Beursdagboek mei 2009

  30 mei 2009
 • ...
  BEURSPOLITIEK

  einde van de maand, dus even de glazen oppo­et­sen, en zo kri­jgt men de markt op winst voor de dag, de week en de maand … Dat was een beet­je het…

  30 mei 2009, 11:49 | Trader Guy |   7440x gelezen  |  (0)
 • 29 mei 2009
 • ...
  WALL STREET OMHOOG

  men ziet het nog alti­jd goed zit­ten op Wall Street, weer de 8500 op de bor­den voor de Dow … De USD verzwakt behoor­lijk nu, zou de ver­ruim­ing dan…

  29 mei 2009, 22:50 | Trader Guy |   2562x gelezen  |  (0)
 • ...
  WINST INLEVEREN

  de win­sten smelten weg na de open­ing met nu een klein ver­lies op de AEX en de DAX … Ook Wall Street met wat inlev­eren … We bli­jven nog in een…

  29 mei 2009, 16:08 | Trader Guy |   4556x gelezen  |  (0)
 • ...
  NIET VEEL NIEUWS

  soms zijn beurs­da­gen wat saai, in zo‘n peri­ode lev­en we nu dus … Er is wel beweg­ing maar het is Run­ning and Stand Still … Wacht­en op Wall Street…

  29 mei 2009, 12:30 | Trader Guy |   3687x gelezen  |  (0)
 • ...
  START HOGER

  zoals verwacht zien we de beurs oplopen meteen bij de open­ing onder lei­d­ing van de SP future natu­urlijk … De win­sten liggen op moment van de update…

  29 mei 2009, 10:20 | Trader Guy |   2306x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL: HOGERE OPENING

  een hogere start, dat is duidelijk maar daar­na? … Wall Street liet dat gis­teren al zien ter­wi­jl Azië het over­nam … Het halfvolle glas blijft…

  29 mei 2009, 08:36 | Trader Guy |   3053x gelezen  |  (0)
 • 28 mei 2009
 • ...
  WALL STREET HOGER

  opval­lend natu­urlijk dat de JPY tov de EURO 3 een­heden op weet te lopen en tegen­over de USD met bij­na 2 een­heden, wel zwak dus voor de JPY maar…

  28 mei 2009, 22:07 | Trader Guy |   3542x gelezen  |  (0)
 • ...
  VEEL BEWEGING

  de markt laat veel beweg­ing zien van­daag op Wall Street met vooral Wall Street dat snel heen en weer aan het bewe­gen is … Wat wil men, omhoog of…

  28 mei 2009, 20:09 | Trader Guy |   2159x gelezen  |  (0)
 • ...
  EUROPA ONDERUIT

  van­daag dan toch een dal­ing tot het einde? Het lijkt er in ieder geval wel op want zow­el de AEX als de DAX tonen een ver­li­est tot 2% … Wall Street…

  28 mei 2009, 16:48 | Trader Guy |   3233x gelezen  |  (0)
 • ...
  DALING BLIJFT

  de dal­ing zet door in de mid­dag maar aan de andere kant zie ik de JPY plots behoor­lijk verzwakken … Het is natu­urlijk geen zek­er­heid dat een lagere…

  28 mei 2009, 12:58 | Trader Guy |   4548x gelezen  |  (0)
 • ...
  LAGERE OPENING

  de open­ing is lager zoals verwacht, maar wat nu? De SP future kri­jgt weer kuren en we zien enkele neven­fac­toren meespe­len zoals de dal­ende JPY tov de…

  28 mei 2009, 10:04 | Trader Guy |   3342x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  een lagere open­ing, maar aan de andere kant een behoor­lijk wat lagere JPY zo te zien op het eerste zicht … Die com­bi­natie is geen garantie voor een…

  28 mei 2009, 08:28 | Trader Guy |   2370x gelezen  |  (0)
 • 27 mei 2009
 • ...
  WINST WEG OP WALL STREET

  gis­teren feest, van­daag alles zo goed als weg op de Dow, mor­gen kun­nen we denk ik weer verder met de dal­ing die al gaande was maar werd onderbroken…

  27 mei 2009, 22:17 | Trader Guy |   3344x gelezen  |  (0)
 • ...
  DALING WALL STREET

  er komt druk van­daag na de sti­jging van gis­teren, straks is er na enkele dagen een non event gaande als we terugk­ijken op die dwaze dins­dag waar…

  27 mei 2009, 20:57 | Trader Guy |   1658x gelezen  |  (0)
 • ...
  AFWACHTEN

  gis­teren een sterke start op Wall Street, dus van­daag wil men het even afwacht­en, de kans dat het daar plots weer in beweg­ing komt is groot, zek­er na…

  27 mei 2009, 15:26 | Trader Guy |   5587x gelezen  |  (0)
 • ...
  OPLETTEN NU

  de markt kri­jgt het na de open­ing wat moeil­ijk­er nu, de AEX staat nog op winst maar niet veel meer … De SP future wint ook wat net als de DAX maar…

  27 mei 2009, 11:01 | Trader Guy |   5204x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  na de rare dag gis­teren wordt het tijd om weer tot rust te komen denk ik, wel gaat Azië natu­urlijk als een speer met de Hang Seng die er bovenuit…

  27 mei 2009, 08:42 | Trader Guy |   3734x gelezen  |  (0)
 • 26 mei 2009
 • ...
  STERKE SESSIE

  al bij al een sterke beurs­dag van­daag ter­wi­jl we daar toch niet op had­den gerek­end aangezien de indices eerst nog behoor­lijk lager ston­den vanmorgen…

  26 mei 2009, 21:59 | Trader Guy |   4197x gelezen  |  (0)
 • ...
  APPELEN KOPEN

  ja mensen, vol­gens Mor­gan moeten we Apple kopen omdat het aan­deel naar 180 USD kan, en de mensen in de VS sprin­gen als nieuwe kuiken­t­jes uit het ei…

  26 mei 2009, 17:43 | Trader Guy |   4829x gelezen  |  (0)
 • ...
  DRUK OP MARKTEN

  eigen­lijk melde de markt gis­teren al dat de belan­gen nog een stuk lager wacht­en, bij de AEX rond de 247 of de zone 233~237 pnt … Ksn nog wel een…

  26 mei 2009, 13:57 | Trader Guy |   5599x gelezen  |  (0)
 • ...
  BEURS LAGER

  de markt kri­jgt zijn tik van­daag en is bezig zijn cor­rec­tie door te zetten met de AEX al onder­weg naar de lage 250 en mogelijk die belan­grijke 247

  26 mei 2009, 10:50 | Trader Guy |   3658x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  lagere SP future, Azië zwak en voor­beurs een lagere AEX en DAX … Ook de JPY wordt sterk­er … Dit alles bij elka­ar zou voor een lagere start…

  26 mei 2009, 08:42 | Trader Guy |   3095x gelezen  |  (0)
 • 25 mei 2009
 • ...
  SAAI BEURSVERLOOP

  na de mid­ddag is er amper wat gaande op de beurzen, de AEX komt nauwelijks van zijn plek en de andere indices die open zijn lat­en amper wat zien…

  25 mei 2009, 16:03 | Trader Guy |   6270x gelezen  |  (0)
 • ...
  RUSTIGE SESSIE

  weinig actie na de volatiele open­ing … Wall Street dus dicht, een dag zon­der veel belan­gen dus … Zo meteen ben ik live op CNBC om 13:30 ongeveer…

  25 mei 2009, 13:08 | Trader Guy |   2726x gelezen  |  (0)
 • ...
  DRUK OP KOERSEN

  na een redelijke open­ing zien we alles toch wegza­kken nu, de SP future van de plus naar de min regio­nen … De AEX vol­gt, al onder de 260 nu en…

  25 mei 2009, 10:08 | Trader Guy |   3225x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  een lege dag van­daag zon­der de Engelse Beurs en zon­der Wall Street vooral door Memo­r­i­al Day … Maar de SP future loopt wel mee natu­urlijk en daar…

  25 mei 2009, 08:50 | Trader Guy |   2363x gelezen  |  (0)
 • 23 mei 2009
 • ...
  STILSTAND

  eerst natu­urlijk de week­wed­stri­jd, vergeet niet mee te doen want u kunt 200 euro win­nen ermee, we zien na zoveel inzendin­gen dan ook het sentiment…

  23 mei 2009, 11:11 | Trader Guy |   7989x gelezen  |  (0)
 • 22 mei 2009
 • ...
  KLEINE MIN WALL STREET

  richt­ing het slot en met het lange week­end in zicht sluit Wall Street met een kleine min de week af … Een lager slot dan vorige week ook dus, iets…

  22 mei 2009, 22:07 | Trader Guy |   2529x gelezen  |  (0)
 • ...
  WEINIG ACTIE

  een vlakke dag eigen­lijk na de dal­ing van gis­teren, Wall Street met een lang week­end voor de boeg en dan weten we het wel … De vraag is nu wat gaat…

  22 mei 2009, 17:45 | Trader Guy |   2644x gelezen  |  (0)
 • ...
  ZOEKEN EN ZOEKEN

  vergeet niet te kijken naar deel 2 van de Road­show waar­van we in Ams­ter­dam ope­names hebben gemaakt … Bek­ijk nu deel 2 van de ROAD­SHOW via deze link…

  22 mei 2009, 13:22 | Trader Guy |   4927x gelezen  |  (0)
 • ...
  ROOD KOMT ERAAN

  na een redelijke start zakken de koersen toch snel weer weg nu, ook de SP future die even boven water kwam zakt weg zo te zien op het moment van deze…

  22 mei 2009, 09:37 | Trader Guy |   4419x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  de beurs zal denk ik van­daag weer in moeil­ijkhe­den komen zo te zien op het eerste zicht, de voor­beursindi­catie liegt er niet om met de SP future in…

  22 mei 2009, 08:40 | Trader Guy |   1763x gelezen  |  (0)
 • 21 mei 2009
 • ...
  LAGER SLOT

  en met per­spec­tief voor mor­gen een verdere dal­ing zo te zien … Wel sluiten de indices niet rond de laag­ste stand van de dag maar aan de andere kant…

  21 mei 2009, 22:08 | Trader Guy |   3274x gelezen  |  (0)
 • ...
  DALING FORS

  op een zoge­naamde rustige dag zien we de markt ste­vig wegza­kken met de Nas­daq die toch een ste­vige dal­ing laat zien … Europa kreeg er ook al van…

  21 mei 2009, 21:05 | Trader Guy |   1226x gelezen  |  (0)
 • ...
  ROOD OP DE BORDEN

  de beurs bli­jft rood van­daag, de SP future staat op zijn dieptepunt net voor de open­ing van Wall Street … Er komt dus duidelijk een moment van…

  21 mei 2009, 15:19 | Trader Guy |   4852x gelezen  |  (0)
 • ...
  WACHTEN OP WALL STREET

  de markt doet het niet zo best van­daag, wel een feestdag natu­urlijk maar dat is natu­urlijk niet zo op Wall Street en daar zakt de SP future verder na…

  21 mei 2009, 12:02 | Trader Guy |   2923x gelezen  |  (0)
 • ...
  OPNAME ROADSHOW

  deel 2 is klaar en staat op de site, de sessie in Ams­ter­dam waar er 220 mensen aan­wezig waren … Ik heb het er over de sub­prime en de bankencrisis,…

  21 mei 2009, 10:02 | Trader Guy |   2323x gelezen  |  (0)
 • ...
  EUROPA LAGER

  Wall Street gis­teren al nu Europa uitein­delijk ook met lage omzetten lager … De DAX zelfs tot ‑100 pnt al, de AEX zakt nu toch ook goed weg tot in…

  21 mei 2009, 09:44 | Trader Guy |   653x gelezen  |  (0)
 • 20 mei 2009
 • ...
  RED ON THE STREET

  het werd dan toch rood, opnieuw een draai richt­ing het slot net als gis­teren … We staan 200 pnt onder het hoog­ste punt van de dag nu met de Dow .…..

  20 mei 2009, 22:03 | Trader Guy |   4737x gelezen  |  (0)
 • ...
  8-BAAN BEURS

  en weer die veerkracht want na de mid­dag toch behoor­lijk weg te zakken was er amper 1 uur nodig rond de open­ing van Wall Street om weer helemaal…

  20 mei 2009, 17:27 | Trader Guy |   3845x gelezen  |  (0)
 • ...
  WINST SMELT WEG

  na de toch verassende open­ing zien we na de mid­dag de winst wegsmelten waar­door de AEX weer onder de 263 pnt terug moet en de DAX de hoge 5000 pnt…

  20 mei 2009, 12:41 | Trader Guy |   6333x gelezen  |  (0)
 • ...
  DRAAIEN DRAAIEN

  de voor­beursindi­catie was nog mager, maar meteen kwa­men de plussen weer tevoorschi­jn, en snel en natu­urlijk ook fors want de AEX liep in no time op…

  20 mei 2009, 10:46 | Trader Guy |   2766x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  de SP future staat een frac­tie lager, maar wel leverde die zijn winst gis­teren al in natu­urlijk … Europa lijkt wat lager te willen maar daar…

  20 mei 2009, 08:19 | Trader Guy |   4190x gelezen  |  (0)
 • 19 mei 2009
 • ...
  LAGER IN LAATSTE UUR

  er was sti­jging van­daag maar richt­ing het slot of beter tij­dens het laat­ste uur kwa­men er win­st­ne­min­gen op Wall Street … De vraag is nu, staat die…

  19 mei 2009, 22:01 | Trader Guy |   3531x gelezen  |  (0)
 • ...
  KOP STOTEN

  de beurs kent een enorm volatiele sessie van­daag, we zien wel een retest van de top­pen hier in Europa ter­wi­jl het op Wall Street wel wat stropt…

  19 mei 2009, 17:35 | Trader Guy |   4263x gelezen  |  (0)
 • ...
  EVEN WAT TERUG

  nu de markt zijn top haalde van vorige week zien we wat dal­ing, de Nas­daq future lijkt al in het rood te willen, de SP future wacht nog af maar zakt…

  19 mei 2009, 14:19 | Trader Guy |   4220x gelezen  |  (0)
 • ...
  ZOEKEN NAAR TOP

  15 pnt in 24 uur op de AEX, 270 pnt in 24 uur op de DAX, tja dat kan blijk­baar maar ook hoort het erbij … Nadeel, je wordt in de wachtkamer gezet,…

  19 mei 2009, 11:54 | Trader Guy |   3210x gelezen  |  (0)
 • ...
  JOJO OP BEURS

  het bli­jft snel gaan alle­maal, gis­teren natu­urlijk een sterke sessie en toch geheel onverwacht, zek­er na de open­ing die nog negatief was .…..

  19 mei 2009, 08:27 | Trader Guy |   4999x gelezen  |  (0)
 • 18 mei 2009
 • ...
  STEVIGE STIJGING

  een sterk Wall Street van­daag, door de banken natu­urlijk want daar komt het van­daan deze keer … De vol­umes waren laag, de andere sec­toren deden ook…

  18 mei 2009, 22:20 | Trader Guy |   3745x gelezen  |  (0)
 • ...
  BANKENRALLY

  daar gaan we weer, plots koopad­viezen voor de bankaan­de­len en hop, de beurs omhoog en fors … Grote banken­boer Gold­man Sachs die met koopadviezen…

  18 mei 2009, 20:50 | Trader Guy |   2594x gelezen  |  (0)
 • ...
  TOCH DRAAI

  de beurs draait dan toch weer omhoog, maar we zijn er vol­gens mij nog niet klaar mee dus het is de vraag hoe lang de vol­gende fase omlaag er komt .…..

  18 mei 2009, 15:03 | Trader Guy |   7797x gelezen  |  (0)
 • ...
  BEURS LAGER

  de beurzen kiezen voor rood tot nog toe, ook al probeerde de AEX op zijn élan van vri­jdag voort te bor­duren, we zien nu toch weer min­nen verschijnen…

  18 mei 2009, 10:16 | Trader Guy |   6726x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  een lagere SP future, Azië die lager koerst en de voor­beur­shan­del in Europa die lager uitkomt … Genoeg om lager van start te gaan dus, de AEX tot…

  18 mei 2009, 08:37 | Trader Guy |   3037x gelezen  |  (0)
 • 16 mei 2009
 • ...
  TARGETS KOMEN ERAAN

  eerst het vol­gende, vergeet de week­con­test niet in te vullen waar u 200 EURO mee kan win­nen … Dan de markt, een week met wat dal­ing, op Wall Street…

  16 mei 2009, 10:27 | Trader Guy |   8891x gelezen  |  (0)
 • 15 mei 2009
 • ...
  WALL STREET LAGER

  de koersen zakken op Wall Street, niet al teveel maar toch min­nen op de bor­den vanavond … Niet alleen de indices, ook de val­u­ta­markt liet volop…

  15 mei 2009, 22:15 | Trader Guy |   2608x gelezen  |  (0)
 • ...
  DALING MAAR AEX OMHOOG

  de AEX sluit dan wel posi­tief met zelfs bij­na 4 pnt winst, we zien dat zek­er niet terug elders want de DAX ver­li­est net als Wall Street op moment van…

  15 mei 2009, 17:50 | Trader Guy |   3710x gelezen  |  (0)
 • ...
  DALING OP BEURS

  we zien weer een dal­ing van­daag op de beurzen, niet bij de AEX voor­lop­ig maar die vol­gt lat­er wel … Expi­ratiebe­lan­gen zijn het, die 250 zal wel een…

  15 mei 2009, 14:39 | Trader Guy |   4605x gelezen  |  (0)
 • ...
  EVEN ZOEKEN

  de open­ing was nog redelijk maar al snel zakken de indices terug tot onder de 0‑lijn en de AEX tot daar vlak bij … Ook de SP future zakt mee nu,…

  15 mei 2009, 10:07 | Trader Guy |   5078x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  een wat hogere start in Europa zit er zek­er in nu, niet veel zo te zien maar toch tussen de 0,3 en 0,5% … De SP future staat wat hoger, Azië kende…

  15 mei 2009, 08:35 | Trader Guy |   2757x gelezen  |  (0)
 • 14 mei 2009
 • ...
  WEINIIG ACTIE

  een saaie beurs­dag met een klein beet­je her­s­tel voor de indices op Wall Street, zow­el de Dow als de Nas­daq win­nen wat na de ver­liezen van de…

  14 mei 2009, 22:10 | Trader Guy |   3742x gelezen  |  (0)
 • ...
  CONSOLIDATIE

  Echt veel wijz­er wor­den we er niet van van­daag, wat dal­ing bij de AEX maar beperkt, de vraag is nu komt er meer? Of niet? Wall Street her­pakt zich…

  14 mei 2009, 18:18 | Trader Guy |   3489x gelezen  |  (0)
 • ...
  RICHTING TARGETS

  de beurs bli­jft wat zoeken maar wil toch de min zone opzoeken, de 247 bli­jft eerste hou­vast voor de AEX en de 4650 voor de DAX maar er zit meer in…

  14 mei 2009, 12:34 | Trader Guy |   6671x gelezen  |  (0)
 • ...
  BEWEGING

  er is genoeg beweg­ing te merken op de mark­ten van­mor­gen, het begon nog vrij rustig maar we zien na 1 uur han­del alle hoeken van de kamer zo lijkt het…

  14 mei 2009, 10:02 | Trader Guy |   3427x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  een hele goeie mor­gen, den er aan om ook eens ons druk bezochte FORUM te bezoeken, veel beleg­gers ont­moeten elka­ar daar dagelijks … De markt,…

  14 mei 2009, 08:29 | Trader Guy |   3144x gelezen  |  (0)
 • 13 mei 2009
 • ...
  ROOD OP DE BORDEN

  ook Wall Street bleef rood vanavond, we zien dat de Dow er met de minste schade terwijl de Nasdaq en de S&P 500 meer verliezen deze keer ... Nu de...

  13 mei 2009, 22:19 | Trader Guy |   3962x gelezen  |  (0)
 • ...
  WALL STREET OMLAAG

  na Europa zien we Wall Street ook verder zakken nu, de Dow Jones zelfs tot onder de 8300 pnt, de S&P 500 zien we naar de 888 terug zakken nu ... In...

  13 mei 2009, 19:57 | Trader Guy |   2952x gelezen  |  (0)
 • ...
  DALING ZET DOOR

  de dal­ing op de beurzen lijkt zich door te zetten nu, de AEX staat zelfs al onder de 252 en maakt de weg vrij tot de 247 en mogelijk lager lat­er deze…

  13 mei 2009, 14:42 | Trader Guy |   6183x gelezen  |  (0)
 • ...
  DALINGSPOTENTIE BLIJFT

  de poten­tie voor de dal­ing bli­jt zo te zien, de AEX wil nog niet echt mee van­daag maar de SP future kri­jgt het weer wat moeil­ijk­er nu … Bij de AEX

  13 mei 2009, 10:27 | Trader Guy |   5086x gelezen  |  (0)
 • ...
  MORNING CALL

  zo, het was 3 uur van­nacht, leuke avond in Kor­trijk en met de beurs gebeurde niet zoveel zag ik, Wall Street ongeveer gelijk met nu de Nas­daq lager…

  13 mei 2009, 08:41 | Trader Guy |   3186x gelezen  |  (0)
 • 12 mei 2009
 • ...
  STIJGING ZET NIET DOOR

  vanu­it Kor­trijk waar we natu­urlijk een sessie hebben vanavond … Na de open­ing op Wall Street zien we dat de markt toch aan het inlev­eren is, nog…

  12 mei 2009, 16:40 | Trader Guy |   8658x gelezen  |  (0)
 • ...
  ZOEKEN

  de beurs zoekt naar de verdere dal­ing nu net na de mid­dag de top werd gezet … Als het lukt dan kun­nen we richt­ing de 252 met de AEX, zo niet dan…

  12 mei 2009, 12:58 | Trader Guy |   4630x gelezen  |  (0)
 • ...
  VEERKRACHT ENORM

  de veerkracht toont zich weer, niet voor het eerst natu­urlijk en daarom bli­jf ik erop hameren niet met vuur te spe­len in deze markt … Wat doen, ja…

  12 mei 2009, 10:24 | Trader Guy |   3685x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  de SP future staat weer wat lager, de futures in Europa zien we o,5 tot 0,75% lager met weer de AEX die wat meer moet incasseren … Azië verloor…

  12 mei 2009, 08:15 | Trader Guy |   3769x gelezen  |  (0)
 • 11 mei 2009
 • ...
  ROOD OP WALL STREET

  vanavond toch rood gebleven op Wall Street maar niet over de gehele lijn want nu was de Tech zoals ik al aan­gaf in de vorige update sterk … Maar…

  11 mei 2009, 22:21 | Trader Guy |   3552x gelezen  |  (0)
 • ...
  ROTATIE SECTOREN

  wat nu erbij moet wor­den genomen nu de eerste grote pijl werd ver­schoten naar omhoog toe zijn de sec­toren … Door dat Wall Street zo groot is kan…

  11 mei 2009, 18:01 | Trader Guy |   5024x gelezen  |  (0)
 • ...
  DALING BLIJFT

  na wat pogin­gen omhoog zien we de beurs toch het zuiden opzoeken deze keer, zek­er nu Wall Street lager bli­jft aangeven door de SP future die al de…

  11 mei 2009, 14:41 | Trader Guy |   5071x gelezen  |  (0)
 • ...
  DALING INGEZET?

  de dal­ing komt op gang nu, en vrij duidelijk tot nog toe want er staat een ver­lies van 1,5% op de AEX … Nog niet iets waar de BULLS zich zorgen…

  11 mei 2009, 10:21 | Trader Guy |   5539x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  de bezoek­ers van de site zijn het met elka­n­der eens, men verwacht een dalling deze week gezien de uit­slag van de WEEK­CON­TEST AEX … Voor­beurs staat…

  11 mei 2009, 08:40 | Trader Guy |   3363x gelezen  |  (0)
 • 9 mei 2009
 • ...
  RECORD KNALWEKEN

  Eerst wil ik er als beleg­ger nog­maals op wijzen dat we hier op de site een van de meest bezochte FORUMS hebben waar hon­der­den beleg­gers over de markt…

  9 mei 2009, 10:48 | Trader Guy |   9380x gelezen  |  (0)
 • 8 mei 2009
 • ...
  WAT EEN WEEK

  sterk, sterk en nog eens sterk wat de beurs doet nu, vanaf de bodem op Wall Street werd er amper achterom gekeken, de beurs gaat door of beter trekt…

  8 mei 2009, 22:04 | Trader Guy |   3429x gelezen  |  (0)
 • ...
  KOP STOTEN

  de kop­pen wor­den gestoten nu, de hogere regio­nen wor­den bereikt, het lijkt de hoog­ste tijd maar we wor­den op de proef gesteld momenteel … Geen…

  8 mei 2009, 17:49 | Trader Guy |   3840x gelezen  |  (0)
 • ...
  WEER STERKE MARKT

  de beurs doet het goed van­daag, net als gis­teren trouwens maar nu doet Wall Street ofwel de SP future ook mee natu­urlijk … Men bli­jft stuwen, tot…

  8 mei 2009, 14:15 | Trader Guy |   6039x gelezen  |  (0)
 • ...
  OPENING HOGER

  we starten weer wat hoger, rond de 260 pnt voor de AEX en nog ver onder de top voor de DAX die ook hoger van start gaat van­daag … De SP future…

  8 mei 2009, 09:31 | Trader Guy |   6575x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  stresssstest.… die is bek­end nu, gelukkig maar want al dat gedoe eromheen begon me tegen te steken … Een slordi­ge 100 mil­jard is er nodig lees ik…

  8 mei 2009, 08:18 | Trader Guy |   2868x gelezen  |  (0)
 • 7 mei 2009
 • ...
  LAGER VANDAAG OP WALL STREET

  lager slot met de Nas­daq die nog steeds het meest zakt, zal ook het eerst weer her­stellen natu­urlijk maar het is ook zo dat de rest de Nas­daq volgt…

  7 mei 2009, 22:12 | Trader Guy |   4239x gelezen  |  (0)
 • ...
  DRAAIEN

  de markt draait nu toch duidelijk maar, niet te vroeg aan de boom schud­den want er kan nog een prikkel komen hoor, dat mag, zit ik niet mee want ik…

  7 mei 2009, 18:23 | Trader Guy |   4011x gelezen  |  (0)
 • ...
  HET UITERSTE ERUIT PERSEN

  de rente met een kwart­je terug tot 1% in Europa, er bli­jft nog steeds wat over hier … De druk om de STRESSTEST, die ken­nen we vanavond en…

  7 mei 2009, 14:45 | Trader Guy |   5729x gelezen  |  (0)
 • ...
  EN HOP AEX 260+

  dat stond er op de bor­den na open­ing, we wis­ten dat de open­ing goed zou zijn, maar al 260 is veel … Wall Street doet het ook natu­urlijk, dag na dag…

  7 mei 2009, 09:44 | Trader Guy |   7081x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  van­daag de TOP? Zou heel goed kun­nen beste mensen, denk aan de ironie van de mark­ten momenteel, ik voel dat men eerder bang is voor nog hogere…

  7 mei 2009, 08:32 | Trader Guy |   2642x gelezen  |  (0)
 • 6 mei 2009
 • ...
  EN UP AGAIN

  waar halen we die enorme kracht toch van­daag, ik wist wel dat we hier zouden ger­ak­en maar mijn tijdli­jn komt weer in gevaar nu … Te snel omlaag en…

  6 mei 2009, 22:14 | Trader Guy |   3924x gelezen  |  (0)
 • ...
  WALL STREET HOGER

  het bli­jft sterk alle­maal op Wall Street, niet veel schade daar na van­mor­gen vroeg slecht te zijn begonnen … De 8500 voor de Dow en de 915 voor de…

  6 mei 2009, 20:20 | Trader Guy |   2335x gelezen  |  (0)
 • ...
  NIEUWE RAKET

  en hop, weer een nieuwe raket omhoog op Wall Street, ofwel daar zor­gen de voor­lop­ige cijfers voor (werkgele­gen­heid) … En nu? Tot waar? … Mijn…

  6 mei 2009, 15:35 | Trader Guy |   5344x gelezen  |  (0)
 • ...
  IK RUIK EEN DALING

  de vraag is alti­jd hoe lang het zal duren voor men even van die top weg wil, natu­urlijk zit­ten de grote jon­gens er nu niet op te wacht­en maar aan de…

  6 mei 2009, 13:05 | Trader Guy |   4107x gelezen  |  (0)
 • ...
  ZOEKEN

  de markt zoekt naar een richt­ing na open­ing, veel zie ik niet gebeuren maar de AEX staat wel weer in de plus op dit moment wat nog­maals de kracht van…

  6 mei 2009, 10:08 | Trader Guy |   3850x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  de SP future draaide deze nacht naar de rode cijfers met nu weer een stand onder de 900 pnt … Europa vangt het voor­lop­ig nog op zo te zien, alles…

  6 mei 2009, 08:42 | Trader Guy |   2541x gelezen  |  (0)
 • 5 mei 2009
 • ...
  EN ROOD OP SLOT

  maar zeer beperkt, er staat een kleine min op de bor­den vanavond na toch een lange reeks met plussen in deze sterke markt … Toch ga ik er vanuit…

  5 mei 2009, 22:07 | Trader Guy |   3640x gelezen  |  (0)
 • ...
  DALING OP KOMST?

  de markt kri­jgt het wel lastig maar de dal­ing komt maar langza­am op gang … Ik ga uit van een terug­val richt­ing de 8100 pnt voor de Dow Jones maar…

  5 mei 2009, 20:50 | Trader Guy |   1555x gelezen  |  (0)
 • ...
  WE GAAN NAAR KORTRIJK

  landgenoten, want ik ben natu­urlijk Belg van geboorte … Vol­gende week naar Kor­trijk voor de laat­ste in de reeks van 8 … We hebben de zaal wat…

  5 mei 2009, 15:55 | Trader Guy |   4423x gelezen  |  (0)
 • ...
  CONSOLIDATIEFASE??

  een drukke dag hier, rege­len en nog eens rege­len want om het US Mar­kets beheer uit de grond te stam­p­en heb je het een en ander nodig natuurlijk .…..

  5 mei 2009, 14:04 | Trader Guy |   2601x gelezen  |  (0)
 • ...
  AEX NOG STERK

  de AEX weet er nog een plus­je uit te slepen, vrij logisch natu­urlijk want we zijn nog lang niet waar we moeten zijn, alleen gaat alles niet in 1 keer…

  5 mei 2009, 10:46 | Trader Guy |   4273x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  een open­ing die niet veel soeps is tot nog toe, wat plussen in Europa door de ste­vige sti­jging op Wall Street gis­teren en een kleine min bij de SP

  5 mei 2009, 08:08 | Trader Guy |   3988x gelezen  |  (0)
 • 4 mei 2009
 • ...
  EN HOP WEER HOGER

  de S&P 500 door de 900 pnt nu, zeg niet dat ik het niet heb gemeld, vaak genoeg en gewaarschuwd voor de berenvisies ... Maar, het zal niet in 1 ruk...

  4 mei 2009, 22:35 | Trader Guy |   2743x gelezen  |  (0)
 • ...
  EVEN TOPPEN

  een top­je moet kun­nen nu, niet voor lang hoor maar toch even wat terug tot niveaus die wat lager liggen, een 2 tot 4%, dan weer omhoog denk ik .…..

  4 mei 2009, 19:31 | Trader Guy |   3411x gelezen  |  (0)
 • ...
  MARKT IS EEN PLAATJE

  Kor­trijk: Vol­gende week is de laat­ste pre­sen­tatie van de ROAD­SHOW in Kor­trijk (Bel­gie) … Op dins­dag 12 mei dus … We hebben wat verschuivingen…

  4 mei 2009, 17:18 | Trader Guy |   2370x gelezen  |  (0)
 • ...
  DOORTREKKEN TOT SLOT?

  even het vol­gende, vol­gende week is de laat­ste pre­sen­tatie van de ROAD­SHOW in Kor­trijk (Bel­gie) … Op dins­dag 12 mei dus … We hebben wat…

  4 mei 2009, 14:05 | Trader Guy |   4718x gelezen  |  (0)
 • ...
  AEX BLIJFT STERK

  de AEX doet het pri­ma van­daag waar­door de 245 pnt makke­lijk werd door­bro­ken van­mor­gen … En er ligt meer in het ver­schi­et denk ik want zodra de…

  4 mei 2009, 10:24 | Trader Guy |   5042x gelezen  |  (0)
 • ...
  WAKEUP CALL

  kracht en kracht, dat is wat de beurs laat zien dez­er dagen, ook de open­ing van­mor­gen zal er niet slecht uitzien … De futures staan mooi hoger, zie…

  4 mei 2009, 08:29 | Trader Guy |   3199x gelezen  |  (0)
 • 2 mei 2009
 • ...
  ER wAS EENS .....

  een grote beer .… Ja mensen, ik ben jaren de groot­ste beer geweest, dat weet ik nog maar al te goed … Ook in 2003, 2004, 2005 en 2006 was ik dat,…

  2 mei 2009, 11:12 | Trader Guy |   9000x gelezen  |  (0)
 • 1 mei 2009
 • ...
  RUSTIGE SESSIE

  ook van­daag weer veerkracht te merken op Wall Street, geen ani­mo voor een dal­ing, wel vast houden van de standen die wer­den bereikt de afgelopen week…

  1 mei 2009, 20:55 | Trader Guy |   3189x gelezen  |  (0)
 • ...
  WALL STREET KAN HOGER

  de open­ing was wat voorzichtig maar we zien de bulls weer snel terug, er staan op moment van de update weer plussen op de bor­den … Kan doorzetten…

  1 mei 2009, 17:24 | Trader Guy |   1768x gelezen  |  (0)
 • ...
  DAG VAN DE ARBEID

  gis­teren wer­den we getrof­fen door een vre­selijke aanslag die Ned­er­land op zijn kop zette ter­wi­jl het juist de groot­ste feestdag van het jaar in…

  1 mei 2009, 11:13 | Trader Guy |   3932x gelezen  |  (0)

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.