Beursdagboek april 2009

  30 april 2009
 • ...
  WALL STREET BLIJFT STERK

  er was een ste­vige start maar de win­sten wer­den afgegeven richt­ing het slot … Mag ook wel want men loopt voor op Wall Street, veel indices zijn…

  30 april 2009, 22:07 | Trader Guy |   4071x gelezen  |  (0)
 • ...
  LAGER MAAR KRACHT

  veerkracht, veerkracht… daar gaat het om nu … Opval­lende zak­en, zie JPY, zie Nas­daq, zie uit­braak 80% van alle indices, zie ook nog de aan­val op…

  30 april 2009, 20:29 | Trader Guy |   1627x gelezen  |  (0)
 • ...
  BEURS STERK

  en het wordt zo te zien nog sterk­er, we breken uit en daarom gaan de omlaag gerichte posi­ties niet meer werken denk ik … Daarom moest ik mijn deze…

  30 april 2009, 14:53 | Trader Guy |   4635x gelezen  |  (0)
 • ...
  STEVIGE START

  oei, oei, het zal nu toch nog niet zover zijn? We zien de indices niveaus opzoeken die we lang niet hebben bereikt en er staan nieuwe top­pen … Zie…

  30 april 2009, 09:39 | Trader Guy |   6214x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  Ned­er­lan­ders, pro­fi­ci­at met de Koningin, en een leuke dag natu­urlijk … Azië wint behoor­lijk van­mor­gen zien we, de SP future is nog niet uitgemelkt…

  30 april 2009, 08:12 | Trader Guy |   2339x gelezen  |  (0)
 • 29 april 2009
 • ...
  STERKE SESSIE

  een sterke sessie op Wall Street waar we niet op de top sluiten maar wel ruiken aan niveaus waar we al lang niet meer zijn geweest … Jam­mer dat ik…

  29 april 2009, 22:11 | Trader Guy |   2925x gelezen  |  (0)
 • ...
  EN WEER OMHOOG

  zoals we merken wor­den dalin­gen voor­lop­ig nog niet toeges­taan, de Dow wint 2% en de rest ook … Europa ziet er ook sterk uit, de DAX met 2% en de…

  29 april 2009, 19:06 | Trader Guy |   3117x gelezen  |  (0)
 • ...
  ZWAKKER?

  na de cijfers over de groei van Q1 in de VS zien we wat twi­jfel ontstaan, maar de markt trekt er zich niet zoveel van aan zoals we kun­nen merkten .…..

  29 april 2009, 14:40 | Trader Guy |   5565x gelezen  |  (0)
 • ...
  BULLS BAAS

  hoe dan ook, de BULLS bli­jven de baas en gaan de beurs wel iets lat­en cor­rigeren maar zek­er niet veel … Mogelijk moet ik zelfs mijn doelen…

  29 april 2009, 12:13 | Trader Guy |   2930x gelezen  |  (0)
 • ...
  OPENING HOGER

  de open­ing is hoger zoals ik al aan­gaf, niet veel maar toch opnieuw het bewi­js van het momen­tum dat richt­ing de zomer sterk­er en sterk­er zal worden…

  29 april 2009, 09:46 | Trader Guy |   2980x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  het was laat gis­teren maar Bra­bant, dank u voor uw gastvri­jheid … Leuke avond en volle bak in Eind­hoven … Dan meteen naar de beurs, de veerkracht…

  29 april 2009, 08:37 | Trader Guy |   2483x gelezen  |  (0)
 • 28 april 2009
 • ...
  WALL STREET BLIJFT LIGGEN

  tot nog toe zien we weinig druk op Wall Street zodat we bli­jven hangen voor­lop­ig. Er zit wel wat meer in naar bene­den toe maar de markt laat zien…

  28 april 2009, 19:30 | Trader Guy |   5408x gelezen  |  (0)
 • ...
  WALL STREET START MET HOOP

  vanavond in Eind­hoven voor de 7e pre­sen­tatie van de Road­show, en weer een volle zaal daar … Maar, nu de markt, het ziet er naar uit dat Wall Street…

  28 april 2009, 15:51 | Trader Guy |   3959x gelezen  |  (0)
 • ...
  MEER ACTIE OP KOMST?

  komt er nog meer actie van­mid­dag richt­ing de open­ing op Wall Street? Of moeten we wacht­en vanaf nu? … Is elke dag wel het­zelfde verhaal…

  28 april 2009, 11:46 | Trader Guy |   4882x gelezen  |  (0)
 • ...
  BEURS ZAKT STEVIG

  de vraag is, kri­j­gen we van­daag of mor­gen die 227~228 al op de bor­den? De kans is wel heel groot dat er er komen op vrij korte ter­mi­jn zek­er nu ik de…

  28 april 2009, 09:47 | Trader Guy |   3014x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  lagere beurzen met een lagere SP future … De start van gis­teren wordt her­haald, de vraag is natu­urlijk of ook het ver­volg een her­hal­ing kri­jgt want…

  28 april 2009, 08:11 | Trader Guy |   2871x gelezen  |  (0)
 • 27 april 2009
 • ...
  WALL STREET LAGER

  dan toch lager maar beperkt hoor want meer dan een zucht was het niet … Het bli­jft alle­maal sterk daar aan de overkant, ook al is men toe aan een…

  27 april 2009, 22:08 | Trader Guy |   3579x gelezen  |  (0)
 • ...
  DALING WEER TERUG

  na een wat onbe­gri­jpelijke rebound, kan ook in een sterk­er beurs als waar we nu mee te mak­en hebben, zien we de dal­ing opnieuw op gang komen … We…

  27 april 2009, 20:19 | Trader Guy |   2528x gelezen  |  (0)
 • ...
  VEERKRACHT

  de veerkracht bli­jft voor­lop­ig nog, zie de reac­tie van de indices op de open­ing van Wall Street waar alles snel terug naar de plussen oploopt … De…

  27 april 2009, 16:58 | Trader Guy |   3698x gelezen  |  (0)
 • ...
  WALL STREET OPEN

  we ope­nen zoals verwacht lager op Wall Street maar toch neemt de kracht bij vooral de Nas­daq weer toe waar­door nog maar eens duidelijk wordt dat de…

  27 april 2009, 15:57 | Trader Guy |   2083x gelezen  |  (0)
 • ...
  KRAAK....

  het kraakt een beet­je maar diverse indi­caties geven nu aan dat er best nog wat vanaf kan … De SP future zakt weer wat verder, de DAX deed nog een…

  27 april 2009, 11:40 | Trader Guy |   5415x gelezen  |  (0)
 • ...
  OPENING LAGER

  we zien een behoor­lijk lagere open­ing van­mor­gen, win­st­ne­min­gen zo te zien … Kan nog even duren want ik verwacht tot 4% eraf vanaf de top­pen maar…

  27 april 2009, 09:20 | Trader Guy |   3213x gelezen  |  (0)
 • ...
  MORNING CALL

  … Toen ik mid­den in de nacht de SP future en Azië bekeek wist ik het al meteen, het zou wel eens een lastige sessie kun­nen wor­den met behoorlijk…

  27 april 2009, 08:00 | Trader Guy |   2314x gelezen  |  (0)
 • 25 april 2009
 • ...
  VOLGENDE WEEK OP DE BEURS?

  het is week­end, dus vergeet de week­con­test niet in te vullen, u kunt er 200 EURO mee win­nen … Afgelopen week had ik een druk pro­gram­ma, eerst in…

  25 april 2009, 10:08 | Trader Guy |   8292x gelezen  |  (0)
 • 24 april 2009
 • ...
  STERK WEEKSLOT

  Wall Street doet het nog steeds pri­ma, mooie plussen op de bor­den richt­ing het week­end met nieuwe kansen voor de komende week en weken … De Dow…

  24 april 2009, 22:04 | Trader Guy |   2486x gelezen  |  (0)
 • ...
  HOP WEER RAAK

  eerst de week­con­test, Har­mo­ny wint de 200 EUR, pro­fi­ci­at … De beurs hier in Europa weer hoger, nu de week uit op 239 pnt ruim en de DAX met 3%…

  24 april 2009, 18:07 | Trader Guy |   2998x gelezen  |  (0)
 • ...
  STERKE BEURS

  opnieuw kri­j­gen we duidelijk te zien dat de markt sterk is en bli­jft, we breken nog niet uit maar het is aanstaande, er moeten bepaalde din­gen worden…

  24 april 2009, 15:48 | Trader Guy |   3077x gelezen  |  (0)
 • ...
  DOLDRUMS

  ofwel even wat stilte op onze beurs van­daag, alhoewel, er staat wel een plus op de bor­den natu­urlijk, niet zoveel maar toch … De AEX een half…

  24 april 2009, 12:36 | Trader Guy |   3890x gelezen  |  (0)
 • ...
  VOORZICHTIGE OPENING

  niet veel soeps de open­ing, de AEX iets in de plus, de DAX wat meer … De SP future loopt op richt­ing het 0‑punt en verder weinig actie tot nog toe…

  24 april 2009, 09:31 | Trader Guy |   3682x gelezen  |  (0)
 • ...
  MORNING CALL

  een leuke avond gis­teren met een bomvolle zaal in Ams­ter­dam, voldaan dus maar nu snel weer een update want de laat­ste is van 16:00 gis­teren … Wall…

  24 april 2009, 08:22 | Trader Guy |   2258x gelezen  |  (0)
 • 23 april 2009
 • ...
  DALING INGEZET?

  na de open­ing op Wall Street zien we de beurs wat wegza­kken waar­door er min­nen op de bor­den komen te staan vri­jwel over­al … Een momen­top­name, maar…

  23 april 2009, 16:16 | Trader Guy |   8347x gelezen  |  (0)
 • ...
  OPLETTEN WE GAAN POMPEN

  te veel beleg­gers, han­de­laren HOPEN nog op een grote dal­ing, beste mensen, kijk eens goed naar die beurs en vooral naar de belangrijkste…

  23 april 2009, 14:08 | Trader Guy |   3406x gelezen  |  (0)
 • ...
  STERK ALLEMAAL

  de markt … Velen wacht­en op een dal­ing die maar niet komt, men vergeet de pow­er van de markt natu­urlijk snel want die is er echt wel … De…

  23 april 2009, 11:50 | Trader Guy |   3186x gelezen  |  (0)
 • ...
  OPENING LAGER

  de open­ing is wat lager, niet veel maar toch een klein pro­cent hier in Europa … Ik ben benieuwd of de ver­liezen al dan niet gaan oplopen, ik wacht…

  23 april 2009, 09:08 | Trader Guy |   3164x gelezen  |  (0)
 • ...
  MORNING CALL

  Azië redelijk sta­biel met wat hogere koersen zelfs na de draai op Wall Street … De JPY die wat aan het verzwakken is en de SP future die in de…

  23 april 2009, 08:11 | Trader Guy |   826x gelezen  |  (0)
 • 22 april 2009
 • ...
  EEN MOOI SPEL

  wat een beweg­in­gen van­daag op de beurs, eerst door de tech omhoog getrokken en tij­dens het laat­ste uur een sell of die behoor­lijk was … Gevolg,…

  22 april 2009, 22:20 | Trader Guy |   3704x gelezen  |  (0)
 • ...
  KIJK DIE NASDAQ EENS

  even wat aan beweg­ing gedaan, nu weer aan het werk … Al een tijd­je zeg ik dat op Inter Mar­ket gebied er enkele groene lam­p­jes gaan bran­den, wel het…

  22 april 2009, 16:26 | Trader Guy |   6095x gelezen  |  (0)
 • ...
  STERK HOUDEN

  de markt is vrij sterk, dat weten we al maar van­daag zien we dat duidelijk, grote Nog­maals, door een stor­ing zijn de eerste 2 bij­dra­gen uit het…

  22 april 2009, 12:39 | Trader Guy |   5042x gelezen  |  (0)
 • ...
  HERSTEL WEER SNEL

  we hebben een stor­ing gehad zoals u merkt, dus snel een update … u merkt het nog maar eens, de kracht is king momenteel want de beurs zakt wel weg…

  22 april 2009, 10:04 | Trader Guy |   3481x gelezen  |  (0)
 • 21 april 2009
 • ...
  WEER CASHMOMENTJE

  de beurs is met de stri­jdt bezig nu om de beer af te houden maar de beer is nog niet hele­maal klaar zo te zien … Oplet­ten dus want dit niemandsland…

  21 april 2009, 16:13 | Trader Guy |   8179x gelezen  |  (0)
 • ...
  BEER OF STIER??

  een gevecht is er gaande nu, de beren tegen de stieren ofwel welke kant kiest men? Nor­maal moeten we die 225 en 4450 pnt voor de AEX en DAX zien de…

  21 april 2009, 12:13 | Trader Guy |   5504x gelezen  |  (0)
 • ...
  EROP OF ERONDER?

  de beurs doet het vrij rustig aan van­mor­gen na de open­ing, we zien wel wat her­s­tel maar veel is het niet op moment van de update … De SP future…

  21 april 2009, 10:30 | Trader Guy |   2423x gelezen  |  (0)
 • ...
  MORNING CALL

  Azië lager, SP future amper her­s­tel en Europa vlak via de futures … De soep wordt er niet warmer door zo te zien, op naar de koers­doe­len om tot…

  21 april 2009, 08:18 | Trader Guy |   3622x gelezen  |  (0)
 • 20 april 2009
 • ...
  DIEP ROOD

  de sessie is klaar en we staan een etage lager met alle beurzen, dat was te verwacht­en door dat er top­pen ston­den bij vele beurzen … Dow daarbij…

  20 april 2009, 22:06 | Trader Guy |   4213x gelezen  |  (0)
 • ...
  KLAPPERDEKLAP

  maar niet negatief wor­den hoor, wel een behoor­lijke tik en we zit­ten erin en had­den er zon­der de stor­ing nog wat ste­viger in moeten zit­ten maar al…

  20 april 2009, 17:33 | Trader Guy |   4743x gelezen  |  (0)
 • ...
  PIJNGRENS OPZOEKEN

  eerst het vol­gende, mor­gen kom ik met de ROAD­SHOW naar Utrecht, ik heb er heel wat te vertellen en er kun­nen na wat afmeldin­gen nog een paar mensen…

  20 april 2009, 14:45 | Trader Guy |   4459x gelezen  |  (0)
 • ...
  DALING INGEZET

  eerst het vol­gende, mor­gen kom ik met de ROAD­SHOW naar Utrecht, ik heb er heel wat te vertellen en er kun­nen na wat afmeldin­gen nog een paar mensen…

  20 april 2009, 12:16 | Trader Guy |   3615x gelezen  |  (0)
 • ...
  STORING AEX

  er was een stor­ing en die is op moment van deze update nog niet geheel ver­holpen … Wel zakken de beurzen nu weg met de DAX die 0,7% laat liggen en…

  20 april 2009, 10:06 | Trader Guy |   3212x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  de start van de futures laat nog geen actie zien, zek­er niet duidelijk naar bene­den toe … De AEX wat­lager en de DAX iets hoger zelfs … De SP

  20 april 2009, 08:13 | Trader Guy |   3273x gelezen  |  (0)
 • 18 april 2009
 • ...
  DE TOP VOORLOPIG?

  zoals alti­jd, eerst de week­con­test ofwel de week­wed­stri­jd die u in kunt vullen en er 200 euro mee kan win­nen .… We zoeken en zoeken maar vinden…

  18 april 2009, 11:11 | Trader Guy |   8371x gelezen  |  (0)
 • 17 april 2009
 • ...
  GROEN + GROEN

  sterke markt al liet men tij­dens de laat­ste tikken wat liggen op Wall Street … Maar op week­ba­sis veel groene cijfers en met de AEX die even tot de…

  17 april 2009, 22:13 | Trader Guy |   2867x gelezen  |  (0)
 • ...
  STERK SLOT AEX

  de week uit op bij­na 244 pnt, sterk dus en ik wist dat de markt sterk was maar hield er geen reken­ing mee dat we nu al rond deze standen uit zouden…

  17 april 2009, 17:48 | Trader Guy |   3145x gelezen  |  (0)
 • ...
  NU AL 247 ??

  veel eerder dan ik had verwacht stomen we op naar die 247 pnt, 2 weken gele­den werd ik er bij­na om uit­gelachen, nu staan we er bij­na en die 300+ gaan…

  17 april 2009, 14:16 | Trader Guy |   5203x gelezen  |  (0)
 • ...
  LET OP DE JENNEN

  de beurs doet nog niet zoveel momenteel, wel bli­jft de SP future in het rood en zien we dat zow­el de AEX als de DAX iets in het groen staan wat…

  17 april 2009, 11:30 | Trader Guy |   4158x gelezen  |  (0)
 • ...
  EXPIRATIEDAG

  een start met wat hogere standen hier in Europa maar met de SP future die wat lager staat momenteel … De vraag is hoe deze april expi­ratie gaat…

  17 april 2009, 09:00 | Trader Guy |   3573x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  expi­ratiedag, dus we zijn benieuwd … Azie beet­je omhoog, de SP future lager … Nu kijken hoe Europa uit de start­blokken komt … Detail, de EUR

  17 april 2009, 07:52 | Trader Guy |   1518x gelezen  |  (0)
 • 16 april 2009
 • ...
  WALL STREET VECHT

  het bli­jft alle­maal sterk op Wall Street met opnieuw een sti­jging vanavond … Wel nogal behoor­lijk nu want de Dow staat boven de 8100 pnt nu en dat…

  16 april 2009, 22:29 | Trader Guy |   2781x gelezen  |  (0)
 • ...
  DOORKNALLEN?

  daar gaan we door, weer een etage omhoog op Wall Street met de Dow boven de 8100 en de SP 500 tot boven de 860 pnt … We zijn op zoek naar een…

  16 april 2009, 21:03 | Trader Guy |   2201x gelezen  |  (0)
 • ...
  FRAGIEL EN STERK

  hoe de markt nu is, een moeil­ijke vraag want in mijn belev­ing staan we op het punt waar er op zijn minst een draai moet komen die wat langer kan…

  16 april 2009, 17:14 | Trader Guy |   3352x gelezen  |  (0)
 • ...
  BEURS MET HINDERNIS

  aan de bovenkant zit het dicht nu, dat is duidelijk want ook de oplev­ing na cijfers van JP Mor­gan stu­it op de bovenkant zow­el bij de SP future als…

  16 april 2009, 14:07 | Trader Guy |   4334x gelezen  |  (0)
 • ...
  ZOEKEN EN ZOEKEN

  beet­je up beet­je down of meer con­sol­i­datie nu op de beurs … De AEX speelt net die 237~238 aan de bovenkant net als de DAX dat doet met de 4575~4600

  16 april 2009, 12:11 | Trader Guy |   2484x gelezen  |  (0)
 • ...
  VERZWAKKING??

  de open­ing was sterk maar meteen daar­na begon de dal­ing waar­door de AEX nu al in het rood duikt … Ook de DAX zien we wegza­kken net als de SP future…

  16 april 2009, 09:47 | Trader Guy |   2669x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  na de leuke pre­sen­tatie van gis­teren weer een groep bezoek­ers gezien, leuk en een mooie groep was het … De beurs gis­teren, nog een stap hoger met…

  16 april 2009, 08:21 | Trader Guy |   2505x gelezen  |  (0)
 • 15 april 2009
 • ...
  WACHTEN

  beurzen doen wat ze willen, dat zien we ook van­daag maar dat het even­t­jes stropt aan de bovenkant is wel duidelijk … Kan zelfs nog even­t­jes duren…

  15 april 2009, 19:31 | Trader Guy |   5251x gelezen  |  (0)
 • ...
  ONDUIDELIJK DAGJE OF CONSOLIDATIE

  de beurs doet tot nog toe weinig, beet­je hangen rond het slot van gis­teren wat omlaag enz … Ofwel, een con­sol­i­datiedag zoals we dat mooi kunnen…

  15 april 2009, 15:49 | Trader Guy |   3762x gelezen  |  (0)
 • ...
  WACHTEN OP GRILLEN WALL STREET

  de sessie is in volle gang hier in Europa en de SP future draait naar de plus regio­nen na lang in de min te hebben ges­taan … Europa spint er garen…

  15 april 2009, 11:35 | Trader Guy |   4415x gelezen  |  (0)
 • ...
  VEERKRACHT ENORM

  de veerkracht laat zijn kracht weer zien, na een magere start vliegt de beurs weer omhoog in een hoog tem­po maar zoals ik al aan­gaf bli­jft de zone…

  15 april 2009, 10:10 | Trader Guy |   2015x gelezen  |  (0)
 • ...
  FUTURES LAGER

  net als de SP future staan ook de open­ingsindi­caties hier in Europa lager … De AEX tot 1,5% en de DAX future staat ongeveer 50 pnt ofwel 1% lager…

  15 april 2009, 08:10 | Trader Guy |   3003x gelezen  |  (0)
 • ...
  MORNING CALL GUY

  lagere SP future, vooruitzicht­en Intel niet naar wens en Azië laat ver­lies zien … Boven dit alles zien we ook de JPY aan kracht win­nen tov de EURO

  15 april 2009, 07:39 | Trader Guy |   559x gelezen  |  (0)
 • 14 april 2009
 • ...
  CIJFERS INTEL

  straks verk­laren ze me nog gek, maar dat is niet erg, ik noem de cijfers van Intel omdat het een bedri­jf is aan de basis van het economis­che herstel…

  14 april 2009, 22:39 | Trader Guy |   2813x gelezen  |  (0)
 • ...
  ZAKKEN

  dat de top­pen er mogelijk staan is duidelijk maar de vraag is nu tot waar kun­nen de beurzen terug de komende dagen, weken voor dat de nieuwe ral­ly er…

  14 april 2009, 21:54 | Trader Guy |   1299x gelezen  |  (0)
 • ...
  MORGEN NAAR ARNHEM

  mor­gen nog zin om erbij te zijn? We hebben wat afzeg­gin­gen nu dus er kun­nen een paar mensen bij … Inter­esse? Mor­gen om 18:30 in Best Western -…

  14 april 2009, 17:17 | Trader Guy |   3855x gelezen  |  (0)
 • ...
  HET KRAAKT NU WAT

  Wall Street moet wat terug, Europa bli­jft in het groen maar moet wel even vecht­en met de zwaartekracht nu … Daarom, het zou logisch zijn om de…

  14 april 2009, 16:06 | Trader Guy |   1807x gelezen  |  (0)
 • ...
  BROEM BROEM TOPJE

  zo, de beren kun­nen even opgelucht adem halen, we hebben het top­je te pakken … Voor­lop­ig wel te ver­staan want van stru­isvo­gel tac­tieken hou ik…

  14 april 2009, 13:51 | Trader Guy |   3162x gelezen  |  (0)
 • ...
  STERKE OPENING

  de open­ing is in orde en vol­gens verwacht­ing, we kun­nen wel zoeken naar een punt dat voor weer­stand zal zor­gen … De DAX staat inmid­dels boven de…

  14 april 2009, 09:36 | Trader Guy |   5059x gelezen  |  (0)
 • ...
  ZOEKEN

  Europa zal wat moeten zoeken van­mor­gen zo te zien, er zal denk ik niet teveel ver­schuiv­ing komen maar aan de andere kant met een wat lagere SP future…

  14 april 2009, 08:30 | Trader Guy |   1951x gelezen  |  (0)
 • 13 april 2009
 • ...
  WALL STREET DOOR

  na een ontspan­nen week­end weer aan de slag, en wat zien we? Meteen weer een sterk Wall Street dat even­t­jes terug moest na de start maar alles terug…

  13 april 2009, 21:50 | Trader Guy |   3598x gelezen  |  (0)
 • 10 april 2009
 • ...
  EL TORRO EN DE POLAR BEAR

  de start van een lang week­end, vult u in ieder geval de WEEL­CON­TEST of WEEK­WED­STRI­JD in voor de AEX waar u 200 euro mee kan win­nen .… Dan de markt…

  10 april 2009, 08:17 | Trader Guy |   14080x gelezen  |  (0)
 • 9 april 2009
 • ...
  PAASWEEKEND

  alles op slot, en mor­gen ook buiten enkele beurzen in het Oost­en … Wall Street sleept er nog een ral­ly uit vanavond en zo komt de Dow Jones dicht…

  9 april 2009, 22:06 | Trader Guy |   2471x gelezen  |  (0)
 • ...
  CASH MOMENTEN

  mensen die een bezoek bren­gen aan mijn Road­show hebben er al ken­nis mee gemaakt, de manier van hoe ik op de beurs actief ben en hoe belan­grijk ik het…

  9 april 2009, 17:09 | Trader Guy |   3787x gelezen  |  (0)
 • ...
  TOCH NOG ACTIE

  als je in het juiste kamp zit maakt het weinig uit wat de beurs tussendoor doet, blijk­baar is de onderliggende dri­ve zo goed dat nu elke reden wordt…

  9 april 2009, 14:21 | Trader Guy |   3487x gelezen  |  (0)
 • ...
  PAASPERIKELEN

  ik zie niet zoveel gebeuren van­daag op de finan­ciële mark­ten, de win­sten van gis­teren staan er nog maar wor­den amper uit­ge­breid zodat we in ieder…

  9 april 2009, 13:40 | Trader Guy |   918x gelezen  |  (0)
 • ...
  PLUSSEN BLIJVEN

  net onder de 230 pnt de AEX maar wel nog plussen op de bor­den … Over­al eigen­lijk want de SP future bli­jftt sterk liggen van­mor­gen … Of we grootse…

  9 april 2009, 11:23 | Trader Guy |   2340x gelezen  |  (0)
 • ...
  START GOED

  voorzichtige start, plussen staan er net de AEX richt­ing de 231 pnt … De DAX tot rond de 4400 en de SP future kan zijn win­sten behouden … Het zal…

  9 april 2009, 09:10 | Trader Guy |   2365x gelezen  |  (0)
 • ...
  STEVIGE START

  het ziet er naaruit dat de beurzen ste­vig uit de start­blokken gaan komen, de futures van de AEX en de DAX staan met een mooie plus voorbeurs .…..

  9 april 2009, 08:07 | Trader Guy |   1516x gelezen  |  (0)
 • ...
  MOOI SLOT

  terug uit Zwolle, even een update … De markt bli­jft sterk met duidelijk weer de kracht richt­ing het slot … Zoals ik van­mid­dag al aan­gaf lag de…

  9 april 2009, 00:27 | Trader Guy |   1277x gelezen  |  (0)
 • 8 april 2009
 • ...
  DOORZETTEN

  Vanu­it Zwolle … De sti­jging is er weer en dat richt­ing een lang week­end … Ik weet niet of men dat weet maar vaak kun­nen beweg­in­gen groot…

  8 april 2009, 19:13 | Trader Guy |   4546x gelezen  |  (0)
 • ...
  VERLOOP NOG GOED

  de titel zegt het al, de open­ing op Wall Street valt mee, Europa kon zelfs even mooi plussen maar de sit­u­atie is wat aan het keren … Niet erg, dat…

  8 april 2009, 16:31 | Trader Guy |   2753x gelezen  |  (0)
 • ...
  EN WE KUNNEN WEER

  de markt draait verder naar boven toe, mooi om te zien dat de hogere bodem een feit aan het wor­den is … De test van de bek­ende ste­un­zone 222~223

  8 april 2009, 14:16 | Trader Guy |   3090x gelezen  |  (0)
 • ...
  WEINIG ROOD

  de beurzen begonnen lager maar meer dan een prikkel kwam er nog niet … Nog maar eens het bewi­js dat de onderliggende kracht er is en dat we…

  8 april 2009, 12:14 | Trader Guy |   2514x gelezen  |  (0)
 • ...
  BEER EVEN TERUG

  maar er is ste­un, heel veel ste­un en niet alleen hier in Europa .… Even een rond­je mak­en, DAX ste­un 4250, AEX ste­un 222, SP future ste­un 802~804 en…

  8 april 2009, 09:17 | Trader Guy |   4109x gelezen  |  (0)
 • ...
  OPENINGSINDICATIE

  de SP future laat wat liggen van­mor­gen en komt meteen bin­nen de ste­un­zone 802~804 pnt terecht, Europa opende net met 2% dal­ing bij de futures … AEX

  8 april 2009, 08:05 | Trader Guy |   2440x gelezen  |  (0)
 • 7 april 2009
 • ...
  CIJFERS ALCOA

  weinig actie nabeurs, ver­lies voor Alcoa maar dat was verwacht … Het aan­deel laat wat liggen nabeurs en de SP Future doet niet veel … Tot…

  7 april 2009, 22:51 | Trader Guy |   2953x gelezen  |  (0)
 • ...
  ROOD WALL STREET

  we sluiten rood af en nu tot rond de 7750~7800 pnt ... De S&P 500 zakt tot rond de 815 pnt en we kunnen denk ik hier ergens een bodem neerzetten ......

  7 april 2009, 22:03 | Trader Guy |   1590x gelezen  |  (0)
 • ...
  WALL STREET IN WACHTSTAND

  vanavond mogen we de cijfers onder ogen zien van Alcoa, tra­di­tion­eel de eerste alti­jd … Dat lijkt de beleg­gers wat bezig te houden vanaf nu, die…

  7 april 2009, 18:56 | Trader Guy |   3688x gelezen  |  (0)
 • ...
  RUST EN GEDULD

  de beurzen zijn aan het uit­bode­men, duidelijk is te merken dat Wall Street iets verder terug moet waar we de bek­ende en door mij al aangegeven 7777

  7 april 2009, 16:09 | Trader Guy |   3449x gelezen  |  (0)
 • ...
  MIDDAGDIP MET KANSEN

  we hebben een mooie dal­ing gezien vanaf de top gis­teren gemaakt, 10 AEX pun­ten eraf en een goeie pull back bij de Dow ook al gebeurd die nu achter…

  7 april 2009, 12:17 | Trader Guy |   5006x gelezen  |  (0)
 • ...
  ALLES NOG OP SCHEMA

  de markt moet iets terug nu, niet veel maar we zoeken de ste­un … Lukt het van­mid­dag om een bodem­p­je te zetten dan gaan we wat doen, zo niet dan…

  7 april 2009, 10:27 | Trader Guy |   2245x gelezen  |  (0)
 • ...
  DE LAATSTE RONDE?

  starten we dan met de laat­ste ronde van de dal­ing tot een ste­un die wel eens een tijd kan bli­jven staan? … Ik denk het wel, ik ga er in ieder geval…

  7 april 2009, 09:15 | Trader Guy |   1919x gelezen  |  (0)
 • ...
  INDICATIES

  ik val wat lat­er uit bed van­daag zo te zien … voor­beurs een wat hoger Europa en de SP future die wat in moet lev­eren, de indi­caties zijn dus over…

  7 april 2009, 08:22 | Trader Guy |   1728x gelezen  |  (0)
 • 6 april 2009
 • ...
  MATIG VERLIES WALL STREET

  een ral­ly tij­dens het laat­ste uur zorgt ervoor dat Wall Street sterk in zijn schoe­nen bli­jft staan … Dus, de beren­boot is op tijd tot stoppen…

  6 april 2009, 22:11 | Trader Guy |   3326x gelezen  |  (0)
 • ...
  KRACHT MARKT WEER MERKBAAR

  de beurs bli­jft sterk, de dal­ing valt mee ter­wi­jl ik het lief­st wat meer dal­ing op Wall Street had gezien … Een 200 pnt eraf of zo, maar dat blijft…

  6 april 2009, 20:10 | Trader Guy |   2442x gelezen  |  (0)
 • ...
  SCHIJNBEWEGING

  een per­fecte schi­jn­be­weg­ing die voor de beren fataal zal aflopen denk ik, een mooie pull back met wat SPREAD tov Wall Street, de kans op een nieuwe…

  6 april 2009, 17:52 | Trader Guy |   2311x gelezen  |  (0)
 • ...
  ALLES OP SCHEMA

  de markt doet wat ik dacht wat die zou doen, wat ik wel hoop is dat de spread tussen Wall Street en Europa wat uiteen gaat lopen nu … Dus Europa…

  6 april 2009, 16:05 | Trader Guy |   2665x gelezen  |  (0)
 • ...
  PULL BACK GEZOND

  een terug­val zien we nu op gang komen, ik had hem wel verwacht gezien mijn doel­stellin­gen die ik vooraf heb aangegeven … Voor de ser­vices heb ik…

  6 april 2009, 14:18 | Trader Guy |   2371x gelezen  |  (0)
 • ...
  EUROPA HOGER

  de start is weer sterk met de AEX nu tot zelfs in de buurt van de 236 op zijn hoogst van­daag, ook de SP future gaat onver­min­derd door maar let op de…

  6 april 2009, 11:38 | Trader Guy |   2713x gelezen  |  (0)
 • ...
  EUROPA DOET MEE

  de SP future bereikt bij­na de 850 pnt van­mor­gen, eigen­lijk het eerste eind­sta­tion maar of het ook werke­lijk zo is zal in de loop van de dag moeten…

  6 april 2009, 08:25 | Trader Guy |   4135x gelezen  |  (0)
 • ...
  MEER GROEN

  morn­ing call, en jawel. … Azie doet mee en we zien een groene SP future … De AEX zal ook wel sterk ope­nen … De val­u­ta­markt bli­jft sterk … Tot…

  6 april 2009, 07:35 | Trader Guy |   771x gelezen  |  (0)
 • 4 april 2009
 • ...
  EN HOE NU VERDER?

  het is week­end, dus tijd om van­daag de week­con­test weer in te vullen, de pri­js is weke­lijks 200 euro … Maar nu de markt natu­urlijk, wat een beurs…

  4 april 2009, 10:06 | Trader Guy |   8599x gelezen  |  (0)
 • 3 april 2009
 • ...
  MOOIE WEEK

  dat het een mooie week was is duidelijk, zie de standen maar, en vergelijk die met vorige week dan is het wel een beet­je van, zou het dan toch?? .…..

  3 april 2009, 22:07 | Trader Guy |   2051x gelezen  |  (0)
 • ...
  TWIJFEL?

  ik vraag me af of er nog twi­jfels zijn dat we met een sterke markt te mak­en hebben? Zie Wall Street waar er weer plussen staan, er kan nog wat vanaf…

  3 april 2009, 20:13 | Trader Guy |   1333x gelezen  |  (0)
 • ...
  OPKOPERS

  de markt moet even op zoek naar nieuwe kop­ers, die wacht­en en staan te pop­pe­len om in te stap­pen … Kan nog iets meer af hoor maar veel zal het denk…

  3 april 2009, 17:32 | Trader Guy |   1619x gelezen  |  (0)
 • ...
  DALING START

  het kan een paar dagen omlaag, maar veel zal het niet zijn want de markt wil omhoog en dat weet u denk ik al … Ste­un AEX 227~228, weer­stand 236~238

  3 april 2009, 15:33 | Trader Guy |   2224x gelezen  |  (0)
 • ...
  WACHTEN OP CIJFERS

  de mark­ten bli­jven posi­tief, ziet er pri­ma uit voor het verdere ver­loop richt­ing de Pasen en lat­er, en de AEX doet volop mee nu in tegen­stelling tot…

  3 april 2009, 13:56 | Trader Guy |   2050x gelezen  |  (0)
 • ...
  PLUSSEN BREIDEN UIT

  de markt gaat nog een etage hoger nu. u weet het denk ik al, mogelijk tot de 237 MAX en dan wat terug … Denk eraan dat we nu KOOP momenten gaan…

  3 april 2009, 11:12 | Trader Guy |   2884x gelezen  |  (0)
 • ...
  PLUSJE GEZIEN

  het plus­je hebben we gezien, nu op naar een ste­un­punt lat­er van­daag of begin vol­gende week … We hebben tijd en we hebben een richt­ing, nu de juiste…

  3 april 2009, 09:40 | Trader Guy |   1796x gelezen  |  (0)
 • ...
  IETS LAGER STARTEN?

  het ziet er naaruit dat de markt wat zal inlev­eren, niet veel gezien de win­sten van gis­teren … Mogelijk nog even een hoger top­je? En dan wat terug…

  3 april 2009, 08:28 | Trader Guy |   1844x gelezen  |  (0)
 • ...
  PRIKKELS

  zo, een leuke avond gis­teren met een enthosias pub­liek met een leer­rzame vra­gen­ronde … Bel­gië, bedankt … Ik zie nu vol goede moed de volgende…

  3 april 2009, 07:52 | Trader Guy |   806x gelezen  |  (0)
 • 2 april 2009
 • ...
  MOOIE DAG

  een zeer sterke sessie met de AEX tot boven de 230 en de DOW die de 8000 weet te door­breken van­daag … Goed voor de BULLS waar ik sinds een week of…

  2 april 2009, 19:11 | Trader Guy |   4938x gelezen  |  (0)
 • ...
  WINST BLIJFT STAAN

  de win­sten bli­jven staan, zelfs na een paar cijfers die niet OK waren, nog­maals wil ik nu melden dat het er niet toe doet momenteel, men kijkt over…

  2 april 2009, 15:32 | Trader Guy |   4102x gelezen  |  (0)
 • ...
  RENTE OMLAAG

  maar met een kwart­je en dat is niet veel, ik rek­ende op 0,5% en de markt zelfs met nog meer … Aan de ene kan teleurstelling, aan de andere kant…

  2 april 2009, 13:53 | Trader Guy |   1896x gelezen  |  (0)
 • ...
  GROTE STIJGING

  de bal komt los onder water en zoekt naar een uitweg, die komt er want er moet nog een gigan­tis­che SQUEEZE komen hier achter­aan, zek­er als het…

  2 april 2009, 12:27 | Trader Guy |   1776x gelezen  |  (0)
 • ...
  EN NU KIJKEN

  open­ing sterk, mooie win­sten op de bor­den meteen na de open­ing en er zit denk ik meer in het vat, zek­er nu alle aan­de­len goed meew­erken op de AEX

  2 april 2009, 09:43 | Trader Guy |   3248x gelezen  |  (0)
 • ...
  OPENING STERK

  het was al te verwacht­en maar de beurs gaat behoor­lijk wat hoger ope­nen, dat mag ook want op een gegeven moment zal de AEX door de 227~228 moeten…

  2 april 2009, 08:29 | Trader Guy |   1976x gelezen  |  (0)
 • ...
  WIND IN DE ZEILEN

  wake­up call … Groen, groen en nog eens groen … Ik bedoel de SP future, azie en natu­urlijk zome­teen Europa … Straks meer … Voor de Belgen .…..

  2 april 2009, 07:33 | Trader Guy |   844x gelezen  |  (0)
 • 1 april 2009
 • ...
  STERKE DAG OP WALL STREET

  we zijn klaar, Wall Street wint mooi en eigen­lijk kan er weer wat bij de komende dagen, kor­tom mijn tra­ject kan verder wor­den uit­gestip­pelt nu … De…

  1 april 2009, 22:29 | Trader Guy |   2484x gelezen  |  (0)
 • ...
  STIJGING ZET DOOR

  het is na 20:00 uur en de plussen staan er nog op Wall Street, een goed teken en als het zo bli­jft is het ook voor mor­gen pri­ma … Met andere…

  1 april 2009, 20:24 | Trader Guy |   2231x gelezen  |  (0)
 • ...
  POGING 2

  en weer probeert men de 802~804 pnt aan te vallen wat nu ook lijkt te lukken, de SP staat op 805 pnt nu op moment van schri­jven … Ook de AEX doet…

  1 april 2009, 17:47 | Trader Guy |   2218x gelezen  |  (0)
 • ...
  WE GAAN VOORUIT

  zag er al goed uit, nu zien we dat de sti­jging zich doorzet met plussen op de bor­den … Veel meer hoeft niet, we hebben een hogere top dan gisteren,…

  1 april 2009, 16:46 | Trader Guy |   1315x gelezen  |  (0)
 • ...
  WALL STREET ZOEKT

  de open­ing is lager maar dat wis­ten we al, iets meer dan 1%, de AEX kan vrij dicht bij de bek­ende 215 bli­jven momenteel, de DAX bli­jft ron­dom de…

  1 april 2009, 15:58 | Trader Guy |   1188x gelezen  |  (0)
 • ...
  SLECHTE CIJFERS

  de slechte cijfers gooien even roet in het eten maar dat is tijdelijk mijn inziens, we wis­ten al dat die slecht zouden wor­den dus het is geen…

  1 april 2009, 14:36 | Trader Guy |   1823x gelezen  |  (0)
 • ...
  OPBOUWEN

  de markt bouwd verder aan de behaalde winst van gis­teren, geen diepere bodems van­daag en nu op zoek naar wat hogere top­pen … Als we groen geraken…

  1 april 2009, 13:31 | Trader Guy |   1245x gelezen  |  (0)
 • ...
  POGING 2

  de open­ing was vlak met snel een dal­ing tot 1,5% ongeveer, nu zien we de 2e poging richt­ing groen wat ik nog wel verwacht in de loop van de dag .…..

  1 april 2009, 10:59 | Trader Guy |   2445x gelezen  |  (0)
 • ...
  OPENING WAT LAGER

  de open­ing is lager, valt op zich meer maar toch een goed pro­cent eraf op moment van deze update … Ste­un 215 weer door­bro­ken maar we bli­jven dicht…

  1 april 2009, 09:45 | Trader Guy |   1481x gelezen  |  (0)
 • ...
  NIET SLECHT

  de open­ingsindi­catie is niet slecht, klein min­net­je tot nog toe en de SP future loopt weer wat op na rond de 780 pnt te hebben ges­taan vanmorgen .…..

  1 april 2009, 08:23 | Trader Guy |   2055x gelezen  |  (0)
 • ...
  ROOD EN GROEN

  wakup call, lagere SP future en een hoger Japan … Azië verder vrij verdeeld zoals ik zie … De verwacht­ing is dat Europa lager zal starten,…

  1 april 2009, 07:59 | Trader Guy |   554x gelezen  |  (0)

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.