Beursdagboek Trader Guy 2 mei 2009, 11:12

...

ER wAS EENS .....

2 mei 2009, 11:12 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


een grote beer .… Ja mensen, ik ben jaren de groot­ste beer geweest, dat weet ik nog maar al te goed … Ook in 2003, 2004, 2005 en 2006 was ik dat, en lat­er bekeken ook terecht want vanaf 2008 ging het behoor­lijk mis op de beurs zoals we nu weten … 4 jaar BEER en dan oef… ik had gelijk … Prob­leem was, tussen 2003 en 2008 heb ik enorme kansen mis moeten lopen omdat mijn visie me ver­bood om met de mas­sa mee te lopen … Achter­af bekeken had­den we op LONG posi­ties in die tijd enorme win­sten moeten mak­en, en dat heb ik verzuimd door mijn BEAR­ISHE gedachte toen … Ik heb diverse keren gezegd de afgelopen jaren, dit nooit meer, beer zijn OK maar niet naar de markt luis­teren NOOIT meer … De fase waar we ons nu in bevin­den laat enorm veel gelijkenis­sen zien als toen, alles ziet er slecht uit, nieuws is zo slecht dat men niets anders zou kun­nen dan denken de beurs gaat naar 0 en het feit dat men het niet ziet zit­ten zal ervoor zor­gen dat men er vooral niets aan kan ver­di­enen … Want, als we eerlijk zijn, het is echt niet gemakke­lijk om nu geld in de beurs te stop­pen, zek­er niet als we dan ook nog naar omhoog kijken … Tegen de natu­ur in is dat, je ziet het niet zit­ten en toch stop je geld in de markt om er wat aan te ver­di­enen omhoog … Dom­mer kan toch niet? Juist mensen, dat is het spel van het geld, vooral de eersten zullen lat­er lacht­en met diege­nen die als laat­sten in zullen stap­pen … Want, als de beurs verder omhoog gaat, dan zullen ook de angst­hazen van welleer dur­ven in te stap­pen, maar helaas weer te laat … Zo werkt dit nu een­maal, zo wor­den de rijken steeds rijk­er want de beleg­gers die nu zor­gen voor de sti­jging zijn wel diege­nen die als eersten de trein hebben ver­lat­en in 2007~2008 natu­urlijk … En bij die groep wil ik in het ver­volg horen, ik wil mee vanaf het begin deze keer … Dat nieuws en cijfer­ma­te­ri­aal laat ik aan anderen over, dat werkt toch niet mee aan het ver­loop van de beurs … Een angst voor een grote griep­golf wereld­wi­jd kan de beurs nog niet eens doen schrikken, hoeveel meer bewi­js moet er wel niet komen voor men door heeft dat de belan­gen omhoog liggen momenteel … De leden zit­ten nu in de markt, en we kun­nen eventueel nog wat uit­brei­den … Bent u nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … We sturen u dan nog snel voor maandag het overzicht van de posi­ties en de plan­nen voor de komende week … Een pret­tig week­end in ieder geval … Tot later …

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.