Beursdagboek Trader Guy 9 mei 2009, 10:48

...

RECORD KNALWEKEN

9 mei 2009, 10:48 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


Eerst wil ik er als beleg­ger nog­maals op wijzen dat we hier op de site een van de meest bezochte FORUMS hebben waar hon­der­den beleg­gers over de markt prat­en en er nieuws en posi­ties posten waar ieder wat aan heeft … Ik ben er zelf ook vaak en er lezen duizen­den mensen mee … U kunt ook mee­doen en deel­ne­men natu­urlijk … Zie deze link voor het FORUM reg­istreer u en doe ook mee want we willen ook uw mening horen natu­urlijk … Dan de markt … Er zullen best wel peri­odes zijn geweest die het­geen er nu alle­maal gebeurd zullen benaderen maar het is wel een unieke RAL­LY hoor deze … Even een eval­u­atie, sinds de bodems op Wall Street op vri­jdag 6 maart staat de Dow Jones (6480) nu 2100 pnt hoger en de S&P 500 (666) nu zo‘n 265 pnt hoger … De Nas­daq (1265) weet er in 9 weken 500 pnt bij te sprokke­len … In Europa wordt het bij­na net zo gek, de AEX (195) staat bij­na 70 pnt hoger, de DAX (3580) zien we al bij­na 1400 pnt hoger staan … Pro­centueel is dat een pit­tige ral­ly hoog mensen voor de tijd dat die gaande is, dus 9 weken … Weer een overzicht­je … Dow +33%, de S&P 500 +40%, de Nas­daq +40% … Dan Europa, de AEX +35% en de DAX +40%, de Franse CAC 40 pakt +37% … Ik heb het even voor u opge­zocht en de feit­en dus hier neergezet zodat u zich kan inbeelden wat er alle­maal met de beurzen is gebeurd de afgelopen 9 weken … Hierover kunt u via het forum op de TRADER­S­BOX naprat­en natu­urlijk met andere beleg­gers … Het is hoe dan ook een waanzin­nige ral­ly waar de grote jon­gen die naar mijn mening het sein op groen hebben gezet enorm aan hebben ver­di­end … Trouwens, hoe dieper ze de beurs lat­en vallen hoe meer ze eraan kun­nen ver­di­enen tij­dens een recov­ery ral­ly … En zoals de Amerika­nen zo vaak zeggen, as long there are old lev­els above us, the ral­ly will get new legs … Ofwel, zolang er herken­bare pun­ten boven ons liggen zal men die willen opzoeken via de ral­ly die met de tijd meer kracht kri­jgt … Alleen, het kan natu­urlijk niet zo zijn dat het alle­maal zo snel gaat en door zal gaan … Een ral­ly die 9 weken duurt is een zeldza­amheid ter­wi­jl we alle­maal weten dat deze loopt via de befaamde Wall of Fear, of zoals we dat bij ons zeggen, hij loopt op hoop … De beurs doet dat vri­jwel alti­jd na een bodem, maar vergeet niet dat de reden tot de bodem van dit jaar er niet zomaar een was … Het is een van de of mogelijk zelfs de erg­ste cri­sis die we door­mak­en momenteel … Velen lijken al te zijn ver­geten wat er zich pak­weg een half jaar gele­den alle­maal afspeelde en wat er nu nog gaande is … Ik ben de tel kwi­jt hoeveel mil­jar­den er wel niet langs zijn gekomen en nog telkens voor­bij komen … Gis­teren alleen al door die stresstest 75 mil­jard min­i­maal, maar ook Fan­nie en Fred­dy hebben weer veel geld nodig … De job­markt loopt nog verder terug en de cijfers van de maand voor­di­en wer­den natu­urlijk negatief aangepast enz.. enz… … Ik heb het dan nog niet eens over de grote ver­liezen die de bedri­jven lat­en zien momenteel … Alle­maal zak­en die uitein­delijk samen verk­laren dat men toch op moet passen met waar men mee bezig is momenteel … Of in mijn belev­ing, ik wist wel dat de ral­ly eraan zat te komen, en dat de beurs tot na de zomer even zeer sterk voor de dag zou komen maar dat we na 9 weken al staan waar we nu staan had ik niet verwacht, mijn tijdli­jn prob­leem komt weer om de hoek kijken nu … Te snel omlaag, en nu te snel omhoog … Rust bestaat niet meer op de beurs dus, het gaat super­snel alle­maal en ik denk dat het zo zal bli­jven de komende jaren … Veel kun­nen we ver­di­enen maar we gaan ook lef moeten tonen om te kun­nen ver­di­enen want we zien dat er velen niet in staat zijn deze markt goed te lezen … Het lukt mij aardig maar ik heb er ook prob­le­men mee om naast het lezen er ook opti­maal aan te ver­di­enen … Gelukkig heb ik in kun­nen zien dat die ral­ly er aan zat te komen zodat ik niet 4 of 5 short momenten heb uit­ge­zocht door dat ik dacht dat de dal­ing zou con­tin­ueren … Waar anderen dat wel deden en nu zware ver­liezen moeten incasseren heb ik toch mijn best gedaan daar zon­der schade door te zwem­men tot nog toe … Door de enorme ral­ly zie ik nu wel kansen op win­st­ne­min­gen die tussen de 5 en 8% moeten kun­nen bedra­gen … Daar spe­len we op in natu­urlijk voor de leden … U kunt door dat de beurzen nog hoog staan mee nog alti­jd … We hebben posi­ties die ruim in de tijd en stops zit­ten met aan­vaard­bare hef­bomen … Wilt u ook lid wor­den? Scri­jf u in via deze link … Zo, dat was een ruime update … Er rest mij alleen nog om u een pret­tig week­end tot te wensen … Tot de WAKE­UP CALL maandag .…

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.