Beursdagboek november 2018

  30 november 2018
 • ...
  Markt twijfelt zoals verwacht met zwaar weekend voor de deur

  Wall Street dat gis­teren al wat terug moest zakt ook van­daag wat, niet veel tot nu toe maar toch ook daar wat span­ning tot na het week­end waar we…

  30 november 2018, 17:38 | Trader Guy |   319x gelezen  |  (0)
 • ...
  Wachten op G-20, Europa wacht af en doet weinig

  Na de ral­ly van woens­dag op Wall Street even een pas op de plaats nu, de indices sluiten dus wat lager de sessie af maar er bli­jft op week­ba­sis nog…

  30 november 2018, 09:02 | Trader Guy |   460x gelezen  |  (0)
 • ...
  AEX & DAX: Time to get greedy

  Zondag is voor de meeste beleg­gers wellicht belan­grijk­ste dag van het jaar. Ik zou niet weten waarom. Van­daag vin­dt ik de belan­grijk­ste dag van het…

  30 november 2018, 08:03 | Polleke |   458x gelezen  |  (0)
 • 29 november 2018
 • ...
  Stevige rally op Wall Street, Europa doet amper mee

  De markt bli­jft onrustig op alle gebied, gis­teren op Wall Street opnieuw een enorme ral­ly door de hoop op 2 zak­en, de eerste is natu­urlijk wat men…

  29 november 2018, 08:58 | Trader Guy |   960x gelezen  |  (0)
 • ...
  AEX en DAX: tijd om wakker te worden

  tij­dens de laat­ste twee weken had­den we ons bij Polleke met vlakke pri­jsvorm­ing op slot­ba­sis” vooruit gezet. En dat is aardig scherp geweest met…

  29 november 2018, 08:23 | Polleke |   245x gelezen  |  (0)
 • 28 november 2018
 • ...
  Divergenties steken de kop weer op, opletten dus en niet teveel doen

  Wall Street kon gis­teren net voor het slot (21:00 – 22:00) behoor­lijk her­stellen, van­daag trekken de indices door al loopt de Dow Jones deze keer…

  28 november 2018, 17:28 | Trader Guy |   670x gelezen  |  (0)
 • ...
  Wall Street zet herstel nog even door, AEX boven de 517

  De markt wacht op de uitkomst tussen Chi­na en de VS komend week­end tij­dens de G-20 top, ik denk na over waar de mogelijkhei­den liggen want we moeten…

  28 november 2018, 08:58 | Trader Guy |   687x gelezen  |  (0)
 • 27 november 2018
 • ...
  Hersteldag Wall Street na slechte reeks, AEX test weerstand

  De markt kreeg een posi­tieve impuls gis­teren na een slechte week over het geheel bekeken want vorige week ver­loren alle indices behoor­lijk wat. Het…

  27 november 2018, 09:01 | Trader Guy |   881x gelezen  |  (0)
 • 26 november 2018
 • ...
  Sterk begin nieuwe week, vervolg zeer belangrijk nu

  Van­daag een behoor­lijke ral­ly op alle beurzen aan het begin van de nieuwe week, dat Wall Street toe was aan wat her­s­tel wis­ten we maar dat het…

  26 november 2018, 17:10 | Trader Guy |   620x gelezen  |  (0)
 • ...
  Start nieuwe week positief, verdere verloop nu goed beoordelen

  De futures starten van­mor­gen duidelijk hoger, Azië sluit met een leuke plus van­mor­gen en de olie her­pakt zich wat na de grote dal­ing van vri­jdag. De…

  26 november 2018, 08:58 | Trader Guy |   663x gelezen  |  (0)
 • 23 november 2018
 • ...
  Update markt en de BLACK FRIDAY aanbieding !!

  LET OP, van­daag kunt u nog gebruik mak­en van de BLACK FRI­DAY” aan­bied­ing: De Black Fri­day” aan­bied­ing loopt ook van­daag nog even door, gisteren…

  23 november 2018, 08:58 | Trader Guy |   1453x gelezen  |  (0)
 • ...
  AEX & DAX: Niemandsland

  Sinds het bereiken van de tech­nis­che Neer­waartse Tar­gets DAX 11100 en AEX 510 is het dynamis­che ver­haal op deze index­en voor enkele sessies…

  23 november 2018, 07:33 | Polleke |   393x gelezen  |  (0)
 • 22 november 2018
 • ...
  Markt herpakt zich wat maar zwakte blijft aanhouden

  Van­daag is er een vri­je dag op Wall Street door Thanks­giv­ing”, mor­gen kri­j­gen we een halve sessie omdat het Black Fri­day” is, Wall Street sluit dan…

  22 november 2018, 08:43 | Trader Guy |   813x gelezen  |  (0)
 • 21 november 2018
 • ...
  Herstel voelt vreemd aan, het blijft opletten na de feest dagen in de VS

  Ik zie over­al wat her­s­tel maar het voelt hele­maal niet goed aan, in deze markt moet ik op mijn gevoel varen want je kunt beter teren op je…

  21 november 2018, 17:10 | Trader Guy |   703x gelezen  |  (0)
 • ...
  ''Opwaartse Fase Mogelijk Gestart''

  eer­gis­teren plaat­ste ik hier een korte analyse over de AEX. Voor wie dit nog even terug wil lezen, HIER is het te vin­den. De bood­schap was dat er een…

  21 november 2018, 10:26 | Mark Steert |   803x gelezen  |  (0)
 • ...
  Grote kans op herstel richting het weekend, we zitten in positie

  Wall Street kende weer een zeer slechte sessie met een ste­vige terug­val, er waren deze keer nogal wat sec­toren die het moeil­ijk had­den. Eerst en…

  21 november 2018, 08:53 | Trader Guy |   592x gelezen  |  (0)
 • 20 november 2018
 • ...
  Weer een diepe daling indices, op zoek naar bodemvorming, tijdelijk?

  Ik voorzie in ieder geval een pauze in de dal­ing, het ging even zeer snel de afgelopen 2 sessies en zek­er wat betre­ft de FAANG’s. Wist u dat de…

  20 november 2018, 17:55 | Trader Guy |   1033x gelezen  |  (0)
 • ...
  Wall Street zoekt diepte weer op, AEX en DAX volgen

  Wall Street kreeg er weer eens behoor­lijk van langs gis­teren onder lei­d­ing van Apple en de andere FAANG aan­de­len (Face­book, Net­flix, Alpha­bet en…

  20 november 2018, 09:23 | Trader Guy |   773x gelezen  |  (0)
 • ...
  DAX + AEX: neerwaartse Target dinsdag bereikt

  vorige week waren AEX en DAX tech­nisch neer­waarts uit­ge­bro­ken uit het oude paarse VLAG-patroon dat bij Tech­nisch Polleke al een tijd­je meeg­ing als…

  20 november 2018, 07:24 | Polleke |   487x gelezen  |  (0)
 • 19 november 2018
 • ...
  Korte week start positief maar gaat naar negatief

  Nieuwe beur­sweek nieuwe kansen, we begin­nen de week fris, we had­den in het weeken geen posi­ties meer lopen en het beurs spel­let­je de slimste…

  19 november 2018, 16:14 | Trader Guy |   743x gelezen  |  (0)
 • ...
  ''AEX: Tijdelijke Terugval''

  De AEX zette vorige week een hoog­ste stand neer boven de 534 en is sinds­di­en teruggeza­kt. De 520 zone is zelfs opge­zocht. Deze terug­val is volgens…

  19 november 2018, 11:19 | Mark Steert |   842x gelezen  |  (0)
 • ...
  Start week wat lager, futures laten wat verlies zien

  De beurzen begin­nen de sessie wat lager van­mor­gen, alles zal deze week weer in het teken staan van de ontwik­kelin­gen ron­dom de Brex­it maar nu ook…

  19 november 2018, 08:45 | Trader Guy |   465x gelezen  |  (0)
 • 17 november 2018
 • ...
  Korte week op Wall Street, markten blijven volatiel

  Wall Street sluit de week posi­tief af, don­derdag een posi­tieve sessie voor de Dow Jones en andere indices ter­wi­jl dat vri­jdag ook zo was. Op…

  17 november 2018, 12:11 | Trader Guy |   909x gelezen  |  (0)
 • 16 november 2018
 • ...
  Wall Street via een een herkenbare rally hoger

  Wall Street kende een van die typ­is­che sessies waar alles eerst nog fors onderuit ging gevol­gd door een sterke ral­ly om met een mooie plus af te…

  16 november 2018, 08:53 | Trader Guy |   953x gelezen  |  (0)
 • 15 november 2018
 • ...
  Markt zit vol met twijfels en daar houden beleggers niet van

  Het is een dag als de andere dagen op de beurs, van hoog naar laag en vice ver­sa maar met telkens wat lagere bodems en dat maakt het alle­maal zo…

  15 november 2018, 16:18 | Trader Guy |   531x gelezen  |  (0)
 • ...
  Onrust blijft aanhouden, men weet geen richting te vinden

  Futures staan wat hoger van­mor­gen na het lagere slot op Wall Street gis­teren, de futures spe­len nu toch wat in het voordeel van Europa omdat de…

  15 november 2018, 08:55 | Trader Guy |   519x gelezen  |  (0)
 • 14 november 2018
 • ...
  Wall Street alle kanten op

  Van hoog naar laag en weer terug omhoog, … en na de open­ing van Wall Street weer omlaag zo te zien, het is de orde van de dag, jam­mer dat we…

  14 november 2018, 16:43 | Trader Guy |   580x gelezen  |  (0)
 • ...
  ''Olie Hervat Neerwaartse Trend''

  Vol­gens mijn lange ter­mi­jn telling zit de oliepri­js al ruim 10 jaar in een neer­waartse trend. Al maan­den waarschuwde ik de leden dat er nog een forse…

  14 november 2018, 11:55 | Mark Steert |   609x gelezen  |  (0)
 • ...
  Druk omlaag blijft aanhouden op Wall Street

  Ondanks het her­s­tel van de FAANG aan­de­len aan het begin van de sessie kwam de druk omlaag snel weer op gang, de FAANG’s moesten richt­ing het slot ook…

  14 november 2018, 09:00 | Trader Guy |   552x gelezen  |  (0)
 • 13 november 2018
 • ...
  Divergenties in dolle markt maakt het nu even lastig

  Van­daag zien we op Wall Street verdere druk op de Dow Jones ontstaan maar de Nas­daq her­pakt zich wat via de FAANG aan­de­len die al rake klappen…

  13 november 2018, 17:03 | Trader Guy |   607x gelezen  |  (0)
 • ...
  Weer raak op Wall Street, Apple grote verliezer

  Een slechte dag op Wall Street waar de Dow Jones meer dan 600 pun­ten ver­loor, een forse dal­ing dus maar het hoort bij deze fase, we zien vrijwel…

  13 november 2018, 08:46 | Trader Guy |   655x gelezen  |  (0)
 • ...
  Sell the Rally bij SenP 2760min

  in de VideoBlog van vorige week woens­dag 7 novem­ber kwam Lei­der SenP aan uit­ge­breid bod als Lei­der van alle beweg­in­gen en richt­ingswi­jzi­gen op DAX en…

  13 november 2018, 07:52 | Polleke |   311x gelezen  |  (0)
 • 12 november 2018
 • ...
  Toch een behoorlijke terugval beurzen vandaag

  Op zich zag het er van­mor­gen voor­beurs pri­ma uit voor de dag, alles in het groen met de inten­tie om er een mooi begin van de week van te maken.…

  12 november 2018, 17:24 | Trader Guy |   854x gelezen  |  (0)
 • ...
  Opening ziet er positief uit, op naar de Thanksgiving rally?

  Voor­beurs update:Vandaag over de gehele lijn groene cijfers voor­beurs, de futures op Wall Street lat­en een plus zien ter­wi­jl ook Azië iets hoger…

  12 november 2018, 08:40 | Trader Guy |   677x gelezen  |  (0)
 • ...
  AEX en DAX volgen SenP

  In de VideoBlog van vorige woens­dag werd het Lei­der-schap van de SenP bespro­ken. Het slot van vri­jdag op Wall­street mocht dan ook niet verbazen — -…

  12 november 2018, 07:50 | Polleke |   188x gelezen  |  (0)
 • 10 november 2018
 • ...
  Sterke week op Wall Street, Europa kan winst behouden

  Wall Street ver­loor dan wel vri­jdag maar de week was in zijn totaal wel posi­tief, de meeste indices sluiten posi­tief af zoals u kunt zien in het…

  10 november 2018, 12:42 | Trader Guy |   885x gelezen  |  (0)
 • 9 november 2018
 • ...
  Top herstelbeweging gezien? Vandaag wordt meer duidelijk

  Gis­teren zien we dan toch weer een verdeelde sessie op Wall Street na de enorme Ral­ly van afgelopen woens­dag, van­mor­gen lijkt het erop dat we via de…

  9 november 2018, 08:56 | Trader Guy |   979x gelezen  |  (0)
 • 8 november 2018
 • ...
  Dow nog wat hoger, AEX en DAX leveren wat in

  Op zich niet zoveel te doen van­daag want men wacht aan de bovenkant op de FED die straks om 20:00 met nieuws over de rente komt. De Dow Jones…

  8 november 2018, 17:00 | Trader Guy |   513x gelezen  |  (0)
 • ...
  Wall Street zet dikke groene streep op grafiek, wat volgt er nu?

  Het was wel het dag­je na de verkiezin­gen op Wall Street, er werd een feestje gebouwd met een sti­jging van rond de 2% bij de meeste indices. We hebben…

  8 november 2018, 08:41 | Trader Guy |   758x gelezen  |  (0)
 • ...
  AEX & DAX: VLAG-patroon leidt

  het vuur­w­erk op Wall­street stond in de ster­ren geschreven. Maar voor Europa wachtte er een verass­ing; de DAX en AEX reageer­den slechts min­i­maal op de…

  8 november 2018, 07:46 | Polleke |   434x gelezen  |  (0)
 • 7 november 2018
 • ...
  Wall Street hoger van start, Europa volgt voorzichtig

  Het ziet er naar uit dat Wall Street met de uit­slag van de verkiezin­gen pri­ma kan lev­en, vooral de tech­nolo­gie gaat er van­daag goed op vooruit met…

  7 november 2018, 16:32 | Trader Guy |   649x gelezen  |  (0)
 • ...
  Trump wint niet maar verliest ook niet, beurzen reageren amper

  Het was wacht­en op de verkiezin­gen in de VS, de uit­slag is nu bek­end, Trump wint niet maar ver­li­est uitein­delijk ook weinig. De uit­slag is zoals…

  7 november 2018, 08:54 | Trader Guy |   810x gelezen  |  (0)
 • 6 november 2018
 • ...
  Wall Street hoger na opening, Europa volgt voorzichtig

  De open­ing op Wall Street is posi­tief, het is hopen op een duidelijke over­win­ning van Pres­i­dent Trump bij de Mid-Term verkiezin­gen in de VS, als…

  6 november 2018, 17:01 | Trader Guy |   569x gelezen  |  (0)
 • ...
  Indicatie wat hoger, wachten op uitslag verkiezingen

  De Nas­daq moest wat inlev­eren gis­teren maar daar­ente­gen kon de Dow Jones met een redelijke plus de sessie afs­luiten. Wat verdeeld­heid deze keer op…

  6 november 2018, 08:42 | Trader Guy |   516x gelezen  |  (0)
 • ...
  DAX & AEX: Sell the Rumor

  de AEX en DAX mak­en zich klaar voor de voor hun extreem belan­grijke Mid Terms in de VS. De Amerika­nen zijn er gerust in — - de Euro­pea­nen helemaal…

  6 november 2018, 07:35 | Polleke |   339x gelezen  |  (0)
 • 5 november 2018
 • ...
  Verdeelde markt, Dow hoger maar Nasdaq lager

  De Nasdaq trekt verder door omlaag na dat de opening via de S&P 500 en de Dow Jones nog positief was, vooral Apple waar velen een rebound hadden...

  5 november 2018, 16:31 | Trader Guy |   505x gelezen  |  (0)
 • ...
  Start van belangrijke en mogelijk volatiele week

  Update maandag ochtend:We begin­nen de week niet posi­tief zo te zien via de voor­beurs indi­catie, de futures op Wall Street staan lager terwijl…

  5 november 2018, 08:46 | Trader Guy |   673x gelezen  |  (0)
 • 3 november 2018
 • ...
  Apple en Trump doen de beurzen fors bewegen vrijdag

  We zien over­al plussen de afgelopen week met enkele uitsch­i­eters van for­maat, zo wint de Hang Seng maar lief­st 1769 pun­ten wat goed is voor ruim…

  3 november 2018, 11:53 | Trader Guy |   1000x gelezen  |  (0)
 • 2 november 2018
 • ...
  Wat weegt zwaarder? Apple of Trump nieuws? Dat wordt vandaag uitgevochten op Wall Street

  Op zich hebben we mogelijk een mooie long gemist, en lopen we nu een short kans mis … maar aan de andere kant is een afspraak een afspraak, ik…

  2 november 2018, 15:58 | Trader Guy |   751x gelezen  |  (0)
 • ...
  Wall Street stoomt door, Trump zoekt akkoord met China

  Wall Street doet raar op dit moment, vergeet niet dat de cijfers van Apple slecht waren, het aan­deel ver­loor nabeurs meer dan 12 dol­lar en zette…

  2 november 2018, 08:48 | Trader Guy |   752x gelezen  |  (0)
 • 1 november 2018
 • ...
  Opleving kan vandaag aflopen, weer richting bodems nu?

  Wall Street kende een sterk ver­loop gis­teren maar het laat­ste uur werd er wel een groot deel van de winst ingeleverd, des­on­danks sluiten de indice…

  1 november 2018, 08:39 | Trader Guy |   1206x gelezen  |  (0)

Koersen

Name Last Change %
AEX 543.9 -6.49 -1.18%
AEX Fut 540.25 -8.15 -1.49%
DAX 11364.17 -185.79 -1.61%
DAX Fut 11336.75 -234.75 -2.03%
DOW 25502.32 -460.19 -1.77%
DOW 30 Future 25537 -474 -1.82%
DJ Transp. 10052.3 -233.37 -2.27%
SP500 2800.71 -54.17 -1.9%
SP Fut 2807 -55.5 -1.94%
NSDQ 7642.67 -196.29 -2.5%
NSDQ100 7326.06 -167.21 -2.23%
NSDQ Fut 7359.5 -175 -2.32%
BEL20 3588.73 -65.92 -1.8%
CAC40 5269.92 -108.92 -2.02%
FTSE 100 7207.59 -147.72 -2.01%
SMI 9319.42 -134.63 -1.42%
SEMISOXX 1400.37 -41.46 -2.88%
RSL2000 1505.5 -56.33 -3.61%
Name Last Change %
Nikkei 21627.34 18.42 0.09%
H.SENG 29113.36 41.8 0.14%
Shanghai 3104.15 2.69 0.09%
KS11 2186.95 2.07 0.09%
STI 3212.1 -1.55 -0.05%
TWI 10639.07 29.52 0.28%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 93735.15 -2993.93 -3.1%
Merival 32827.98 -1358.1 -3.97%
IPC Mex. 42259.12 -992.07 -2.29%
KLSE 1666.66 3 0.18%
Indon. 6525.27 23.5 0.36%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9550.99 89.68 0.95%
Tase 1551.1 -4.94 -0.32%
Name Last Change %
Olie 58.97 -1.01 -1.68%
Brent 66.97 -0.89 -1.31%
Gas 2.754 -0.067 -2.38%
Goud 1313.35 6.05 0.46%
GLD Eur/Oz 1161.024 5.348 0.461%
GLD Eur/Kg 37327.778 171.952 0.461%
Zilver 15.438 0.001 0.01%
Zlv Eur/Oz 13.647 0.001 0.006%
Zlv Eur/Kg 438.776 0.028 0.006%
Koper 2.848 -0.058 -2%
Alu 1902.25 -1.5 -0.08%
Nikkel 12975 -52.5 -0.4%
Lood 2037.5 -11.25 -0.55%
Zink 2820.25 -16.5 -0.58%
PLT 847.95 -13.15 -1.53%
PLD 1520.35 -37.55 -2.41%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1312 0.0001 0.01%
EUR-YEN 124.33 0.04 0.03%
EUR-GBP 0.8557 -0.0001 -0.01%
EUR-SFR 1.1238 0.0004 0.04%
USD/Yen 109.91 -0.88 -0.79%
GBP-USD 1.3213 0.0006 0.05%
USD Index 96.097 0.11 0.11%
TREAS10 2.437 -0.102 -4.01%
TREAS30 2.875 -0.088 -2.98%
Bitcoin 4057.8 15.1 0.37%
Bitcoin Cash 162.92 10.2159 6.69%
Ethereum (US$) 136.95 1.86418 1.38%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 59.506 1.0062 1.72%
Name Last Change %
VIX 16.48 2.85 20.91%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  22:37 Lucky basterd, Poen pakken op vakantie - is je gegund hoor ( je bent...
 • ...
  21:58 De bear is los😊
 • ...
  21:56 Prachtige week skieen in sauze d' oulx ....en veel rode pistes...
 • ...
  21:30 Lijkt er wel op dat de vlammende allesverwoestende preek van...
 • ...
  21:01 Fijn weekend tot maandag carpe diem
 • ...
  20:59 Russell en Nasd leading net zoals de vorige keer
 • ...
  20:59 Ze geloven het sprookje Xi DT niet meer
 • ...
  20:54 DL sluit maandag vervolg dan
 • ...
  20:46 Eens kijken of de Dow het durft , nog in het Groen te sluiten. Ziet...
 • ...
  20:28 We hebben eenen vorm van consolidatie nodig vanaf nu iederen week...

Twitter @usmarkets