Beursdagboek juli 2009

  31 juli 2009
 • ...
  WALL STREET CONSOLIDEERT

  niet veel soeps momenteel, Europa sluit iets lager, Wall Street staat min­i­maal in de plus … Beet­je sec­tor veran­der­ing zo te zien, maar het lijkt er…

  31 juli 2009, 18:26 | Trader Guy |   4273x gelezen  |  (0)
 • ...
  WEER OMHOOG

  vol­gens de heren economen is de economie zich goed aan het her­stellen in de VS, ‑1% ipv de verwachtte ‑1,2% en dat is dus OK … Ware het niet dat…

  31 juli 2009, 15:58 | Trader Guy |   3264x gelezen  |  (0)
 • ...
  WACHTEN OP WALL STREET

  de beurs gaat wat omlaag nu maar niet al te veel, men staat dus in de houd­ing om of te knallen of te vallen … Aan de bovenkant is al zoveel…

  31 juli 2009, 11:47 | Trader Guy |   420x gelezen  |  (0)
 • ...
  STORING

  wat laat mijn eerste woor­den van­mor­gen, ieder zal wel denken, Guy is jarig dus hij komt niet … Zo ben ik natu­urlijk niet, er was stor­ing hier met…

  31 juli 2009, 10:05 | Trader Guy |   2646x gelezen  |  (0)
 • 30 juli 2009
 • ...
  WINSTNEMINGEN

  dat zal men het wel noe­men op Wall Street … De gehele dag ste­vige plussen maar in het laat­ste uur toch wat druk met de Dow die 83 pnt overhoud…

  30 juli 2009, 22:14 | Trader Guy |   6648x gelezen  |  (0)
 • ...
  UNBELIEVABLE

  dat is mijn antwo­ord op wat er gaande is, ik zit hele­maal ver­keerd met alles, en dat voor het eerst sinds lange tijd … Een rep­ri­mande moet ik me…

  30 juli 2009, 19:23 | Trader Guy |   3560x gelezen  |  (0)
 • ...
  WEDEROM EUFORIE

  gis­teren al een dag met plussen van­daag opnieuw … Vreemd dat een bedri­jf dat WEL winst maakt in de min staat en een bedri­jf dat GROOT ver­lies maakt…

  30 juli 2009, 12:06 | Trader Guy |   10291x gelezen  |  (0)
 • ...
  HOGERE START

  en hop weer een hogere open­ing van­daag, de SP future werd wakker afgelopen nacht en voor­beurs sti­jgt die nog wat door … De indi­caties voor Europa…

  30 juli 2009, 08:30 | Trader Guy |   4915x gelezen  |  (0)
 • 29 juli 2009
 • ...
  VREEMDE DAG

  beet­je een rare dag op de beurzen, Azië rood, Europa groen en Wall Street gelijk … Weer ongeveer gelijk dus het bli­jft rond de top­pen daar … Wel…

  29 juli 2009, 22:38 | Trader Guy |   2960x gelezen  |  (0)
 • ...
  DIVERGENTIE

  indi­catie en open­ing Wall Street omlaag, Europa hoger met tussen de 1 en 2% winst … Diver­gen­ite noe­men we dat … Deze com­bi­natie komt niet vaak…

  29 juli 2009, 15:31 | Trader Guy |   7068x gelezen  |  (0)
 • ...
  LOKAAS

  de beurs her­pakt zich wederom in Europa, de AEX maakt het ver­lies van gis­teren goed, de DAX plakt er 100 pnt bovenop … En zo lokt men de…

  29 juli 2009, 14:06 | Trader Guy |   2163x gelezen  |  (0)
 • ...
  VREEMDE BEURSDAG

  beet­je onbe­gri­jpelijk van­daag maar het zal wel te mak­en hebben met de zoek­tocht naar het max­i­male denk ik … De cijfers van Mit­tal, daar moet je…

  29 juli 2009, 10:07 | Trader Guy |   4779x gelezen  |  (0)
 • ...
  SLECHTE START

  we zien dat alles aan het wegza­kken is van­mor­gen, de SP future kri­jgt meer dan 1% aan de broek, Europa dat met wat hogere futures van start ging…

  29 juli 2009, 09:02 | Trader Guy |   2340x gelezen  |  (0)
 • 28 juli 2009
 • ...
  VOORZICHTIG LAGER

  Wall Street sluit lager maar wel heel erg voorzichtig, de Dow ver­li­est amper ter­wi­jl de Nas­daq in de plus weet te sluiten … Beet­je sectorrotatie,…

  28 juli 2009, 22:04 | Trader Guy |   4387x gelezen  |  (0)
 • ...
  WALL STREET NU AAN ZET

  we zien nu over­al wat rode cijfers op de bor­den, ook de DAX zakt verder nu, en de JPY ver­sterkt behoor­lijk na de mid­dag … Zou de cor­rec­tie zijn…

  28 juli 2009, 14:46 | Trader Guy |   6939x gelezen  |  (0)
 • ...
  ROOD

  de indices duiken in het rood maar er is nog geen echte over­tuig­ing moet ik zeggen, alles bli­jft dicht bij het slot van gis­teren … De AEX neemt wel…

  28 juli 2009, 12:03 | Trader Guy |   3217x gelezen  |  (0)
 • ...
  GROEN EN ROOD

  voor­beurs zie ik groen en rood, de AEX en DAX ver­to­nen nog wat meer plussen ter­wi­jl de SP future iets lager staat … Alle­maal min­i­male verschillen…

  28 juli 2009, 08:52 | Trader Guy |   4051x gelezen  |  (0)
 • 27 juli 2009
 • ...
  WALL STREET HELE DAG ROOD MAAR GROEN SLOT

  het is weer het­zelfde als afgelopen vri­jdag, de gehele dag rood tot 5 minuten voor het slot alles met een tover­stok­je groen wordt gemaakt … In…

  27 juli 2009, 22:05 | Trader Guy |   3902x gelezen  |  (0)
 • ...
  WALL STREET ZOEKT

  we zien een iets lagere opening aan de overkant, maar alles blijft wel sterk hoor, zeker zolang de Dow boven de 9000 pnt blijft en de S&P index die...

  27 juli 2009, 16:06 | Trader Guy |   5963x gelezen  |  (0)
 • ...
  MET MOEITE HOGER

  het zag er goed uit van­mor­gen voor opnieuw een knaller omhoog maar we zien nu toch een wat lagere toon … De SP future staat op het moment van deze…

  27 juli 2009, 11:33 | Trader Guy |   5681x gelezen  |  (0)
 • ...
  EN NOG HOGER??

  vri­jdag werd de AEX al op 0 gezet tij­dens de slot­tik, nu voor­beurs alweer 1,5% hoger … De SP future draaide ook overnight van min naar plus, Azië…

  27 juli 2009, 08:50 | Trader Guy |   4425x gelezen  |  (0)
 • 25 juli 2009
 • ...
  ER WAS EENS...!!

  kent u de beginzin van de meeste sprook­jes? Wel, die kun­nen we toepassen op wat we nu merken op de mark­ten, er was eens een cri­sis blijkbaar .…..

  25 juli 2009, 13:24 | Trader Guy |   7938x gelezen  |  (0)
 • 24 juli 2009
 • ...
  AEX NET GEEN 10 OP 10

  of wel? Want de index wint niet maar ver­li­est ook niet, het getal 0 dus … 10 keer pri­js dus … De DAX moet wel terecht wat inlev­eren na zoveel…

  24 juli 2009, 19:01 | Trader Guy |   5341x gelezen  |  (0)
 • ...
  BEURS NOG ETAGE HOGER

  net voor de mid­dag kwam er een oplev­ing die de markt naar groen bracht, nu staan we met de AEX en de DAX nog zo‘n 0,5% in de plus … De gek­te gaat…

  24 juli 2009, 13:08 | Trader Guy |   6849x gelezen  |  (0)
 • ...
  OPENING LAGER

  de open­ing zal lager zijn zo te merken aan de futures van de AEX en de DAX samen met de SP future die behoor­lijk in moet lev­eren na de cijfers…

  24 juli 2009, 08:40 | Trader Guy |   6949x gelezen  |  (0)
 • 23 juli 2009
 • ...
  STEVIGE UPDAG

  we kun­nen het niet ontken­nen, deze dag zal de boeken ingaan als de dag van de uit­braak of de dag van de top­pen … Maar, alles staat hoger, werkelijk…

  23 juli 2009, 21:55 | Trader Guy |   4912x gelezen  |  (0)
 • ...
  TOP KAN GEZET WORDEN

  een draai met veel hogere koersen nu op de beurs, in mijn ogen een pri­ma moment om de top er neer te zetten … De MAX moet blijk­baar wor­den bereikt…

  23 juli 2009, 16:53 | Trader Guy |   6334x gelezen  |  (0)
 • ...
  AEX WAT LAGER

  wat lagere koersen maar niet om over naar huis te schri­jven, zek­er niet nu de SP future sterk bli­jft met een stand boven de 950 pnt … We moeten dus…

  23 juli 2009, 11:05 | Trader Guy |   7765x gelezen  |  (0)
 • ...
  POGING 2

  de beurs tra­cht door te zetten aan de ene kant maar botst tegen de grens aan richt­ing de andere kant … Moeil­ijk dus, zek­er met de SP future die…

  23 juli 2009, 09:15 | Trader Guy |   3206x gelezen  |  (0)
 • 22 juli 2009
 • ...
  WALL STREET LAGER

  het slot op Wall Street is wat lager, niet veel maar toch een onder­brek­ing van de reeks … De Olie deed wel een poging weer omhoog te kruipen, de…

  22 juli 2009, 22:08 | Trader Guy |   4661x gelezen  |  (0)
 • ...
  VERLOOP AFWACHTEN NU

  de beurs zakt, maar we moeten het ver­loop van Wall Street afwacht­en nu, het ziet er redelijk rood uit maar Apple blinkt groen voor­beurs na de cijfers…

  22 juli 2009, 15:10 | Trader Guy |   6051x gelezen  |  (0)
 • ...
  MET MOEITE OMLAAG

  tot nog toe zien we de beurs in de min samen met de SP future die de muziek aan het spe­len is … Nog niet van harte maar na een reeks die we achter…

  22 juli 2009, 12:48 | Trader Guy |   2800x gelezen  |  (0)
 • ...
  DALING OF TOP?

  is het een ronde win­st­ne­min­gen of komt het real­isme terug en staat de top er weer … Zou passen in de zijwaartse range 8000 – 9000 bij de Dow en de…

  22 juli 2009, 10:35 | Trader Guy |   2826x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  Azië amper hoger, de SP future wat lager en de val­u­ta­markt laat een iets sterkere JPY zien … De Olie staat iets in de min ter­wi­jl de AEX en DAX

  22 juli 2009, 08:33 | Trader Guy |   3172x gelezen  |  (0)
 • 21 juli 2009
 • ...
  SLOTWALS HOGER

  ook van­daag het laat­ste uur pri­js op Wall Street met de Dow die de lei­d­ing nam, de rest deed het rustig aan want daar amper plussen … Toch…

  21 juli 2009, 22:07 | Trader Guy |   3689x gelezen  |  (0)
 • ...
  DALING BEGONNEN?

  als ik naar mijn nevenin­stru­menten kijk dan valt het op dat velen ervan aangeven dat er verzwakking aan zit te komen … Denk aan de JPY die…

  21 juli 2009, 19:29 | Trader Guy |   2678x gelezen  |  (0)
 • ...
  IRONIE

  de beurs slaat door momenteel en perst er het max­i­male uit met een AEX die het jaar­record door­breekt en de DAX die de 5100 door­breekt … De ironie…

  21 juli 2009, 15:12 | Trader Guy |   5436x gelezen  |  (0)
 • ...
  TOPVORMING?

  vol­gens mij zijn de meeste indices bezig met het vor­men van de top, niet ver­won­der­lijk na de toch verassende sti­jging van de afgelopen 5 dagen, in…

  21 juli 2009, 11:32 | Trader Guy |   5117x gelezen  |  (0)
 • ...
  LAGERE START?

  van­mor­gen ziet het er naar uit dat de beurs wat lager kan ope­nen, maar de kracht zit er nog steeds in natu­urlijk want Wall Street liet gis­teren weer…

  21 juli 2009, 08:54 | Trader Guy |   3706x gelezen  |  (0)
 • 20 juli 2009
 • ...
  MOEITE MAAR STERK

  de beurs heeft wat hoogtevrees maar bli­jft sterk zoals we merken, vooral de AEX bli­jft een uitsch­i­eter momenteel met een test van de 270~272 pnt zone…

  20 juli 2009, 17:20 | Trader Guy |   7738x gelezen  |  (0)
 • ...
  LAATSTE STUIPTREKKINGEN

  we zijn bezig met de laat­ste fase van de toch onverwachte sti­jging die vorige week werd ingezet, de 270 pnt hebben we bij de AEX gezien, bij de DAX

  20 juli 2009, 11:39 | Trader Guy |   7067x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  bij­na 270 pnt voor­beurs, de DAX hoger dan de 5000 pnt, er komt nog een schep bovenop zo te zien, de SP future staat ook wat hoger … Na de vorige…

  20 juli 2009, 08:19 | Trader Guy |   4891x gelezen  |  (0)
 • 18 juli 2009
 • ...
  CRISIS WAAR ZIT U TOCH?

  een week vol met sti­jgin­gen over­al, de indices, de grond­stof­fen alles wist de week goed af te sluiten om zo een reeks van 4 te door­breken op…

  18 juli 2009, 12:35 | Trader Guy |   7397x gelezen  |  (0)
 • 17 juli 2009
 • ...
  STERKE WEEK

  de week sluit sterk af van­daag met Wall Street die er nog een plus­je uit weet te persen … Een week vol met hoop op betere tij­den, een week die de…

  17 juli 2009, 21:53 | Trader Guy |   3522x gelezen  |  (0)
 • ...
  BANKEN EN CIJFERS

  van­daag weer heel wat cijfers voor de start van de han­del, net als gis­teren nabeurs met Google en IBM … Wat te denken van GE, Bank of Amer­i­ca en…

  17 juli 2009, 14:46 | Trader Guy |   6329x gelezen  |  (0)
 • ...
  START POSITIEF

  de start van­daag is wederom posi­tief, de AEX loopt op tot rond de 266~267 waar we de top­pen zien van juni en waar toen nog een uitsch­i­eter kwam tot…

  17 juli 2009, 11:01 | Trader Guy |   4110x gelezen  |  (0)
 • ...
  VANDAAG DE TOP?

  Wall Street ging gis­teren door het dak zoals men dat zegt, Europa lijkt te vol­gen met voor­beurs ook 1% erbij … De weer­standen wor­den zwaar op de…

  17 juli 2009, 08:51 | Trader Guy |   3245x gelezen  |  (0)
 • 16 juli 2009
 • ...
  VREEMD VERLOOP

  een vreemde sessie van­daag met wat uiter­sten, niet echt om er lang over te spreken, de beurs zit nu in een opwaartse flow met toch kracht … Maar,…

  16 juli 2009, 18:39 | Trader Guy |   6933x gelezen  |  (0)
 • ...
  HET MAXIMUM

  men wil snel en onbe­su­ist naar het max­i­mum blijk­baar, ook van­daag dus een posi­tieve dag tot nog toe ook al wil Wall Street nog geen vuist tonen .…..

  16 juli 2009, 14:45 | Trader Guy |   4097x gelezen  |  (0)
 • ...
  ZOEKEN

  na de ste­vige start van de week is het nu wat zoeken, we staan ron­dom de zware weer­stand, de sti­jging is groot en dat ter­wi­jl voor velen alles op…

  16 juli 2009, 11:27 | Trader Guy |   3979x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  een ste­vige sessie gis­teren, alles schi­et meteen door tot de weer­stand zo te zien … Cijfers zor­gen voor een run op aan­de­len zo lijkt het … Azië…

  16 juli 2009, 08:42 | Trader Guy |   4122x gelezen  |  (0)
 • 15 juli 2009
 • ...
  STIJGING ZET DOOR

  in Europa nog die 2% erbij, de AEX zelfs wat meer, Wall Street start ook sterk met 1,5% hogere koersen, de indices kruipen op richt­ing hun doel ofwel…

  15 juli 2009, 15:52 | Trader Guy |   9670x gelezen  |  (0)
 • ...
  OPLETTEN NU

  een posi­tieve start van de dag met 2% winst voor de AEX en de DAX … De SP future plakt er na 2 sterke dagen nog 1% bovenop rond de mid­dag … We…

  15 juli 2009, 12:34 | Trader Guy |   3782x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  Azië wat hoger, de SP future bij­na 1% in de plus en de indi­caties voor Europa liggen wat hoger … Ook bij­na 1% … De Olie zet er ook wat bovenop…

  15 juli 2009, 08:40 | Trader Guy |   4699x gelezen  |  (0)
 • 14 juli 2009
 • ...
  MARKT NOG STERK

  ook vanavond een plus op Wall Street, een con­tin­u­atie van het­geen we gis­teren al hebben gezien … De markt ligt er even goed bij nu, tot waar is nu…

  14 juli 2009, 22:54 | Trader Guy |   2596x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAT HOGER

  de beurs doet het goed, ook van­daag weer … De AEX wist bij­na 1% op te lopen, de DAX nog iets meer op slot­ba­sis … Wall Street doet het ook goed…

  14 juli 2009, 18:03 | Trader Guy |   3468x gelezen  |  (0)
 • ...
  EN OPNIEUW PRIJS

  dat de ser­vices ook dit jaar fan­tastisch lopen is een feit, van­daag hebben we opnieuw rond de top de LONG posi­ties die we vorige week hebben…

  14 juli 2009, 13:10 | Trader Guy |   4809x gelezen  |  (0)
 • ...
  HOGER MAAR TOT WAAR?

  als we naar de markt kijken dan zien we opnieuw een posi­tief ver­loop, de 2e dag van de week al … Na de sterke sessie van gis­teren weer een plus met…

  14 juli 2009, 11:40 | Trader Guy |   1894x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  voor­beurs zien we hogere futures, Azië in de plus en de SP future bli­jft aan de hoge kant … Genoeg mate­ri­aal om in ieder geval de win­sten van…

  14 juli 2009, 08:37 | Trader Guy |   3891x gelezen  |  (0)
 • 13 juli 2009
 • ...
  STERKE BEURSDAG

  over­al plussen, dat is een goed teken voor de verwachte 3 a 4% sti­jging, de Dow Jones neemt het voor­touw, de rest vol­gde zoals verwacht … De Olie…

  13 juli 2009, 22:58 | Trader Guy |   2383x gelezen  |  (0)
 • ...
  STEVIGE STIJGING

  van­daag op pad geweest voor een en ander, dus weinig tijd voor een update gehad … Maar, de gedachte voor de sti­jging waren omhoog gericht en we…

  13 juli 2009, 17:30 | Trader Guy |   4972x gelezen  |  (0)
 • ...
  MARKT ZOEKT

  nog­maals, de ste­un­pun­ten doen hun werk voor­lop­ig, de SP future loop weer wat op en de AEX zoekt de plus­pun­ten al op … Weer­stand bli­jft nu de…

  13 juli 2009, 09:49 | Trader Guy |   8110x gelezen  |  (0)
 • ...
  LAGERE OPENING

  van­mor­gen zien we onder lei­d­ing van Azië de SP future wegza­kken, de start van de week ziet er daar­door negatief uit in ieder geval, niet ernstig…

  13 juli 2009, 08:48 | Trader Guy |   1913x gelezen  |  (0)
 • 11 juli 2009
 • ...
  STEUNZONES EN CIJFERS

  we begin­nen met het nieuws dat we afgelopen week weer een mooie winst hebben kun­nen bijschri­jven, Tur­bo 10 naar +75%, Tur­bo 25 naar +57% en Brons…

  11 juli 2009, 09:46 | Trader Guy |   7496x gelezen  |  (0)
 • 10 juli 2009
 • ...
  WEEKSLOT VRIJ RUSTIG

  we zien niet al teveel actie op Wall Street, de AEX moest het wel ont­gelden van­daag door de zwakke start maar veel actie was er niet over de gehele…

  10 juli 2009, 21:18 | Trader Guy |   2637x gelezen  |  (0)
 • ...
  OPLOPEN NU?

  de gehele dag wacht­en op de grote broer, nu is Wall Street open en meteen ziet het er iets beter uit … We hebben wel beves­tig­ing nodig nog maar het…

  10 juli 2009, 15:35 | Trader Guy |   4694x gelezen  |  (0)
 • ...
  LAGERE START

  de start is wat lager van­mor­gen maar ook niet zo drama­tisch moet ik zeggen … Nog alti­jd op zoek naar de ste­un en vooral wat er daar­na zal gebeuren…

  10 juli 2009, 10:29 | Trader Guy |   5445x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  niet makke­lijk gis­teren om plussen te houden op Wall Street, uitein­delijk luk­te dat wel maar we bli­jven dicht bij de gren­zen hangen zodat het er…

  10 juli 2009, 08:17 | Trader Guy |   3056x gelezen  |  (0)
 • 9 juli 2009
 • ...
  EUROPA GROEN

  de dag groen uit van­daag, dat is het con­cept en de kans is gezien de omstandighe­den redelijk groot dat we mor­gen ook hoger kun­nen … Natuurlijk…

  9 juli 2009, 18:33 | Trader Guy |   4821x gelezen  |  (0)
 • ...
  HOGER MAAR TOT WAAR?

  de beurs ligt er van­daag pri­ma bij, de SP future staat tot 1% hoger, de AEX wint er zo‘n 1,7% ofwel 4 pnt op moment van schri­jven … De DAX doet het…

  9 juli 2009, 14:56 | Trader Guy |   3780x gelezen  |  (0)
 • ...
  OPENING HOGER

  de open­ing is hoger, ongeveer 1% over­al tot nog toe … We moeten ook naar de nevenindi­caties kijken om beves­tig­ing te kri­j­gen en zo te zien zijn ook…

  9 juli 2009, 10:11 | Trader Guy |   4467x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  hogere start van­daag, tot 1% erbij, gis­teren wist Wall Street zich al te her­schikken naar het slot toe ter­wi­jl de cijfers nabeurs goed vie­len van…

  9 juli 2009, 08:40 | Trader Guy |   2410x gelezen  |  (0)
 • 8 juli 2009
 • ...
  NOG STEUN

  de Dow raakt de ste­un aan, 8100 ongeveer zoals ik al een tijd aangeef … Daaron­der mogelijkhe­den verder omlaag maar het hoeft niet meteen natuurlijk…

  8 juli 2009, 22:15 | Trader Guy |   4111x gelezen  |  (0)
 • ...
  DALING EUROPA

  onzek­er­heid over de eerste cij­fer­ronde de komende dagen, Europa ver­li­est zo wat van zijn waarde … De AEX neemt het meest voor zijn reken­ing, zeker…

  8 juli 2009, 17:12 | Trader Guy |   5799x gelezen  |  (0)
 • ...
  STEUN=STEUN en WINST=WINST

  soms zijn er momenten waar je wat moet doen, dit moment was er van­daag … 100% CASH ofwel het belan­grijke CASH moment bij onze ser­vices … We…

  8 juli 2009, 12:21 | Trader Guy |   5699x gelezen  |  (0)
 • ...
  OP STEUN

  de markt zakt wat hier in Europa maar het bli­jft beperkt tot de test van de ste­un … De SP future loopt iets op nu tot in de plus maar veel is het…

  8 juli 2009, 09:47 | Trader Guy |   2996x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  slechte sessie gis­teren op Wall Street, van­daag een zwakke ver­ton­ing in Azië en de SP future die wat lager staat … Een coc­tail voor een lagere…

  8 juli 2009, 08:02 | Trader Guy |   2812x gelezen  |  (0)
 • 7 juli 2009
 • ...
  WALL STREET ROOD

  moeil­ijke dag aan de overkant van­daag, meer dan 2% eraf en bij de tech indices zelfs tot 2,5% … Ook de nevenindi­caties lat­en een en ander liggen,…

  7 juli 2009, 21:59 | Trader Guy |   3683x gelezen  |  (0)
 • ...
  BELANGEN OMLAAG?

  de dag hier in Europa ging uit als een nachtkaars, er was nog hoop maar richt­ing het slot was dat snel over en uit, alle indices sluiten met een min…

  7 juli 2009, 18:22 | Trader Guy |   3063x gelezen  |  (0)
 • ...
  HERSTELBEWEGING?

  het lijkt erop dat de beurs zich aan het her­pakken is vanaf de ste­un­pun­ten, toch nog niet van harte want ver vanaf de ste­un ger­ak­en we nog bij lange…

  7 juli 2009, 14:01 | Trader Guy |   4410x gelezen  |  (0)
 • ...
  OPENING NIET STERK

  zoals ik voor­beurs al aan­gaf, het zal niet makke­lijk wor­den van­daag om hoger te ger­ak­en, de eerste tikken waren nog redelijk maar de DAX en de AEX

  7 juli 2009, 09:46 | Trader Guy |   3785x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  een wat lagere SP future, de AEX en DAX future wat in de plus maar weinig en Azië dat weinig ani­mo ver­toont laat niet veel hoop zien voor een…

  7 juli 2009, 08:45 | Trader Guy |   1719x gelezen  |  (0)
 • 6 juli 2009
 • ...
  WALL STREET WAT HOGER

  van­daag een wat hoger slot bij de Dow Jones, de rest viel dan weer wat tegen want de SP en de Nas­daq kwa­men amper van hun plek … De Olie verloor…

  6 juli 2009, 22:16 | Trader Guy |   3274x gelezen  |  (0)
 • ...
  TWIJFEL EN HOOP

  de markt weet het even niet, maar aan de andere kant lijkt het erop dat Wall Street na de ver­liezen van don­derdag toch verder moet inleveren .…..

  6 juli 2009, 18:21 | Trader Guy |   3174x gelezen  |  (0)
 • ...
  EVEN STEUN MAAR DAN?

  er lijkt zich wat ste­un te vor­men ron­dom de huidi­ge standen, de lows van de afgelopen peri­ode bij de AEX, maar wat vol­gt er daar­na? … De 230 of…

  6 juli 2009, 13:51 | Trader Guy |   5020x gelezen  |  (0)
 • ...
  LAGER EN OPLETTEN

  de open­ing is lager maar nog niet onder de zone 247~248 voor de AEX … Wel oplet­ten voor meer maar ook de andere kant niet uit het oog verliezen…

  6 juli 2009, 10:21 | Trader Guy |   4049x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  het ziet er van­mor­gen wat troubel uit voor­buers, de AEX en de DAT tot 1% lager, de SP future ver­li­est ook wat zodat de stem­ming in ieder geval niet…

  6 juli 2009, 08:36 | Trader Guy |   2750x gelezen  |  (0)
 • 3 juli 2009
 • ...
  WEEKEND BEREIKT

  niet veel soeps de sessie van vri­jdag, zek­er ook omdat Wall Street niet open is, dus eigen koers en die hebben we amper in Europa … Alti­jd naar…

  3 juli 2009, 17:59 | Trader Guy |   7964x gelezen  |  (0)
 • ...
  RUSTIG VERLOOP

  Weinig actie tot nog toe, de dal­ing van gis­teren wordt niet gekocht, verder omlaag wil het nog niet … Geen inspi­ratie, rustige dag, Wall Street…

  3 juli 2009, 15:11 | Trader Guy |   2049x gelezen  |  (0)
 • ...
  WINST PAKKEN

  soms moet je tevre­den zijn met winst, zek­er als die een mooi resul­taat toevoegd aan het totaal wat dan ook weer groeit … Dins­dag ben ik rond de top…

  3 juli 2009, 12:04 | Trader Guy |   3223x gelezen  |  (0)
 • ...
  STEUN - WEERSTAND TESTEN

  de beurs liet gis­teren een behoor­lijke veer, en dat meteen tot de eerste belan­grijke pun­ten die we herken­nen … Bij de DAX ron­dom de 4750 en de AEX

  3 juli 2009, 08:48 | Trader Guy |   4112x gelezen  |  (0)
 • 2 juli 2009
 • ...
  DALING TOCH GEVOELIG

  van­daag een dag vol beweg­ing en dan vooral omlaag, zek­er na de cijfers die zoals eigen­lijk kon wor­den verwacht tegen­vie­len … Maar cijfers zijn maar…

  2 juli 2009, 19:47 | Trader Guy |   5635x gelezen  |  (0)
 • ...
  SCHOT IN DE ROOS?

  de beurs zakt nu, zek­er na de cijfers over de banen­markt die toch tegen­vie­len … Wall Street is mor­gen dicht ivm IDP DAY, dus van­daag die…

  2 juli 2009, 15:08 | Trader Guy |   4646x gelezen  |  (0)
 • ...
  BEURS WAT LAGER

  we zien een dal­ing momenteel met wat wis­se­lende uit­sla­gen, niet teveel tot nog toe maar na de TOP van gis­teren weer een duidelijk sig­naal dat er aan…

  2 juli 2009, 11:36 | Trader Guy |   3615x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  van­mor­gen ziet het er wat min­der goed uit dan gis­teren ron­dom het slot, maar voor­beurs wel te ver­staan … Wall Street sloot gis­teren wel ron­dom het…

  2 juli 2009, 08:26 | Trader Guy |   3834x gelezen  |  (0)
 • 1 juli 2009
 • ...
  TOP IN DE MAAK

  van­daag een mooie dag op de beurs, we zien een oplev­ing na de dal­ing van gis­teren en vooral een nieuwe poging omhoog door dat de markt denkt de weg…

  1 juli 2009, 18:51 | Trader Guy |   5389x gelezen  |  (0)
 • ...
  ZOEKEN NAAR EEN TOP

  wacht­en duurt soms lang, maar te snel iets doen kan geld kosten … Daarom, wacht­en is nog niet zo ver­keerd hoor, neem je tijd om wat te doen .…..

  1 juli 2009, 14:08 | Trader Guy |   5549x gelezen  |  (0)
 • ...
  GROENE START

  een groene start van­daag met plussen over de gehele lijn, de SP future trekt ook weer aan, en dat tot niveaus waar we gis­teren ook al stonden .…..

  1 juli 2009, 11:08 | Trader Guy |   2898x gelezen  |  (0)
 • ...
  INDICATIE HOGER

  van­mor­gen ziet het er meteen naar uit dat de beurs wat hoger wil starten, het ver­lies opgelopen gis­teren tij­dens het laat­ste uur kan er weer voor de…

  1 juli 2009, 08:43 | Trader Guy |   3139x gelezen  |  (0)

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.