag maar vraag is tot waar geraken de indices?

  Een her­steldag op alle beurzen van­daag maar het is weer de vraag voor hoe lang we plussen gaan zien? Vergeet niet dat Wall Street er alweer een…

  11 december 2018, 17:09 | Trader Guy |   738x gelezen  |  (0)
 • ...
  Brexit probleem: Herstelpoging mogelijk maar opletten

  Het bli­jft moeil­ijk om in deze markt alles onder con­t­role te houden, we zien beweg­in­gen waar er eerder een week voor nodig was in 1 sessie, zowel…

  11 december 2018, 08:53 | Trader Guy |   794x gelezen  |  (0)
 • 10 december 2018
 • ...
  Markten weer in twijfel met stevige terugval

  Het lief­st zou ik een visie geven over welke kant we waarschi­jn­lijk op zullen gaan de komende dagen maar die heb ik helaas niet, ik zie vrijwel…

  10 december 2018, 16:50 | Trader Guy |   856x gelezen  |  (0)
 • ...
  Daling van vrijdag krijgt vervolg, wat nu later op de dag?

  Van­mor­gen zien we opnieuw druk op de koersen, zow­el via de futures op Wall Street als in Azië waar de Nikkei, de Hang Seng en de Shang­hai lager…

  10 december 2018, 08:54 | Trader Guy |   886x gelezen  |  (0)
 • ...
  AEX & DAX: zoals in 1987

  Een bij­zon­der beweeglijke week sloot af op een dieptepunt, maar de neer­waartse Tar­get op AEX (bij­na) en DAX (nog ruimte!) is nog niet behaald. …

  10 december 2018, 07:40 | Polleke |   609x gelezen  |  (0)
 • 8 december 2018
 • ...
  Wall Street wederom lager maar ik zie kansen nu

  Wall Street sluit vri­jdag dan toch weer fors lager, de angst voor een oplev­ing van de han­delscon­fict met Chi­na duikt weer eens op. Door het…

  8 december 2018, 12:12 | Trader Guy |   1386x gelezen  |  (0)
 • 7 december 2018
 • ...
  Wall Street weer fors lager uur na opening

  Zoals ik van­mor­gen al aan­gaf zullen we Wall Street wel mee moeten hebben om duidelijk te her­stellen, een groot gedeelte van de dag luk­te dat nog…

  7 december 2018, 17:27 | Trader Guy |   794x gelezen  |  (0)
 • ...
  Stevige daling Europa, Wall Street herpakt zich sterk op slotbasis

  Wall Street moest diep terug maar kon zich richt­ing het slot sterk her­pakken, de Nas­daq presteerde het zelfs om een intra­day -150 om te buigen…

  7 december 2018, 08:36 | Trader Guy |   943x gelezen  |  (0)
 • 6 december 2018
 • ...
  Druk omlaag blijft aanhouden, opletten aan beide kanten nu

  Wall Street was dicht gis­teren, de futures waren wel open en redelijk vrien­delijk met her­s­tel, van­mor­gen ziet het land­schap er plots weer helemaal…

  6 december 2018, 09:09 | Trader Guy |   1483x gelezen  |  (0)
 • ...
  AEX & DAX: test onderzijde?

  Na de mooie opsprong richt­ing Tar­get van het hier vri­jdag voor­getek­ende Stieren-VLAG patroon op de DAX, viel de index terug richt­ing de eerstvolgende…

  6 december 2018, 07:38 | Polleke |   610x gelezen  |  (0)
 • 5 december 2018
 • ...
  ''Tussentijdse Correctie''

  De Amerikaanse beurzen zak­ten gis­ter­avond fors weg. Paniek was er. Een nieuwe recessie zit er aan te komen. Het moment om uit aan­de­len te stappen…

  5 december 2018, 11:08 | Mark Steert |   1123x gelezen  |  (0)
 • ...
  Wall Street draait weer fors omlaag, AEX kan volgen

  Wall Street moest weer eens diep door het stof gis­teren en poet­st zo in 1 sessie de plussen van maandag, vorige week don­derdag en vri­jdag weg. We…

  5 december 2018, 09:21 | Trader Guy |   948x gelezen  |  (0)
 • 4 december 2018
 • ...
  Opnieuw moeilijkheden na rally?

  Wall Street sluit sterk de dag af, een mooie plus maar niet de plussen die er ston­den meteen na de open­ing om 15:30 en zek­er niet het optimisme…

  4 december 2018, 08:26 | Trader Guy |   1242x gelezen  |  (0)
 • 3 december 2018
 • ...
  Stijging neemt af na opening Wall Street

  Wall Street begon heel sterk maar we zien dat het­geen ik verwacht nu ook zijn beloop begint te kri­j­gen, een sell the ral­ly vanaf de top­pen van de…

  3 december 2018, 17:19 | Trader Guy |   647x gelezen  |  (0)
 • ...
  ''Stijging AEX Volgens Plan!''

  De AEX liet van­daag een mooie sti­jging zien. Het mooie is dat deze sti­jging hele­maal in het plaat­je past, zoals bek­end is bij de ont­vangers van mijn…

  3 december 2018, 14:35 | Mark Steert |   613x gelezen  |  (0)
 • ...
  Futures fors hoger, Wall Street kan wel eens een top zetten

  De VS en Chi­na kwa­men in het week­end overeen om het han­delscon­flict een tijd­je stil te leggen en 90 dagen te over­leggen hoe het nu verder moet.…

  3 december 2018, 08:26 | Trader Guy |   904x gelezen  |  (0)
 • 1 december 2018
 • ...
  Wall Street zet in op hoop, Europa nuchter het weekend in

  Wall Street knalt de week uit met een mooie plus, na de plussen van woens­dag staan de indices plots weer rond een zware weer­stand en wordt het…

  1 december 2018, 09:21 | Trader Guy |   941x gelezen  |  (0)

Koersen

Name Last Change %
AEX 543.9 -6.49 -1.18%
AEX Fut 540.25 -8.15 -1.49%
DAX 11364.17 -185.79 -1.61%
DAX Fut 11336.75 -234.75 -2.03%
DOW 25502.32 -460.19 -1.77%
DOW 30 Future 25537 -474 -1.82%
DJ Transp. 10052.3 -233.37 -2.27%
SP500 2800.71 -54.17 -1.9%
SP Fut 2807 -55.5 -1.94%
NSDQ 7642.67 -196.29 -2.5%
NSDQ100 7326.06 -167.21 -2.23%
NSDQ Fut 7359.5 -175 -2.32%
BEL20 3588.73 -65.92 -1.8%
CAC40 5269.92 -108.92 -2.02%
FTSE 100 7207.59 -147.72 -2.01%
SMI 9319.42 -134.63 -1.42%
SEMISOXX 1400.37 -41.46 -2.88%
RSL2000 1505.5 -56.33 -3.61%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29113.36 41.8 0.14%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3212.1 -1.55 -0.05%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 93735.15 -2993.93 -3.1%
Merival 32827.98 -1358.1 -3.97%
IPC Mex. 42259.12 -992.07 -2.29%
KLSE 1666.66 3 0.18%
Indon. 6525.27 23.5 0.36%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 58.97 -1.01 -1.68%
Brent 66.97 -0.89 -1.31%
Gas 2.754 -0.067 -2.38%
Goud 1313.35 6.05 0.46%
GLD Eur/Oz 1161.024 5.348 0.461%
GLD Eur/Kg 37327.778 171.952 0.461%
Zilver 15.438 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 13.647 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 438.776 0.028 0.006%
Koper 2.848 -0.058 -2%
Alu 1902.25 -1.5 -0.08%
Nikkel 12975 -52.5 -0.4%
Lood 2037.5 -11.25 -0.55%
Zink 2820.25 -16.5 -0.58%
PLT 847.95 -13.15 -1.53%
PLD 1520.35 -37.55 -2.41%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1312 0.0001 0.01%
EUR-YEN 124.33 0.04 0.03%
EUR-GBP 0.8557 -0.0001 -0.01%
EUR-SFR 1.1238 0.0004 0.04%
USD/Yen 109.91 -0.88 -0.79%
GBP-USD 1.3213 0.0006 0.05%
USD Index 96.097 0.11 0.11%
TREAS10 2.437 -0.102 -4.01%
TREAS30 2.875 -0.088 -2.98%
Bitcoin 4058.6 15.4 0.38%
Bitcoin Cash 165.36 12.34806 8.07%
Ethereum (US$) 136.92 1.83713 1.36%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 59.665 1.15843 1.98%
Name Last Change %
VIX 16.48 2.85 20.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  22:37 Lucky basterd, Poen pakken op vakantie - is je gegund hoor ( je bent...
 • ...
  21:58 De bear is los😊
 • ...
  21:56 Prachtige week skieen in sauze d' oulx ....en veel rode pistes...
 • ...
  21:30 Lijkt er wel op dat de vlammende allesverwoestende preek van...
 • ...
  21:01 Fijn weekend tot maandag carpe diem
 • ...
  20:59 Russell en Nasd leading net zoals de vorige keer
 • ...
  20:59 Ze geloven het sprookje Xi DT niet meer
 • ...
  20:54 DL sluit maandag vervolg dan
 • ...
  20:46 Eens kijken of de Dow het durft , nog in het Groen te sluiten. Ziet...
 • ...
  20:28 We hebben eenen vorm van consolidatie nodig vanaf nu iederen week...

Twitter @usmarkets