Beursdagboek Trader Guy 4 mei 2009, 22:35

...

EN HOP WEER HOGER

4 mei 2009, 22:35 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de S&P 500 door de 900 pnt nu, zeg niet dat ik het niet heb gemeld, vaak genoeg en gewaarschuwd voor de beren­visies … Maar, het zal niet in 1 ruk omhoog bli­jven gaan hoor, dus we moeten korte plan­net­jes gaan mak­en, die kri­j­gen de leden dan ook snel want we zit­ten CASH … U kunt mee, natu­urlijk … Nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … Tot morgenvroeg …


...

EVEN TOPPEN

4 mei 2009, 19:31 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


een top­je moet kun­nen nu, niet voor lang hoor maar toch even wat terug tot niveaus die wat lager liggen, een 2 tot 4%, dan weer omhoog denk ik … Even kijken wat de laat­ste 2 uren zullen bren­gen op Wall Street waar de cor­rec­tie hoe dan ook moet starten … Let op, ze zijn moeil­ijk te short­en natu­urlijk die top­pen, zek­er niet in een BULL beweg­ing omhoog … Kor­trijk: Vol­gende week is de laat­ste pre­sen­tatie van de ROAD­SHOW in Kor­trijk (Bel­gie) … Op dins­dag 12 mei dus … We hebben wat ver­schuivin­gen gehad de afgelopen weken zodat er wat plekken vrij zijn gekomen … Wilt u nog erbij zijn? Schri­jf u hier nog snel in hier­voor … De ser­vice dan, u kunt zich inschri­jven via deze link … We zit­ten 100% CASH nu en wacht­en een instap­mo­ment af … Tot straks .…


...

MARKT IS EEN PLAATJE

4 mei 2009, 17:18 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


Kor­trijk: Vol­gende week is de laat­ste pre­sen­tatie van de ROAD­SHOW in Kor­trijk (Bel­gie) … Op dins­dag 12 mei dus … We hebben wat ver­schuivin­gen gehad de afgelopen weken zodat er wat plekken vrij zijn gekomen … Wilt u nog erbij zijn? Schri­jf u hier nog snel in hier­voor … We gaan naar die 300 pnt, dat is te zien en het wordt met de dag duidelijk­er nu Wall Street er gemakke­lijk nog een ver­volg laat zien … Zo weinig geloof in die sti­jging en zo hard heb ik het via mijn dag­boek dagelijks gecom­mu­niceerd … Dus, we zijn er nog niet maar alles gaat nooit in 1 beweg­ing … Eerst een beet­je terug en dan weer volle kracht naar voren toe … De neven­fac­toren verdedi­gen mijn visie, Inter­mar­ket bli­jft belan­grijk … Verder, de Olie komt ook weer uit zijn schulp … De ser­vices, we hebben een CASH moment gemaakt, zit­ten met alles CASH dus nu … Een mooi moment om weer aan te hak­en … Nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … Tot straks …


...

DOORTREKKEN TOT SLOT?

4 mei 2009, 14:05 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


even het vol­gende, vol­gende week is de laat­ste pre­sen­tatie van de ROAD­SHOW in Kor­trijk (Bel­gie) … Op dins­dag 12 mei dus … We hebben wat ver­schuivin­gen gehad de afgelopen weken zodat er wat plekken vrij zijn gekomen … Wilt u nog erbij zijn? Schri­jf u hier nog snel in hier­voor … De markt weet zijn win­sten in ieder geval vast te houden, zek­er hier op de AEX waar de index de 247 met gemak door­brak en zo op winst komt te staan voor dit jaar … Als Wall Street goed van start gaat, en we hebben er hier nog zin in dan zou de AEX wel eens door de 250 pnt kun­nen breken … Anders is het voor lat­er deze week maar sterk bli­jft het alle­maal wel nog voor­lop­ig … De SP future staat nog in de plus, al de gehele dag trouwens .… De DAX doet het iets rustiger aan nu … De ser­vice posi­ties doen het goed … Nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … Tot straks …


...

AEX BLIJFT STERK

4 mei 2009, 10:24 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de AEX doet het pri­ma van­daag waar­door de 245 pnt makke­lijk werd door­bro­ken van­mor­gen … En er ligt meer in het ver­schi­et denk ik want zodra de index op jaar­ba­sis weer in de plus komt zal het extra beleg­gers doen instap­pen … De AEX begon het jaar rond de 247 pnt en kon in jan­u­ari oplopen tot rond de 270 pnt … De kans is groot dat als we boven die 247 pnt ger­ak­en de index snel verder kan sti­j­gen tot die 270+ … Daarom bli­jf ik erop hameren de rust te bewaren en op dips te kopen … We komen erop terug … Zie ook de JPY die aan­toont dat we hoger kun­nen net als bv de T‑BOND … Dalin­gen komen wel weer maar nu even niet … Posi­ties hebben we kun­nen opne­men gelukkig … U kunt ook mee natu­urlijk … Nog geen lid? Schri­jf u in via deze link .… Tot straks .…


...

WAKEUP CALL

4 mei 2009, 08:29 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


kracht en kracht, dat is wat de beurs laat zien dez­er dagen, ook de open­ing van­mor­gen zal er niet slecht uitzien … De futures staan mooi hoger, zie de SP future maar ook hier in Europa … Azië lag er ook sterk bij … De inter­mar­ket instru­menten die ik gebruik ver­to­nen ook een goed en betrouw­baar ver­loop vooor veel hogere koersen lat­er deze week … Met andere woor­den, ik zie voor­lop­ig niet in wat de beurs op korte ter­mi­jn zou moeten doen zakken … Short gaan is niet te doen denk ik, ook al lijkt het zo aantrekke­lijk … Leden zit­ten voorzichtig in de markt, u kunt nog mee … Schri­jf u in via deze link … Tot straks …

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.