Beursdagboek Trader Guy 16 mei 2009, 10:27

...

TARGETS KOMEN ERAAN

16 mei 2009, 10:27 | Trader Guy | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)


eerst het vol­gende, vergeet de week­con­test niet in te vullen waar u 200 EURO mee kan win­nen … Dan de markt, een week met wat dal­ing, op Wall Street zien we de Dow met 300 pnt terug­vallen, de SP 500 ver­li­est 45 pnt en de Nas­daq moest 60 pnt terug … Een draai na 9 weken na elka­ar winst op de Nas­daq, en ik kan me niet voorstellen dat het daar­bij bli­jft … Mogelijk nog 1 a 2 weken cor­rigeren zou passen bin­nen mijn plaat­je richt­ing de koers­doe­len in de zomer … Europa ver­loor ook, de AEX net geen 10 pnt, de DAX moest 175 pnt inlev­eren … Wat min­der heftig maar vergeet niet dat Wall Street wat sterk­er voor de dag kwam de afgelopen weken … Maar, hoe dan ook, een cor­rec­tie is er gaande nu en zoals ik al aan­gaf, we moeten reken­ing houden met nog een week of 2 erbij voor de hogere bodem er staat en we verder omhoog kun­nen … Als dat het plan is natu­urlijk, dat moet nog blijken … Ik had het over een 5 tot 8% cor­rec­tie vanaf de top­pen, we zijn ermee ges­tart dus … Zak­en die deze mening beves­ti­gen zijn onder andere de sterk­er wor­dende JPY tov de USD en de EURO … De Olie die terug moet nu en iets wat min­der opvalt de oplopende pri­js van het Goud en de sti­j­gende BONDS ofwel wat dal­ende rente … Kor­tom, zak­en die ook nu nog aangeven de het de komende week zek­er niet makke­lijk zal wor­den voor wie op een verdere sti­jging hoopt … We zit­ten dus in de cor­rec­tiefase … Voor de leden zit­ten we nog steeds goed, de posi­ties komen goed op gang deze week en staan op winst … Voor de vol­gende acties die er weer aankomen kunt u ook mee natu­urlijk … Als u nog geen lid bent, en u wilt zich opgeven dan kunt u alles eens rustig bek­ijken via de link schri­jf u in via deze link … Pret­tig week­end en tot de WAKE­UP CALL maandagmorgen …

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.