Beursdagboek Trader Guy 11 mei 2009, 22:21

...

ROOD OP WALL STREET

11 mei 2009, 22:21 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


vanavond toch rood gebleven op Wall Street maar niet over de gehele lijn want nu was de Tech zoals ik al aan­gaf in de vorige update sterk … Maar toch, een zwak ver­loop en naar mijn mening de start van de dal­ing die tot rond de 8100 pnt zou moeten duren bij de Dow Jones en tot de 875 pnt bij de S&P 500 index … Maar, dan zijn we nog niet hele­maal bij de 5 tot 8% waar ik het over heb, dus er kan nog wat meer vanaf … Wel hou ik deze eerste tar­gets op Wall Street goed in de gat­en in ieder geval … Mor­gen meer in de updates natu­urlijk … Goed, lat­en we dan nog even de ser­vices aan bod komen … De posi­ties lopen weer goed nu, we hebben nog iets dal­ing nodig om in het groen te komen maar gezien ik 5 tot 8% verwacht is er niets aan de hand … U kunt als nieuw lid ook nog mee natu­urlijk … Schri­jf u in via deze link … Tot straks …


...

ROTATIE SECTOREN

11 mei 2009, 18:01 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


wat nu erbij moet wor­den genomen nu de eerste grote pijl werd ver­schoten naar omhoog toe zijn de sec­toren … Door dat Wall Street zo groot is kan men nu in deze fase het spel der sec­toren gaan spe­len … Zet de ene in de schi­jn­wer­pers en laat de anderen wat vallen, vorige week hebben we de finan­cials show gezien, deze week laat men ze vallen maar de sec­tor die achterbleef vorige week staat nu in de schi­jn­wer­p­er en dat is de TECH … Daarom, geen beren­feest vieren, laat de markt maar even zijn cor­rec­tie afmak­en, daar­na kun­nen we weer fors omhoog denk ik … Sec­tor­ro­tatie zorgt voor een rem­mende werk­ing op de dal­ing maar ook wat op de sti­jging natu­urlijk … Lat­en we het onder­schei­den in 5 belan­grijke sec­toren, de finan­cials, de Tech­nolo­gie, de Energie, de cyclis­che waar­den en natu­urlijk de retail … Vanaf nu zal ik ze erbij betrekken in mijn Inter­mar­ket ver­haal want we kun­nen er veel vanaf lezen denk ik de komende maan­den … Doe uw huiswerk goed en ter info, ga niet op de AEX zoeken naar sec­toren, dat helpt niet, kijk naar Wall Street en pak daar de sec­torindices of track­ers … Goed, lat­en we dan nog even de ser­vices aan bod komen … De posi­ties lopen weer goed nu, we hebben nog iets dal­ing nodig om in het groen te komen maar gezien ik 5 tot 8% verwacht is er niets aan de hand … Maar, u kunt als nieuw lid ook nog mee natu­urlijk … Schri­jf u in via deze link … Tot straks …


...

DALING BLIJFT

11 mei 2009, 14:41 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


na wat pogin­gen omhoog zien we de beurs toch het zuiden opzoeken deze keer, zek­er nu Wall Street lager bli­jft aangeven door de SP future die al de gehele dag lager staat … Wel nog geen onrust te merken maar de finan­ciële waar­den hebben het moeil­ijk van­daag en dat waren juist de aan­de­len die de kar hebben getrokken de afgelopen weken … Ste­un voor de AEX eerst de 253 en dan de 247 waar we het jaar zijn begonnen … De vraag is of we daar nog onder gaan ger­ak­en, dat kan moeil­ijk wor­den maar als we de 5 tot 8% dal­ing kri­j­gen op de sti­jging dan kom ik uit voor de AEX ergens tussen de 240 en 248 pnt, dus die 247 kan als hou­vast dienst doen, dat is zek­er .. We zien het wel de komende dagen … Bij de meeste andere indices is die 8% wat beter haal­baar, zek­er bij de S&P 500 en de DAX om er maar een paar te noe­men .. De JPY wordt sterk­er van­daag, van­mor­gen wel even iets zwakker maar sinds­di­en alleen maar een dal­ende beweg­ing gezien met nu al ‑1,4% tov de EURO en ‑1% tov de USD … De Olie ver­li­est ook veel (2,5%) en het Goud staat rond de 910 USD … De posi­ties komen weer boven water zo, het gaat vrij snel … Niet leden kun­nen nog mee, schri­jf u in via deze link … Dan komt u snel op de lijst te staan … Tot straks …


...

DALING INGEZET?

11 mei 2009, 10:21 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de dal­ing komt op gang nu, en vrij duidelijk tot nog toe want er staat een ver­lies van 1,5% op de AEX … Nog niet iets waar de BULLS zich zor­gen over gaan mak­en natu­urlijk maar wel de start van de 5 tot 8% die ik verwacht en waar ik op heb ingezet via de posi­ties die ik heb uit­gekozen … Ook de DAX ver­li­est meer dan 1% nu net als de belan­grijke SP future die op rood staat momenteel en hier­mee indiceerd dat Wall Street niet sterk zal starten van­daag … De omgev­ings­fac­toren waar ik alti­jd naar kijk draaien ook, de JPY wordt dus snel sterk­er en de Olie zakt ook behoor­lijk terug na de recente ral­ly … Nog­maals, de pijlen die ik volg stren me naar bene­den toe, zolang ik merk dat dit de juiste richt­ing is zal ik die bli­jven uit­spreken en verdedi­gen … De ral­ly van de afgelopen weken duurde iets te lang, nu is het tijd om wat af te romen zon­der dat het zelfs schade hoeft te bren­gen aan de opgaande beweg­ing richt­ing de bek­ende tar­gets … De posi­ties komen snel weer richt­ing winst, nog wat geduld dus … Niet leden kun­nen nog snel mee hoog, men kan nog iets voordeliger instap­pen van­daag … Nog geen lid? Schri­jf u in via deze link … Tot straks …


...

WAKEUP CALL

11 mei 2009, 08:40 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


de bezoek­ers van de site zijn het met elka­n­der eens, men verwacht een dalling deze week gezien de uit­slag van de WEEK­CON­TEST AEX … Voor­beurs staat de SP future wel iets lager, alhoewel bij­na 1% … Op moment van schri­jven indiceren zow­al de DAX als de AEX nog iets hoger maar we staan dicht bij de 0‑lijn … De dal­ing kan dus redelijk snel op gang komen na de ver­w­erk­ing van de maandag­mor­gen orders op de beurs, in het week­end zullen veel mensen nog een paar cen­ten op hun beleg­gingsreken­ing hebben gestort omdat het weer goed lijkt te gaan en die stroom moet even opgevan­gen wor­den nu … Dan de echte markt, ik ben benieuwd hoor, na 9 weken euforie toch de hoog­ste tijd om even een toon­t­je lager te zin­gen … Toch enkele opval­lende zak­en spe­len er mee van­daag, zie de USD die toch onop­val­lend behoor­lijk in waarde afnam de afgelopen 3 dagen en de JPY die ook zwakker werd in die tijd … De Olie dan, nu 58 USD op de bor­den, die is ook met een rebound bezig maar voor hoe lang? … En het Goud, dat draait weer al een tijd ron­dom de 910 USD door de zwakkere USD … Genoeg om in de gat­en te houden dus … De ser­vices ofwel onze abon­nementen, Tur­bo 10, Tur­bo 25 en Brons 25 staan op hele mooie resul­tat­en voor dit jaar maar nu we sinds vorige week in de markt zit­ten staan we met die posi­ties wat lager, wel is het de bedoel­ing om met de dal­ing die ik verwacht de win­sten uit te brei­den … Daarom kun­nen nieuwe leden nu nog makke­lijk instap­pen aan een iets voordeliger pri­js … Wilt u mee? Schri­jf u in via deze link … Tot straks …

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.